Przetargi nieruchomości: grunty podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

738 200 zł

158 zł/m2

4 665 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

738 200 zł

158 zł/m2

4 665 m2

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

732 000 zł

154 zł/m2

4 762 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

732 000 zł

154 zł/m2

4 762 m2

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

680 500 zł

155 zł/m2

4 378 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

680 500 zł

155 zł/m2

4 378 m2

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

769 000 zł

162 zł/m2

4 750 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

769 000 zł

162 zł/m2

4 750 m2

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

hajnowski, Narew, Łosinka

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat hajnowski, gmina Narew, obręb Łosinka działka nr: 83 o pow. ewid. 0.5200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5200 ha, w tym w użytkach (PsIV/Ps - 0,5200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI2P/00001194/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 200 zł

4,08 zł/m2

5 200 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

hajnowski, Narew, Łosinka

Cena wywoławcza:

21 200 zł

4,08 zł/m2

5 200 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat hajnowski, gmina Narew, obręb Łosinka działka nr: 83 o pow. ewid. 0.5200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5200 ha, w tym w użytkach (PsIV/Ps - 0,5200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI2P/00001194/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

... w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 grudnia 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 000 zł

3,91 zł/m2

5 111 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

Cena wywoławcza:

20 000 zł

3,91 zł/m2

5 111 m2

... w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 grudnia 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

Krynki

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat sokólski, gmina Krynki, obręb Krynki działka nr: 1685/1 o pow. ewid. 0.2200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2200 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 0,2200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1S/00025374/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 220 zł

5,55 zł/m2

2 200 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Krynki

Cena wywoławcza:

12 220 zł

5,55 zł/m2

2 200 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat sokólski, gmina Krynki, obręb Krynki działka nr: 1685/1 o pow. ewid. 0.2200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2200 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 0,2200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1S/00025374/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

białostocki, Czarna Białostocka, Niemczyn

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat białostocki, gmina Czarna Białostocka, obręb Niemczyn działka nr: 82/6 o pow. ewid. 0.1900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1900 ha, w tym w użytkach (RIVb/R - 0,0800 ha; RV/R - 0,1100 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1B/00107209/3. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 970 zł

4,19 zł/m2

1 900 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

białostocki, Czarna Białostocka, Niemczyn

Cena wywoławcza:

7 970 zł

4,19 zł/m2

1 900 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat białostocki, gmina Czarna Białostocka, obręb Niemczyn działka nr: 82/6 o pow. ewid. 0.1900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1900 ha, w tym w użytkach (RIVb/R - 0,0800 ha; RV/R - 0,1100 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1B/00107209/3. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

... w dniu 14.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl_. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

820 000 zł

59,94 zł/m2

13 680 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Słobódka

Cena wywoławcza:

820 000 zł

59,94 zł/m2

13 680 m2

... w dniu 14.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki (ul. Suwalska 21, pok.10), o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki, opublikowane u sołtysa wsi Słobódka oraz na stronach: _www.szypliszki.biuletyn.net_. i _www.szypliszki.pl_. Więcej inf.: Tel. (87) 565 90 59.
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Szypliszki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

... w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 grudnia 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium pr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

65 000 zł

11,96 zł/m2

5 434 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

Cena wywoławcza:

65 000 zł

11,96 zł/m2

5 434 m2

... w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 grudnia 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium pr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Przetarg na działkę

hajnowski, Narew, Łosinka

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat hajnowski, gmina Narew, obręb Łosinka działka nr: 93 o pow. ewid. 0.7900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.7900 ha, w tym w użytkach (ŁIV/Ł - 0,0200 ha; PsIV/Ps - 0,6100 ha; PsVI/Ps - 0,1600 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI2P/00001194/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

31 800 zł

4,03 zł/m2

7 900 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

hajnowski, Narew, Łosinka

Cena wywoławcza:

31 800 zł

4,03 zł/m2

7 900 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat hajnowski, gmina Narew, obręb Łosinka działka nr: 93 o pow. ewid. 0.7900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.7900 ha, w tym w użytkach (ŁIV/Ł - 0,0200 ha; PsIV/Ps - 0,6100 ha; PsVI/Ps - 0,1600 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI2P/00001194/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

siemiatycki, Grodzisk, Stadniki

Syndyk masy upadłości ***, sprzeda 1/6 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 329 o powierzchni 2 242 m2 z obrębu 0036, położona w miejscowości Stadniki, gminie Grodzisk, powiecie siemiatyckim, województwie podlaskim. Na działce ewidencyjnej numer 329 znajduje się drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 74,00 m2, powierzchni uży...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 600 zł

1,61 zł/m2

2 242 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

siemiatycki, Grodzisk, Stadniki

Cena wywoławcza:

3 600 zł

1,61 zł/m2

2 242 m2

Syndyk masy upadłości ***, sprzeda 1/6 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 329 o powierzchni 2 242 m2 z obrębu 0036, położona w miejscowości Stadniki, gminie Grodzisk, powiecie siemiatyckim, województwie podlaskim. Na działce ewidencyjnej numer 329 znajduje się drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 74,00 m2, powierzchni uży...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sokólski, Szudziałowo, Boratyńszczyzna

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat sokólski, gmina Szudziałowo, obręb Boratyńszczyzna działka nr: 23 o pow. ewid. 0.7600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.7600 ha, w tym w użytkach (RIVb/R - 0,2700 ha; RV/R - 0,4400 ha; RVI/R - 0,0500 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1S/00026959/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

29 120 zł

3,83 zł/m2

7 600 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sokólski, Szudziałowo, Boratyńszczyzna

Cena wywoławcza:

29 120 zł

3,83 zł/m2

7 600 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat sokólski, gmina Szudziałowo, obręb Boratyńszczyzna działka nr: 23 o pow. ewid. 0.7600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.7600 ha, w tym w użytkach (RIVb/R - 0,2700 ha; RV/R - 0,4400 ha; RVI/R - 0,0500 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1S/00026959/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sokólski, Szudziałowo, Nowinka

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat sokólski, gmina Szudziałowo, obręb Nowinka działki nr: 134/3 o pow. ewid. 0.4000, nr: 134/4 o pow. ewid. 0.1000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5000 ha, w tym w użytkach (RIVb/R - 0,0700 ha; RV/R - 0,3100 ha; PsIV/Ps - 0,0200 ha; PsV/Ps - 0,1000 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1S/00029607/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 330 zł

4,07 zł/m2

5 000 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sokólski, Szudziałowo, Nowinka

Cena wywoławcza:

20 330 zł

4,07 zł/m2

5 000 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat sokólski, gmina Szudziałowo, obręb Nowinka działki nr: 134/3 o pow. ewid. 0.4000, nr: 134/4 o pow. ewid. 0.1000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5000 ha, w tym w użytkach (RIVb/R - 0,0700 ha; RV/R - 0,3100 ha; PsIV/Ps - 0,0200 ha; PsV/Ps - 0,1000 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1S/00029607/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

białostocki, Supraśl, Ogrodniczki

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Supraśl, obręb Ogrodniczki, nr działki: 609/2 o pow. ewid. 0,0802. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0802 w tym w użytkach rolnych (0,0296 o symbolu R, 0,0506 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1B/00063697/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

132 470 zł

165 zł/m2

802 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

białostocki, Supraśl, Ogrodniczki

Cena wywoławcza:

132 470 zł

165 zł/m2

802 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Supraśl, obręb Ogrodniczki, nr działki: 609/2 o pow. ewid. 0,0802. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0802 w tym w użytkach rolnych (0,0296 o symbolu R, 0,0506 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI1B/00063697/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
KOWR
1                          76
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości