Licytacje komornicze: grunty będziński

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

Wojkowice

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Nowa , 42-580 Wojkowice, dla której SR Będzin (adres: ul. Sączewskiego 23/42-500, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości niezabudowanej położonej pod adresem: 42-580 Wojkowice 1, Nowej , dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** składającej się trzech działek nr 689/1, 689/3, 902/1 o powierz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

57 787,50 zł

46,60 zł/m2

1 240 m2

Termin: 2023-11-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wojkowice

Cena wywoławcza:

57 787,50 zł

46,60 zł/m2

1 240 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Nowa , 42-580 Wojkowice, dla której SR Będzin (adres: ul. Sączewskiego 23/42-500, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości niezabudowanej położonej pod adresem: 42-580 Wojkowice 1, Nowej , dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** składającej się trzech działek nr 689/1, 689/3, 902/1 o powierz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wojkowice

...:
D R U G A L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego, dotyczącego nieruchomości o numerze KW *** położonej
w miejscowości:
Wojkowice działki 2145/11 i 2145/14
a stanowiące własność dłużnika:
GOSPODARSTWO ROLNE-HODOWLA DŻDŻOWNIC sp. z o.o.
Nieruchomość, której dotyczy licytowane prawo użytkowania wieczystego, posiada łączną powierzchnię:
3096 m2. Nieruchomość ta jest zlokalizowana na dwóch nie sąsiadujących działkach. Działka 2145/11 ma kształt nieforemny, o szerokości w pr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

187 780 zł

60,65 zł/m2

3 096 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wojkowice

Cena wywoławcza:

187 780 zł

60,65 zł/m2

3 096 m2

...:
D R U G A L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego, dotyczącego nieruchomości o numerze KW *** położonej
w miejscowości:
Wojkowice działki 2145/11 i 2145/14
a stanowiące własność dłużnika:
GOSPODARSTWO ROLNE-HODOWLA DŻDŻOWNIC sp. z o.o.
Nieruchomość, której dotyczy licytowane prawo użytkowania wieczystego, posiada łączną powierzchnię:
3096 m2. Nieruchomość ta jest zlokalizowana na dwóch nie sąsiadujących działkach. Działka 2145/11 ma kształt nieforemny, o szerokości w pr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Psary, Malinowice

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Andrzej Miśkiewicz

Kancelaria Komornicza, Małachowskiego 33, Będzin, 42-500 Będzin

tel. 518831845 / fax. 327758180

Sygnatura: Km 1147/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Andrzej Miśkiewicz Kancelaria Komornicza nr VIII w Będzinie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1147/22 rozpocznie się w ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

193 552,50 zł

66,51 zł/m2

2 910 m2

Termin: 2023-10-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Psary, Malinowice

Cena wywoławcza:

193 552,50 zł

66,51 zł/m2

2 910 m2

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Andrzej Miśkiewicz

Kancelaria Komornicza, Małachowskiego 33, Będzin, 42-500 Będzin

tel. 518831845 / fax. 327758180

Sygnatura: Km 1147/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Andrzej Miśkiewicz Kancelaria Komornicza nr VIII w Będzinie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1147/22 rozpocznie się w ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Mierzęcice, Przeczyce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Strzelecki Kancelaria Komornicza nr V w Zawierciu w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi:

***

na podstawie przepisu przepisu art. 986(4) § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w terminach wskazanych poniżej odbędą się licytacje dwóch nieruchomości. W związku z powyższym podeją do publicznej wiadomości, że:

w dniu 03.10.2023 r. o godz. 10:00 na portalu https://e-...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

265 546,67 zł

11,09 zł/m2

23 936 m2

Termin: 2023-10-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Mierzęcice, Przeczyce

Cena wywoławcza:

265 546,67 zł

11,09 zł/m2

23 936 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Strzelecki Kancelaria Komornicza nr V w Zawierciu w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi:

***

na podstawie przepisu przepisu art. 986(4) § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w terminach wskazanych poniżej odbędą się licytacje dwóch nieruchomości. W związku z powyższym podeją do publicznej wiadomości, że:

w dniu 03.10.2023 r. o godz. 10:00 na portalu https://e-...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Będzin, Gzichowska

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Gzichowska dz.nr 2209, 42-500 Będzin, dla której SR Będzin (adres: ul. Sączewskiego 23/42-500, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze Ka1B/00047107***4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość nie zabudowana obręb Łagisza, odległość od centrum około 2 km. Dojście do działki fizycznie możliwe od ulicy Gzichowskiej przez działkę sąsiednie. Działka jest nieogrodzona, od strony północnej graniczy z d...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

25 950 zł

19,66 zł/m2

1 320 m2

Termin: 2023-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Będzin, Gzichowska

Cena wywoławcza:

25 950 zł

19,66 zł/m2

1 320 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Gzichowska dz.nr 2209, 42-500 Będzin, dla której SR Będzin (adres: ul. Sączewskiego 23/42-500, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze Ka1B/00047107***4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość nie zabudowana obręb Łagisza, odległość od centrum około 2 km. Dojście do działki fizycznie możliwe od ulicy Gzichowskiej przez działkę sąsiednie. Działka jest nieogrodzona, od strony północnej graniczy z d...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Mierzęcice, Przeczyce

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

a) nieruchomość gruntowa położona w gminie Mierzęcice, miejscowość Przeczyce, oznaczona numerem Księgi Wieczystej ***, składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 440/3, 893, 988, 440/5, 440/6 będącymi nieruchomościami niezabudowanymi;

b) nieruchomość gruntowa położona w gminie Mierzęcice, miejscowość Przeczyce, oznaczona numerem Księgi Wieczystej ***, składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 778/1 ozna...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 917 zł

3,14 zł/m2

610 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Mierzęcice, Przeczyce

Cena wywoławcza:

1 917 zł

3,14 zł/m2

610 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

a) nieruchomość gruntowa położona w gminie Mierzęcice, miejscowość Przeczyce, oznaczona numerem Księgi Wieczystej ***, składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 440/3, 893, 988, 440/5, 440/6 będącymi nieruchomościami niezabudowanymi;

b) nieruchomość gruntowa położona w gminie Mierzęcice, miejscowość Przeczyce, oznaczona numerem Księgi Wieczystej ***, składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 778/1 ozna...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Mierzęcice, Przeczyce

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

a) nieruchomość gruntowa położona w gminie Mierzęcice, miejscowość Przeczyce, oznaczona numerem Księgi Wieczystej ***, składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 440/3, 893, 988, 440/5, 440/6 będącymi nieruchomościami niezabudowanymi;

b) nieruchomość gruntowa położona w gminie Mierzęcice, miejscowość Przeczyce, oznaczona numerem Księgi Wieczystej ***, składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 778/1 ozna...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

298 740 zł

12,48 zł/m2

23 936 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Mierzęcice, Przeczyce

Cena wywoławcza:

298 740 zł

12,48 zł/m2

23 936 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

a) nieruchomość gruntowa położona w gminie Mierzęcice, miejscowość Przeczyce, oznaczona numerem Księgi Wieczystej ***, składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 440/3, 893, 988, 440/5, 440/6 będącymi nieruchomościami niezabudowanymi;

b) nieruchomość gruntowa położona w gminie Mierzęcice, miejscowość Przeczyce, oznaczona numerem Księgi Wieczystej ***, składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 778/1 ozna...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Będzin, Odkrywkowa

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy Odkrywkowa, 42-504 Będzin - Łagisza, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sączewskiego 27, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość w bardzo atrakcyjnej okolicy położona w bezpośrednim sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego - Las Grodziecki. Rewelacyjny dojazd do okolicznych miejscowości, w tym do Katowic. Działka znajd...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

107 475 zł

45,18 zł/m2

2 379 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Będzin, Odkrywkowa

Cena wywoławcza:

107 475 zł

45,18 zł/m2

2 379 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy Odkrywkowa, 42-504 Będzin - Łagisza, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sączewskiego 27, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość w bardzo atrakcyjnej okolicy położona w bezpośrednim sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego - Las Grodziecki. Rewelacyjny dojazd do okolicznych miejscowości, w tym do Katowic. Działka znajd...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Czeladź, Staropogońska/Trzeci Szyb

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci dwóch działek położonych w miejscowości:
- Działka 65 - Czeladź przy ul. Wiejskiej o godz. 12:00
- Działka 18/2 Czeladź przy ulicy Staropogońskiej oraz ulicy 3-ci Szyb - o godz. 13:00.
Działki te nie graniczną ze sobą i nie stanowią funkcjonalnej całości.
Licytacja ma na celu zniesienie współwłasności. Działki te posiadają założoną jedną wspólną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie pod nr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

28 125 zł

25,25 zł/m2

1 114 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Czeladź, Staropogońska/Trzeci Szyb

Cena wywoławcza:

28 125 zł

25,25 zł/m2

1 114 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci dwóch działek położonych w miejscowości:
- Działka 65 - Czeladź przy ul. Wiejskiej o godz. 12:00
- Działka 18/2 Czeladź przy ulicy Staropogońskiej oraz ulicy 3-ci Szyb - o godz. 13:00.
Działki te nie graniczną ze sobą i nie stanowią funkcjonalnej całości.
Licytacja ma na celu zniesienie współwłasności. Działki te posiadają założoną jedną wspólną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie pod nr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Czeladź, Wiejska

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci dwóch działek położonych w miejscowości:
- Działka 65 - Czeladź przy ul. Wiejskiej o godz. 12:00
- Działka 18/2 Czeladź przy ulicy Staropogońskiej oraz ulicy 3-ci Szyb - o godz. 13:00.
Działki te nie graniczną ze sobą i nie stanowią funkcjonalnej całości.
Licytacja ma na celu zniesienie współwłasności. Działki te posiadają założoną jedną wspólną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie pod nr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

381 750 zł

122 zł/m2

3 118 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Czeladź, Wiejska

Cena wywoławcza:

381 750 zł

122 zł/m2

3 118 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci dwóch działek położonych w miejscowości:
- Działka 65 - Czeladź przy ul. Wiejskiej o godz. 12:00
- Działka 18/2 Czeladź przy ulicy Staropogońskiej oraz ulicy 3-ci Szyb - o godz. 13:00.
Działki te nie graniczną ze sobą i nie stanowią funkcjonalnej całości.
Licytacja ma na celu zniesienie współwłasności. Działki te posiadają założoną jedną wspólną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie pod nr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Siewierz, Krakowska

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej - niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 6274 o powierzchni 0,1068 ha, położonej w Siewierzu przy ulicy Krakowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 71 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 850,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jes...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

53 850 zł

50,42 zł/m2

1 068 m2

Termin: 2023-05-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Siewierz, Krakowska

Cena wywoławcza:

53 850 zł

50,42 zł/m2

1 068 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej - niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 6274 o powierzchni 0,1068 ha, położonej w Siewierzu przy ulicy Krakowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 71 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 850,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jes...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Siewierz, Warężyn

... druga licytacja nieruchomości gruntowej - niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 34, 86, 313, 350, 722 o powierzchni łącznej 0,6801 ha, położonej we wsi Warężyn, gmina Siewierz, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.

Suma oszacowania wynosi 156 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

104 600 zł

15,38 zł/m2

6 801 m2

Termin: 2023-04-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Siewierz, Warężyn

Cena wywoławcza:

104 600 zł

15,38 zł/m2

6 801 m2

... druga licytacja nieruchomości gruntowej - niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 34, 86, 313, 350, 722 o powierzchni łącznej 0,6801 ha, położonej we wsi Warężyn, gmina Siewierz, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.

Suma oszacowania wynosi 156 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Bobrowniki, Sączów, Kalinowa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Kalinowa ,Sączów, 42-595 Bobrowniki , dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie (adres: ul. Jana Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Sączowie, gmina Bobrowniki, składająca się z działki nr 1348/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

55 500 zł

11,51 zł/m2

4 823 m2

Termin: 2023-03-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Bobrowniki, Sączów, Kalinowa

Cena wywoławcza:

55 500 zł

11,51 zł/m2

4 823 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Kalinowa ,Sączów, 42-595 Bobrowniki , dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie (adres: ul. Jana Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Sączowie, gmina Bobrowniki, składająca się z działki nr 1348/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Będzin, 27-go Stycznia

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. 27-go Stycznia , 42-500 Będzin , dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Jana Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa złożona z działki ewidencyjnej nr 139/4, położona w Będzinie, przy ul. 27-go Stycznia, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr ***. Dodatkowy opis: Nieruchomość gruntowa, poł...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

162 000 zł

224 zł/m2

724 m2

Termin: 2022-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Będzin, 27-go Stycznia

Cena wywoławcza:

162 000 zł

224 zł/m2

724 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. 27-go Stycznia , 42-500 Będzin , dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Jana Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa złożona z działki ewidencyjnej nr 139/4, położona w Będzinie, przy ul. 27-go Stycznia, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr ***. Dodatkowy opis: Nieruchomość gruntowa, poł...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Siewierz, Warężyn

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej - niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 34, 86, 313, 350, 722 o powierzchni łącznej 0,6801 ha, położonej we wsi Warężyn, gmina Siewierz, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.

Suma oszacowania wynosi 156 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 675,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

117 675 zł

17,30 zł/m2

6 801 m2

Termin: 2022-10-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

będziński, Siewierz, Warężyn

Cena wywoławcza:

117 675 zł

17,30 zł/m2

6 801 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej - niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 34, 86, 313, 350, 722 o powierzchni łącznej 0,6801 ha, położonej we wsi Warężyn, gmina Siewierz, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.

Suma oszacowania wynosi 156 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 675,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-10-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości