Licytacje komornicze: grunty śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

Zawiercie, 11 Listopada

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość oznaczony Księgą Wieczystą o numerze ***, składający się z działki o numerze ewidencyjnym 11/9. Nieruchomość ta położona jest w Zawierciu przu ul. 11 Listopada.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem licytacji wynosi 1,7106 ha (tj. 17106,0 m2)....
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

575 250 zł

33,63 zł/m2

17 106 m2

Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Zawiercie, 11 Listopada

Cena wywoławcza:

575 250 zł

33,63 zł/m2

17 106 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość oznaczony Księgą Wieczystą o numerze ***, składający się z działki o numerze ewidencyjnym 11/9. Nieruchomość ta położona jest w Zawierciu przu ul. 11 Listopada.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem licytacji wynosi 1,7106 ha (tj. 17106,0 m2)....
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Poręba

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo - gospodarczym położonej w miejscowości Poręba przy ulicy Wolności nr 82A (działka ewidencyjna nr ***/1 o powierzchni 0,1140 ha), dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/8 i należącej do dłużnika: *** ***.
Przedmiotowa nieruchomość położona j...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

290 175 zł

255 zł/m2

1 140 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Poręba

Cena wywoławcza:

290 175 zł

255 zł/m2

1 140 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo - gospodarczym położonej w miejscowości Poręba przy ulicy Wolności nr 82A (działka ewidencyjna nr ***/1 o powierzchni 0,1140 ha), dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/8 i należącej do dłużnika: *** ***.
Przedmiotowa nieruchomość położona j...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jastrzębie-Zdrój

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. ***Pszczyńskiej***, działka gruntu nr ***536/40*** o pow. ***0,4168 ha***, położonej pomiędzy wjazdem na ulicę Korfantego i komisem samochodowym MOBIL, z nieurządzonym wjazdem na działkę. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** i stanowi własność *** Nieru...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

200 782,50 zł

48,17 zł/m2

4 168 m2

Termin: 2024-02-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jastrzębie-Zdrój

Cena wywoławcza:

200 782,50 zł

48,17 zł/m2

4 168 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. ***Pszczyńskiej***, działka gruntu nr ***536/40*** o pow. ***0,4168 ha***, położonej pomiędzy wjazdem na ulicę Korfantego i komisem samochodowym MOBIL, z nieurządzonym wjazdem na działkę. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** i stanowi własność *** Nieru...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Marzena Gadowska Kancelaria Komornicza nr X w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

15 555 195 zł

125 zł/m2

124 210 m2

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza

Cena wywoławcza:

15 555 195 zł

125 zł/m2

124 210 m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Marzena Gadowska Kancelaria Komornicza nr X w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza, Perla

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Marzena Gadowska Kancelaria Komornicza nr X w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Perla ., 41-300 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górnicz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 547 032,50 zł

115 zł/m2

13 399 m2

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza, Perla

Cena wywoławcza:

1 547 032,50 zł

115 zł/m2

13 399 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Marzena Gadowska Kancelaria Komornicza nr X w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Perla ., 41-300 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górnicz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Mysłowice, Oświęcimska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice, dla której SĄD REJONOWY MYSŁOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Krakowska 2, MYSŁOWICE, 41-400 MYSŁOWICE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieru...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 190 287,50 zł

229 zł/m2

5 195 m2

Termin: 2024-01-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Mysłowice, Oświęcimska

Cena wywoławcza:

1 190 287,50 zł

229 zł/m2

5 195 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice, dla której SĄD REJONOWY MYSŁOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Krakowska 2, MYSŁOWICE, 41-400 MYSŁOWICE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieru...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jaworzno, Wielki Dół

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy w rejonie ulicy Wielki Dół , 43-600 Jaworzno, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Grunwaldzka 28, Jaworzno, 43-600 Jaworzno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych numer 675 o powie...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

21 595 zł

5,49 zł/m2

3 934 m2

Termin: 2024-01-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jaworzno, Wielki Dół

Cena wywoławcza:

21 595 zł

5,49 zł/m2

3 934 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy w rejonie ulicy Wielki Dół , 43-600 Jaworzno, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Grunwaldzka 28, Jaworzno, 43-600 Jaworzno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych numer 675 o powie...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wodzisław Śląski

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy b/n w miejscowości Wodzisław Śląski (obr. ewid. Jedłownik), 44-300 Wodzisław Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 26 Marca 44, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

15 750 zł

2,81 zł/m2

5 602 m2

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wodzisław Śląski

Cena wywoławcza:

15 750 zł

2,81 zł/m2

5 602 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy b/n w miejscowości Wodzisław Śląski (obr. ewid. Jedłownik), 44-300 Wodzisław Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 26 Marca 44, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wodzisław Śląski

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy b/n w miejscowości Wodzisław Śląski (obr. ewid. Jedłownik), 44-300 Wodzisław Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi księgę wiec...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

9 750 zł

3,61 zł/m2

2 700 m2

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wodzisław Śląski

Cena wywoławcza:

9 750 zł

3,61 zł/m2

2 700 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy b/n w miejscowości Wodzisław Śląski (obr. ewid. Jedłownik), 44-300 Wodzisław Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi księgę wiec...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wodzisław Śląski

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy b/n w miejscowości Wodzisław Śląski (obr. ewid. Jedłownik), 44-300 Wodzisław Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi księgę wiec...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

17 250 zł

3,45 zł/m2

4 995 m2

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wodzisław Śląski

Cena wywoławcza:

17 250 zł

3,45 zł/m2

4 995 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy b/n w miejscowości Wodzisław Śląski (obr. ewid. Jedłownik), 44-300 Wodzisław Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi księgę wiec...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jastrzębie-Zdrój, Okopowa

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

udziału dłużnika w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okopowej działki nr *** i ***, dla której w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju założona została księga wieczysta nr ***/***/***.
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 240.200,00 zł zaś udział dłużnika w ww nieruchomości na sumę 60 050,00 z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

45 037,50 zł

20,73 zł/m2

2 173 m2

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jastrzębie-Zdrój, Okopowa

Cena wywoławcza:

45 037,50 zł

20,73 zł/m2

2 173 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

udziału dłużnika w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okopowej działki nr *** i ***, dla której w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju założona została księga wieczysta nr ***/***/***.
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 240.200,00 zł zaś udział dłużnika w ww nieruchomości na sumę 60 050,00 z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

zawierciański, Pilica, Złożeniec, ul. Pustkowie

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym (działka ewidencyjna nr ***) oraz z niezabudowanej działki gruntu nr ***, położonej w miejscowości Złożeniec rejon ulicy Pustkowie, gmina Pilica, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***.
Przedmiotowa nieruchomość położona j...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

49 200 zł

21,25 zł/m2

2 315 m2

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

zawierciański, Pilica, Złożeniec, ul. Pustkowie

Cena wywoławcza:

49 200 zł

21,25 zł/m2

2 315 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym (działka ewidencyjna nr ***) oraz z niezabudowanej działki gruntu nr ***, położonej w miejscowości Złożeniec rejon ulicy Pustkowie, gmina Pilica, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***.
Przedmiotowa nieruchomość położona j...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

288 600 zł

76,23 zł/m2

3 786 m2

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza

Cena wywoławcza:

288 600 zł

76,23 zł/m2

3 786 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Częstochowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy brak, 42-231 Rybna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o nr 32, Działka o nr 50/2, Działka o nr 57/4 ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

82 875 zł

6,82 zł/m2

12 152 m2

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Częstochowa

Cena wywoławcza:

82 875 zł

6,82 zł/m2

12 152 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy brak, 42-231 Rybna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o nr 32, Działka o nr 50/2, Działka o nr 57/4 ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Mysłowice, Oświęcimska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami położonego przy ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice, dla której SĄD REJONOWY MYSŁOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Krakowska 2, MYSŁOWICE, 41-400 MYSŁOWICE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nier...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

377 706,75 zł

215 zł/m2

1 755 m2

Termin: 2024-01-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Mysłowice, Oświęcimska

Cena wywoławcza:

377 706,75 zł

215 zł/m2

1 755 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami położonego przy ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice, dla której SĄD REJONOWY MYSŁOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Krakowska 2, MYSŁOWICE, 41-400 MYSŁOWICE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nier...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          67
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości