Licytacje komornicze: grunty podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

bielski, Bielsk Podlaski, Biała

... druga licytacja nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną numer 118/11 o pow. 0,0100ha (grunty rolne zabudowane Br-RIVb-0,0017ha, grunty orne RIVb-0,0083ha), położonej w miejscowości Sitnik, w gminie Biała Podlaska oraz zabudowanej nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną numer 118/12 o pow. 0,4348ha (grunty rolne zabudowane Br-RIVb-0,0586ha, grunty orne RIVb-0,3762ha) położonej w miejscowości Sitnik, w gminie Biała Podlaska.

Działka nr 118/12 zabudowana jest budynkiem parterowy, n...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

182 224,67 zł

40,97 zł/m2

4 448 m2

Termin: 2023-12-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

bielski, Bielsk Podlaski, Biała

Cena wywoławcza:

182 224,67 zł

40,97 zł/m2

4 448 m2

... druga licytacja nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną numer 118/11 o pow. 0,0100ha (grunty rolne zabudowane Br-RIVb-0,0017ha, grunty orne RIVb-0,0083ha), położonej w miejscowości Sitnik, w gminie Biała Podlaska oraz zabudowanej nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną numer 118/12 o pow. 0,4348ha (grunty rolne zabudowane Br-RIVb-0,0586ha, grunty orne RIVb-0,3762ha) położonej w miejscowości Sitnik, w gminie Biała Podlaska.

Działka nr 118/12 zabudowana jest budynkiem parterowy, n...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Bielsk Podlaski

... w trybie ustalonym w art. 1013 indeks 6 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), drugi przetarg następujących nieruchomości leśnych oznaczonych numerami działek:

- działka o numerze ewidencyjnym 124/2 o powierzchni 0,1577 ha, użytki to las klasy V. Suma oszacowania wynosi 6.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa jednej drugiej sumy oszacowania i wynosi 3.150,00 zł. Rękojmia 630,00 zł;

- działka o numerze ewidencyjnym 124/3 o powi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

3 150 zł

2,00 zł/m2

1 577 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Bielsk Podlaski

Cena wywoławcza:

3 150 zł

2,00 zł/m2

1 577 m2

... w trybie ustalonym w art. 1013 indeks 6 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), drugi przetarg następujących nieruchomości leśnych oznaczonych numerami działek:

- działka o numerze ewidencyjnym 124/2 o powierzchni 0,1577 ha, użytki to las klasy V. Suma oszacowania wynosi 6.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa jednej drugiej sumy oszacowania i wynosi 3.150,00 zł. Rękojmia 630,00 zł;

- działka o numerze ewidencyjnym 124/3 o powi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Brańsk

... w trybie ustalonym w art. 1013 indeks 6 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja następujących nieruchomości w trybie uproszczonym:

- działka o numerze ewidencyjnym 633 o powierzchni 0,71 ha. Użytkowana jako łąka (opis użytku: łąki trwałe ŁIV o pow. 0,40 ha, łąki trwałe ŁV o pow. 0,30 ha oraz rowy W o pow. 0,01 ha). Droga dojazdowa jest nieurządzona. Suma oszacowania wynosi 34.080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa j...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

17 040 zł

2,40 zł/m2

7 100 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Brańsk

Cena wywoławcza:

17 040 zł

2,40 zł/m2

7 100 m2

... w trybie ustalonym w art. 1013 indeks 6 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja następujących nieruchomości w trybie uproszczonym:

- działka o numerze ewidencyjnym 633 o powierzchni 0,71 ha. Użytkowana jako łąka (opis użytku: łąki trwałe ŁIV o pow. 0,40 ha, łąki trwałe ŁV o pow. 0,30 ha oraz rowy W o pow. 0,01 ha). Droga dojazdowa jest nieurządzona. Suma oszacowania wynosi 34.080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa j...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Ciechanowiec

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 18-230 Ciechanowiec, dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ludowa 44, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca nieruchomość gruntową nr działki *** o pow. 0,3100ha to las klasy V. Główny gatunek drzewostanu to sosna. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej, dzia...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

9 000 zł

2,90 zł/m2

3 100 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Ciechanowiec

Cena wywoławcza:

9 000 zł

2,90 zł/m2

3 100 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 18-230 Ciechanowiec, dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ludowa 44, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca nieruchomość gruntową nr działki *** o pow. 0,3100ha to las klasy V. Główny gatunek drzewostanu to sosna. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej, dzia...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

hajnowski, Dubicze Cerkiewne

... w trybie ustalonym w art. 1013 indeks 6 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwszy przetarg następujących nieruchomości:

- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 322 o powierzchni 1,5053 ha, położona w jednostce ewidencyjnej Dubicze Cerkiewne, obręb Jagodniki (opis użytków: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr - PsV o pow. 0,9362 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr - PsVI o pow. 0,30...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

29 240,25 zł

1,94 zł/m2

15 053 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

hajnowski, Dubicze Cerkiewne

Cena wywoławcza:

29 240,25 zł

1,94 zł/m2

15 053 m2

... w trybie ustalonym w art. 1013 indeks 6 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwszy przetarg następujących nieruchomości:

- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 322 o powierzchni 1,5053 ha, położona w jednostce ewidencyjnej Dubicze Cerkiewne, obręb Jagodniki (opis użytków: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr - PsV o pow. 0,9362 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr - PsVI o pow. 0,30...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Goniądz, Wólka Piaseczna

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie (adres: ul. ul. Wojska Polskiego 82, Grajewo, 19-200 Grajewo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 13 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kw...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

9 750 zł

0,72 zł/m2

13 584 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Goniądz, Wólka Piaseczna

Cena wywoławcza:

9 750 zł

0,72 zł/m2

13 584 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie (adres: ul. ul. Wojska Polskiego 82, Grajewo, 19-200 Grajewo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 13 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kw...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

augustowski, Nowinka Augustów

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 16-304 Nowinka, dla której *** (adres: ul. , Nowinka, 16-304 Nowinka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na obszarze dwóch obrębów ewidencyjnych 22-Szczebra, 19-Gatne Pierwsze, składa się z: - działka gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym ***, obręb 22-Szczebra, gmina Nowinka, powiat augustowski o powierzchni 0,0153 ha, - działka gruntowa oznaczona numerem ew...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

342 366 zł

17 118 300 zł/m2Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

augustowski, Nowinka Augustów

Cena wywoławcza:

342 366 zł

17 118 300 zł/m2


... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 16-304 Nowinka, dla której *** (adres: ul. , Nowinka, 16-304 Nowinka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na obszarze dwóch obrębów ewidencyjnych 22-Szczebra, 19-Gatne Pierwsze, składa się z: - działka gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym ***, obręb 22-Szczebra, gmina Nowinka, powiat augustowski o powierzchni 0,0153 ha, - działka gruntowa oznaczona numerem ew...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Augustów, Morelowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** , 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. *** , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim , gminie Augustów, miejscowości Augustów, obręb ewidencyjny 0002 - Augustów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1001/31 o powi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

99 142,13 zł

100 zł/m2

991 m2

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Augustów, Morelowa

Cena wywoławcza:

99 142,13 zł

100 zł/m2

991 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** , 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. *** , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim , gminie Augustów, miejscowości Augustów, obręb ewidencyjny 0002 - Augustów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1001/31 o powi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

augustowski, Lipsk, Lubinowo

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Lubinowo, 16-315 Lipsk, dla której (adres: ul. , Lubinowo, 16-315 Lipsk) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa leśna składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 49/4 o powierzchni 1,9669 ha, obręb 13-Lubinowo. Nieruchomość położona na terenie gminy Lipsk, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego. Zgodnie z danymi ewidencyjnymi ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

101 922 zł

5,18 zł/m2

19 669 m2

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

augustowski, Lipsk, Lubinowo

Cena wywoławcza:

101 922 zł

5,18 zł/m2

19 669 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Lubinowo, 16-315 Lipsk, dla której (adres: ul. , Lubinowo, 16-315 Lipsk) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa leśna składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 49/4 o powierzchni 1,9669 ha, obręb 13-Lubinowo. Nieruchomość położona na terenie gminy Lipsk, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego. Zgodnie z danymi ewidencyjnymi ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Augustów, Morelowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** , 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. *** , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim , gminie Augustów, miejscowości Augustów, obręb ewidencyjny 0002 - Augustów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1001/31 o powi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

99 142,13 zł

100 zł/m2

991 m2

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Augustów, Morelowa

Cena wywoławcza:

99 142,13 zł

100 zł/m2

991 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** , 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. *** , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim , gminie Augustów, miejscowości Augustów, obręb ewidencyjny 0002 - Augustów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1001/31 o powi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Brańsk

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Świrydy, 17-120 Brańsk, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (adres: ul. ul. Adama Mickiewicza 53, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 131 o pow. 2,9710 ha (Ls IV) położonej pod adresem: 17-120 Brańsk, Świrydy

Suma oszacowania wynosi 114 ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

76 301,33 zł

2,57 zł/m2

29 710 m2

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Brańsk

Cena wywoławcza:

76 301,33 zł

2,57 zł/m2

29 710 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Świrydy, 17-120 Brańsk, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (adres: ul. ul. Adama Mickiewicza 53, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 131 o pow. 2,9710 ha (Ls IV) położonej pod adresem: 17-120 Brańsk, Świrydy

Suma oszacowania wynosi 114 ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Bielsk Podlaski, Żwirki i Wigury

... w trybie uproszczonym druga licytacja nieruchomości rolno-leśnej:
- działka o numerze ewidencyjnym 97 o obszarze 6,18 ha (Opis użytku: LsVI o pow. 0,73 ha, ŁIV o pow. 0,04 ha, ŁV o pow. 0,29 ha, nieużytki o pow 0,04 ha, PsV o pow. 1,46 ha,PsVI o pow. 1,59 ha,RIVb o pow 0,04 ha, RV o pow. 0,42 ha, RVI o pow. 1,56 ha oraz W o pow. 0,01 ha).
Suma oszacowania 354.120,00 zł, zaś cena wywołania jest równa jednej drugiej sumy oszacowania i wynosi 177.060,00 zł. Rękojmia 35.412,00 zł.
położonej:...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

177 060 zł

2,87 zł/m2

61 800 m2

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Bielsk Podlaski, Żwirki i Wigury

Cena wywoławcza:

177 060 zł

2,87 zł/m2

61 800 m2

... w trybie uproszczonym druga licytacja nieruchomości rolno-leśnej:
- działka o numerze ewidencyjnym 97 o obszarze 6,18 ha (Opis użytku: LsVI o pow. 0,73 ha, ŁIV o pow. 0,04 ha, ŁV o pow. 0,29 ha, nieużytki o pow 0,04 ha, PsV o pow. 1,46 ha,PsVI o pow. 1,59 ha,RIVb o pow 0,04 ha, RV o pow. 0,42 ha, RVI o pow. 1,56 ha oraz W o pow. 0,01 ha).
Suma oszacowania 354.120,00 zł, zaś cena wywołania jest równa jednej drugiej sumy oszacowania i wynosi 177.060,00 zł. Rękojmia 35.412,00 zł.
położonej:...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

bielski, Rudka


OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE OFERTOWYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 1013 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2023 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości. Komornik będzie przymował oferty sprzedaży n/w nieruchomości do dnia poprzedzającego sprzedaż .

- nieruchomości położonej przy , 17-123 Rudka , dla której V Wydział Ksiąg Wieczy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 000 zł

6,51 zł/m2

10 600 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

bielski, Rudka

Cena wywoławcza:

69 000 zł

6,51 zł/m2

10 600 m2


OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE OFERTOWYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 1013 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2023 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości. Komornik będzie przymował oferty sprzedaży n/w nieruchomości do dnia poprzedzającego sprzedaż .

- nieruchomości położonej przy , 17-123 Rudka , dla której V Wydział Ksiąg Wieczy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

łomżyński, Jedwabne, Karwowo-Wszebory

... pierwsza licytacja nieruchomości rolnej w przedmiocie:
I nieruchomość:
działka oznaczona numerem 230 ( grunty orne) o powierzchni 4,1086 ha położona w obrębie Karwowo Wszebory gm. Jedwabne
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]
Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia.
Suma oszacowania bez uwzględnienia prawa dożywocia wynosi 212.401,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159.301,00z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

159 301 zł

3,88 zł/m2

41 086 m2

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

łomżyński, Jedwabne, Karwowo-Wszebory

Cena wywoławcza:

159 301 zł

3,88 zł/m2

41 086 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości rolnej w przedmiocie:
I nieruchomość:
działka oznaczona numerem 230 ( grunty orne) o powierzchni 4,1086 ha położona w obrębie Karwowo Wszebory gm. Jedwabne
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]
Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia.
Suma oszacowania bez uwzględnienia prawa dożywocia wynosi 212.401,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159.301,00z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sokólski, Sidra, Pohorany

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy ,Pohorany, 16-124 Sidra, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100 Sokółka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego o długości gran...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

8 299,50 zł

1,80 zł/m2

4 600 m2

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sokólski, Sidra, Pohorany

Cena wywoławcza:

8 299,50 zł

1,80 zł/m2

4 600 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy ,Pohorany, 16-124 Sidra, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100 Sokółka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego o długości gran...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          51
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości