Przetargi nieruchomości: grunty płocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

płocki, Drobin, Brelki

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Drobin, obręb Brelki, nr działki: 17 o pow. ewid. 0,5800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5800. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 19041. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 500 zł

2,16 zł/m2

5 800 m2

Termin: 2023-09-21

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

płocki, Drobin, Brelki

Cena wywoławcza:

12 500 zł

2,16 zł/m2

5 800 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Drobin, obręb Brelki, nr działki: 17 o pow. ewid. 0,5800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5800. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 19041. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-21

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

płocki, Drobin, Kozłowo

... w dniu 21 sierpnia 2023 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Drobinie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin.
Sala Konferencyjna - pierwsze piętro.
IV. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rzecz Miasta i Gminy Drobin w terminie do dnia
14 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00, dokonując wpłaty na rachunek Miasta i Gminy
Drobin BS Mazowsze O/Drobin nr 35 9042 1068 0420 0358 2000 0950. Datą wniesienia
wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta i Gminy Drobin.
Wad...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

39 900 zł

10,23 zł/m2

3 900 m2

Termin: 2023-08-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
Przetarg na działkę

płocki, Drobin, Kozłowo

Cena wywoławcza:

39 900 zł

10,23 zł/m2

3 900 m2

... w dniu 21 sierpnia 2023 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Drobinie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin.
Sala Konferencyjna - pierwsze piętro.
IV. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rzecz Miasta i Gminy Drobin w terminie do dnia
14 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00, dokonując wpłaty na rachunek Miasta i Gminy
Drobin BS Mazowsze O/Drobin nr 35 9042 1068 0420 0358 2000 0950. Datą wniesienia
wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta i Gminy Drobin.
Wad...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
Przetarg na działkę

płocki, Drobin, Brelki

... w dniu 11 sierpnia 2023 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Drobinie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12. 09-210 Drobin.
Sala Konferencyjna - pierwsze piętro.
III. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rzecz Miasta i Gminy Drobin w terminie do dnia
08 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00. dokonując wpłaty na rachunek Miasta i Gminy
Drobin BS Mazowsze O/Drobin nr 35 9042 1068 0420 0358 2000 0950 Datą wniesienia
wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta i Gminy Drobin.
Wad...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

105 000 zł

3,08 zł/m2

34 100 m2

Termin: 2023-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
Przetarg na działkę

płocki, Drobin, Brelki

Cena wywoławcza:

105 000 zł

3,08 zł/m2

34 100 m2

... w dniu 11 sierpnia 2023 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Drobinie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12. 09-210 Drobin.
Sala Konferencyjna - pierwsze piętro.
III. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rzecz Miasta i Gminy Drobin w terminie do dnia
08 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00. dokonując wpłaty na rachunek Miasta i Gminy
Drobin BS Mazowsze O/Drobin nr 35 9042 1068 0420 0358 2000 0950 Datą wniesienia
wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta i Gminy Drobin.
Wad...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
Przetarg na działkę

płocki, Gąbin, Górki

... dnia 07.08.2023. o godzinie 10:00. Planowane miejsce przeprowadzenia
przetargu –Urząd Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin - sala posiedzeń
pok. 102.
5. Termin wpłaty wadium
Wymienione w pkt. 1 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym
Miasta i Gminy Gąbin PKO BP II O/Płock 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 najpóźniej w
dniu 02.08.2023 r. W tytule przelewu należy podać numer działki, na sprzedaż wadium której
jest wpłacone.
6. Wpłacone wadium podle...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 000 zł

40,72 zł/m2

1 228 m2

Termin: 2023-08-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Gabin
Przetarg na działkę

płocki, Gąbin, Górki

Cena wywoławcza:

50 000 zł

40,72 zł/m2

1 228 m2

... dnia 07.08.2023. o godzinie 10:00. Planowane miejsce przeprowadzenia
przetargu –Urząd Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin - sala posiedzeń
pok. 102.
5. Termin wpłaty wadium
Wymienione w pkt. 1 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym
Miasta i Gminy Gąbin PKO BP II O/Płock 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 najpóźniej w
dniu 02.08.2023 r. W tytule przelewu należy podać numer działki, na sprzedaż wadium której
jest wpłacone.
6. Wpłacone wadium podle...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Gabin
Przetarg na działkę

płocki, Radzanowo, Płocka/Szkolna

... w dniu 01.08.2023r o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy w
Radzanowie, ul. Płocka 32 w Sali Posiedzeń.
Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom określonym w art. 34 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój
numer 39, telefonicznie po nr 24 369-50-17 oraz na stronie internetowej www.radzanowo.pl.
Wójt Gminy Radzanowo
(-) Piotr J...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

94 230 zł

62,82 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2023-08-01

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Radzanowo
Przetarg na działkę

płocki, Radzanowo, Płocka/Szkolna

Cena wywoławcza:

94 230 zł

62,82 zł/m2

1 500 m2

... w dniu 01.08.2023r o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy w
Radzanowie, ul. Płocka 32 w Sali Posiedzeń.
Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom określonym w art. 34 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój
numer 39, telefonicznie po nr 24 369-50-17 oraz na stronie internetowej www.radzanowo.pl.
Wójt Gminy Radzanowo
(-) Piotr J...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-01

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Radzanowo
Przetarg na działkę

płocki, Nowy Duninów, Popłacin

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU
OGŁASZA DRUGĄ LICYTACJĘ NIERUCHOMOŚCI

położonej w Popłacinie, gmina Nowy Duninów, działka nr 204/2 o pow. 1,7490 ha (nieruchomość gruntowa), dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Licytacja zostanie przeprowadzona 14 lipca 2023 r. o godzinie 12.00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płocku przy ul. 1 Maja 10 – sala konferencyjna 011.

Oszacowana wartość nieruchomości - 1.014.595,00 zł

Cen...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

710 217 zł

40,61 zł/m2

17 490 m2

Termin: 2023-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Płocku
Przetarg na działkę

płocki, Nowy Duninów, Popłacin

Cena wywoławcza:

710 217 zł

40,61 zł/m2

17 490 m2

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU
OGŁASZA DRUGĄ LICYTACJĘ NIERUCHOMOŚCI

położonej w Popłacinie, gmina Nowy Duninów, działka nr 204/2 o pow. 1,7490 ha (nieruchomość gruntowa), dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Licytacja zostanie przeprowadzona 14 lipca 2023 r. o godzinie 12.00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płocku przy ul. 1 Maja 10 – sala konferencyjna 011.

Oszacowana wartość nieruchomości - 1.014.595,00 zł

Cen...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Płocku
Przetarg na działkę

płocki, Bielsk, Goślice

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/74/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 3/32 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,36 ha (działka nr 62/2), położonej w miejscowości Goślice, gmina Bielsk, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 560 zł

1,27 zł/m2

3 600 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Bielsk, Goślice

Cena wywoławcza:

4 560 zł

1,27 zł/m2

3 600 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/74/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 3/32 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,36 ha (działka nr 62/2), położonej w miejscowości Goślice, gmina Bielsk, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Słupno, Nowe Gulczewo

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 78/21 ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 2/8 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 6263,00 m2 (działki nr 2/8; 2/38) położonej w miejscowości Gulczewo Kolonia; gm. Słupno.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udzia...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 260 zł

0,68 zł/m2

6 263 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Słupno, Nowe Gulczewo

Cena wywoławcza:

4 260 zł

0,68 zł/m2

6 263 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 78/21 ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 2/8 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 6263,00 m2 (działki nr 2/8; 2/38) położonej w miejscowości Gulczewo Kolonia; gm. Słupno.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udzia...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Słupno, Stare Gulczewo

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 78/21 ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 2/8 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 6263,00 m2 (działki nr 2/8; 2/38) położonej w miejscowości Gulczewo Kolonia; gm. Słupno.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Cena wywoławcza sprzedaży udziału w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 260 zł

0,68 zł/m2

6 263 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Słupno, Stare Gulczewo

Cena wywoławcza:

4 260 zł

0,68 zł/m2

6 263 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 78/21 ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 2/8 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 6263,00 m2 (działki nr 2/8; 2/38) położonej w miejscowości Gulczewo Kolonia; gm. Słupno.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Cena wywoławcza sprzedaży udziału w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Radzanowo, Ślepkowo Szlacheckie

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/201/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności gruntu rolnego (działka nr 31/5) o powierzchni 10.671,00 m2 położonego w miejscowości Ślepkowo, gm. Radzanowo, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 34.400,00 zł (trzydzieści czte...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

34 400 zł

3,22 zł/m2

10 671 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Radzanowo, Ślepkowo Szlacheckie

Cena wywoławcza:

34 400 zł

3,22 zł/m2

10 671 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/201/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności gruntu rolnego (działka nr 31/5) o powierzchni 10.671,00 m2 położonego w miejscowości Ślepkowo, gm. Radzanowo, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 34.400,00 zł (trzydzieści czte...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Gąbin, Nowy Troszyn

Syndyk masy upadłości Andrzeja Bińkowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/204/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 483) o łącznej powierzchni 3,19 ha położonej w miejscowości Nowy Troszyn 6; gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/000...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 500 zł

1,27 zł/m2

31 900 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Gąbin, Nowy Troszyn

Cena wywoławcza:

40 500 zł

1,27 zł/m2

31 900 m2

Syndyk masy upadłości Andrzeja Bińkowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/204/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 483) o łącznej powierzchni 3,19 ha położonej w miejscowości Nowy Troszyn 6; gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/000...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Bodzanów, Nowe Miszewo

Syndyk masy upadłości Marzenny Antczak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/372/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 63/9) o powierzchni 800,00 m2 położonej w Miszewie Nowym przy ulicy Długiej 11, gm. Bodzanów, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00074717/3.
Cena wywoławcza spr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

41 700 zł

52,13 zł/m2

800 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Bodzanów, Nowe Miszewo

Cena wywoławcza:

41 700 zł

52,13 zł/m2

800 m2

Syndyk masy upadłości Marzenny Antczak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/372/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 63/9) o powierzchni 800,00 m2 położonej w Miszewie Nowym przy ulicy Długiej 11, gm. Bodzanów, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00074717/3.
Cena wywoławcza spr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Drobin, Sokolniki

Syndyk masy upadłości *** w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 3/32 części w prawie odrębnej własności nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Sokolniki, stanowiącej działkę Ew. Nr 128/1 oraz działkę 128/2 (obręb ewidencyjny 0039-Sokolniki) o łącznym obszarze gruntu 2,9296 ha.

Nieruchomość w części zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym – budynek inwentarski wraz z budynkiem gospodarczym w zabudowie zwar...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 000 zł

0,41 zł/m2

29 296 m2

Termin: 2023-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

płocki, Drobin, Sokolniki

Cena wywoławcza:

12 000 zł

0,41 zł/m2

29 296 m2

Syndyk masy upadłości *** w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 3/32 części w prawie odrębnej własności nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Sokolniki, stanowiącej działkę Ew. Nr 128/1 oraz działkę 128/2 (obręb ewidencyjny 0039-Sokolniki) o łącznym obszarze gruntu 2,9296 ha.

Nieruchomość w części zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym – budynek inwentarski wraz z budynkiem gospodarczym w zabudowie zwar...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

płocki, Nowy Duninów, Popłacin

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU
OGŁASZA PIERWSZĄ LICYTACJĘ NIERUCHOMOŚCI

położonej w Popłacinie, gmina Nowy Duninów, działka nr 204/2 o pow. 1,7490 ha (nieruchomość gruntowa), dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1G/00039119/5.

Licytacja zostanie przeprowadzona 29 marca 2023 r. o godzinie 12.00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płocku przy ul. 1 Maja 10 – sala konferencyjna 011.

Oszacowana wartość nieruchomości - 1.014.5...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

760 946 zł

43,51 zł/m2

17 490 m2

Termin: 2023-03-29

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Płocku
Przetarg na działkę

płocki, Nowy Duninów, Popłacin

Cena wywoławcza:

760 946 zł

43,51 zł/m2

17 490 m2

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU
OGŁASZA PIERWSZĄ LICYTACJĘ NIERUCHOMOŚCI

położonej w Popłacinie, gmina Nowy Duninów, działka nr 204/2 o pow. 1,7490 ha (nieruchomość gruntowa), dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1G/00039119/5.

Licytacja zostanie przeprowadzona 29 marca 2023 r. o godzinie 12.00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płocku przy ul. 1 Maja 10 – sala konferencyjna 011.

Oszacowana wartość nieruchomości - 1.014.5...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-29

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Płocku
Przetarg na działkę

płocki, Radzanowo, Rogozino

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/85/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/4 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 222) o powierzchni 2,00 ha położonej w Rogozinie; gm. Radzanowo, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w nieruchomoś...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

311 900 zł

15,60 zł/m2

20 000 m2

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Radzanowo, Rogozino

Cena wywoławcza:

311 900 zł

15,60 zł/m2

20 000 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/85/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/4 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 222) o powierzchni 2,00 ha położonej w Rogozinie; gm. Radzanowo, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w nieruchomoś...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości