Przetargi i licytacje nieruchomości: grunty otwocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW *** dz.ew. 2

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz.ew. 2, obręb 44 Karczew

Opis poszczególnych działek
1) Opis dz.e...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

77 621 zł

3,17 zł/m2

24 477 m2

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

Cena wywoławcza:

77 621 zł

3,17 zł/m2

24 477 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW *** dz.ew. 2

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz.ew. 2, obręb 44 Karczew

Opis poszczególnych działek
1) Opis dz.e...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz. ew. 74

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz. ew. 74

Opis dz.ew. 74, księga wieczysta ***
Przedmiotowa dział...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

37 755 zł

37,76 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Brzezinka

Cena wywoławcza:

37 755 zł

37,76 zł/m2

1 000 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz. ew. 74

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomości położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** dz. ew. 74

Opis dz.ew. 74, księga wieczysta ***
Przedmiotowa dział...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

... w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

800 000 zł

456 zł/m2

1 756 m2

Termin: 2023-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

Cena wywoławcza:

800 000 zł

456 zł/m2

1 756 m2

... w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

... w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

680 000 zł

453 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2023-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

Cena wywoławcza:

680 000 zł

453 zł/m2

1 500 m2

... w dniu 17 stycznia 2023 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefowa
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Radachówka

Syndyk masy upadłości*** w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości ½ prawa własności gruntu stanowiącego działki ew. nr: 171, 172 i 173/2 o łącznej powierzchni 0,5900 ha, położonego w Radachówce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** za cenę nie niższą niż 8.900,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset 00/100 złotych).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 900 zł

1,51 zł/m2

5 900 m2

Termin: 2023-01-05

Organizator przetargu:
Syndyk beneficjum.eu
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Radachówka

Cena wywoławcza:

8 900 zł

1,51 zł/m2

5 900 m2

Syndyk masy upadłości*** w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości ½ prawa własności gruntu stanowiącego działki ew. nr: 171, 172 i 173/2 o łącznej powierzchni 0,5900 ha, położonego w Radachówce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** za cenę nie niższą niż 8.900,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset 00/100 złotych).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-05

Organizator przetargu:
Syndyk beneficjum.eu
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Augustówka

... w dniu 19 grudnia 2022 roku o godzinie 14.00 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazovia Bank Spółdzielczy o/Sobienie Jeziory Nr 62 9197 0004 00...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

44 000 zł

35,71 zł/m2

1 232 m2

Termin: 2022-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Augustówka

Cena wywoławcza:

44 000 zł

35,71 zł/m2

1 232 m2

... w dniu 19 grudnia 2022 roku o godzinie 14.00 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazovia Bank Spółdzielczy o/Sobienie Jeziory Nr 62 9197 0004 00...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

Otwock

... w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 11.40w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9grudnia2022 r. na konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

664 000 zł

212 zł/m2

3 127 m2

Termin: 2022-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

Otwock

Cena wywoławcza:

664 000 zł

212 zł/m2

3 127 m2

... w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 11.40w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9grudnia2022 r. na konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

Otwock

... w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 12.20w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia2022 r. na konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 931 000 zł

212 zł/m2

9 101 m2

Termin: 2022-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

Otwock

Cena wywoławcza:

1 931 000 zł

212 zł/m2

9 101 m2

... w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 12.20w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia2022 r. na konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

Otwock, Warsztatowa

... w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 11.40w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9grudnia2022 r. na konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

664 000 zł

212 zł/m2

3 127 m2

Termin: 2022-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

Otwock, Warsztatowa

Cena wywoławcza:

664 000 zł

212 zł/m2

3 127 m2

... w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 11.40w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9grudnia2022 r. na konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Licytacja działki

otwocki, Osieck, Ks. A. Olszewskiego

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul.Ks. A. Olszewskiego, 08-445 Osieck , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie (adres: ul. Al. Legionów 46, GARWOLIN, 08-400 GARWOLIN) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 3801/1 i 3801/2 o powierzchni 0,7592 ha.

Suma oszacowania wynosi 86 548,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 911,00 zł. Licytant przystępujący do p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

64 911 zł

8,55 zł/m2

7 592 m2

Termin: 2022-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Osieck, Ks. A. Olszewskiego

Cena wywoławcza:

64 911 zł

8,55 zł/m2

7 592 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul.Ks. A. Olszewskiego, 08-445 Osieck , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie (adres: ul. Al. Legionów 46, GARWOLIN, 08-400 GARWOLIN) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 3801/1 i 3801/2 o powierzchni 0,7592 ha.

Suma oszacowania wynosi 86 548,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 911,00 zł. Licytant przystępujący do p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Otwock, Zosi

... w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 r. na konto Urzędu Miasta Otwocka Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zos...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

670 000 zł

276 zł/m2

2 431 m2

Termin: 2022-12-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

Otwock, Zosi

Cena wywoławcza:

670 000 zł

276 zł/m2

2 431 m2

... w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, aula.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 r. na konto Urzędu Miasta Otwocka Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zos...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Duchnowska

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy ,Wiązowna Kościelna, 05-462 Wiązowna , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 359 424,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 019 568,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 019 568 zł

116 zł/m2

8 800 m2

Termin: 2022-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Wiązowna, Duchnowska

Cena wywoławcza:

1 019 568 zł

116 zł/m2

8 800 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy ,Wiązowna Kościelna, 05-462 Wiązowna , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 359 424,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 019 568,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Kołbiel, Gadka

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Wicik położonej: 05-340 Kołbiel, Gadka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Przedmiot licytacji stanowi dz. ew. nr 304/2 działka położona jest w miejscowości Gadka, gmina Kołbiel, pow. otwocki, woj. mazowieckie. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega droga krajowa nr S17 stanowiąca trasę Warszawa-Lublin. W odległości około 2 km na północ przebiega droga krajowa ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

88 000 zł

11,73 zł/m2

7 500 m2

Termin: 2022-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Kołbiel, Gadka

Cena wywoławcza:

88 000 zł

11,73 zł/m2

7 500 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Wicik położonej: 05-340 Kołbiel, Gadka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Przedmiot licytacji stanowi dz. ew. nr 304/2 działka położona jest w miejscowości Gadka, gmina Kołbiel, pow. otwocki, woj. mazowieckie. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega droga krajowa nr S17 stanowiąca trasę Warszawa-Lublin. W odległości około 2 km na północ przebiega droga krajowa ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Podgórzno

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Kołbiel, obręb Podgórzno, nr działki: 546 o pow. ewid. 0,6100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6100 w tym w użytkach rolnych (0,6100 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00069101/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

29 000 zł

4,75 zł/m2

6 100 m2

Termin: 2022-11-25

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Podgórzno

Cena wywoławcza:

29 000 zł

4,75 zł/m2

6 100 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Kołbiel, obręb Podgórzno, nr działki: 546 o pow. ewid. 0,6100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6100 w tym w użytkach rolnych (0,6100 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00069101/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-25

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Podgórzno

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Kołbiel, obręb Podgórzno, nr działki: 563 o pow. ewid. 0,3900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3900 w tym w użytkach rolnych (0,3700 o symbolu R, 0,0200 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00069101/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

16 500 zł

4,23 zł/m2

3 900 m2

Termin: 2022-11-25

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Podgórzno

Cena wywoławcza:

16 500 zł

4,23 zł/m2

3 900 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Kołbiel, obręb Podgórzno, nr działki: 563 o pow. ewid. 0,3900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3900 w tym w użytkach rolnych (0,3700 o symbolu R, 0,0200 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00069101/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-25

Organizator przetargu:
KOWR
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości