Licytacje komornicze: grunty Józefów

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

Józefów, Leśna

... pierwsza licytacja przysługującego dłużnikowi Stanisława Sawa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prawa własności nieruchomości położonej: 05-420 Józefów, ul. Leśna ,, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** - przekształconego z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytko...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

640 829 zł

467 zł/m2

1 372 m2

Termin: 2023-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Józefów, Leśna

Cena wywoławcza:

640 829 zł

467 zł/m2

1 372 m2

... pierwsza licytacja przysługującego dłużnikowi Stanisława Sawa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prawa własności nieruchomości położonej: 05-420 Józefów, ul. Leśna ,, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** - przekształconego z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytko...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Józefów, Orla

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: *** położonej: 05-420 Józefów, ul. Orla, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 103, obręb 0057 57 o powierzchni 0,1007 ha. Oznaczenia nieruchomości w treści księgi wieczystej są oznaczeniami archiwalnymi. Zgodnie z jej odpisem nieruchomość ma nr porządkowy 12, zgodnie zaś z mapą ewidencyj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

474 442 zł

471 zł/m2

1 007 m2

Termin: 2021-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Józefów, Orla

Cena wywoławcza:

474 442 zł

471 zł/m2

1 007 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: *** położonej: 05-420 Józefów, ul. Orla, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 103, obręb 0057 57 o powierzchni 0,1007 ha. Oznaczenia nieruchomości w treści księgi wieczystej są oznaczeniami archiwalnymi. Zgodnie z jej odpisem nieruchomość ma nr porządkowy 12, zgodnie zaś z mapą ewidencyj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości