Licytacje komornicze: grunty Rybnik

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

Rybnik, Gliwicka


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Robert Porada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Koprenika 2, 44-200 Rybnik, sala 33, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 44-230 Szczejkowice, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

42 806,25 zł

75,90 zł/m2

564 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Gliwicka

Cena wywoławcza:

42 806,25 zł

75,90 zł/m2

564 m2


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Robert Porada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Koprenika 2, 44-200 Rybnik, sala 33, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 44-230 Szczejkowice, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, GliwickaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Robert Porada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Koprenika 2, 44-200 Rybnik, sala 33, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 44-230 Szczejkowice, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

35 311,50 zł

39,10 zł/m2

903 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Gliwicka

Cena wywoławcza:

35 311,50 zł

39,10 zł/m2

903 m2Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Robert Porada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Koprenika 2, 44-200 Rybnik, sala 33, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 44-230 Szczejkowice, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Poligonowa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy w pobliżu ul. Poligonowej , 44-251 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,0692 ha, którą stanowi działka gruntu numer 2544/174, zlokalizowana jest w woj. śląskim, mieście Rybnik, obręb ewidencyjny Kłokocin, w pobliżu ulicy Poligonowej...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

4 697,25 zł

6,79 zł/m2

692 m2

Termin: 2023-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Poligonowa

Cena wywoławcza:

4 697,25 zł

6,79 zł/m2

692 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy w pobliżu ul. Poligonowej , 44-251 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,0692 ha, którą stanowi działka gruntu numer 2544/174, zlokalizowana jest w woj. śląskim, mieście Rybnik, obręb ewidencyjny Kłokocin, w pobliżu ulicy Poligonowej...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Wierzbowa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Wierzbowa , 44-217 Rybnik , dla której Sąd Rejonowy w Rybniku (adres: ul. Plac Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z jednej działki ewidencyjnej o nr 3665/214, nieregularnego kształtu wieloboku i o stałych warunkach hipsometrycznych. Stanowi teren niezabudowany, w pełni ogrodzony, będący uzupełnieniem ogrodowo rekreacyjnym oraz plac...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

97 094,25 zł

117 zł/m2

832 m2

Termin: 2023-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Wierzbowa

Cena wywoławcza:

97 094,25 zł

117 zł/m2

832 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Wierzbowa , 44-217 Rybnik , dla której Sąd Rejonowy w Rybniku (adres: ul. Plac Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z jednej działki ewidencyjnej o nr 3665/214, nieregularnego kształtu wieloboku i o stałych warunkach hipsometrycznych. Stanowi teren niezabudowany, w pełni ogrodzony, będący uzupełnieniem ogrodowo rekreacyjnym oraz plac...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Ligota, Boguszowicka

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Boguszowicka , 44-200 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, którą stanowią trzy działki gruntu numer 886/118, 887/118 oraz 888/118 o łącznej powierzchni 1,7369 ha, objęta jest Księgą Wieczystą nr *** położona jest w województwie śląskim, mieście Rybnik, obręb ew...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

94 400,25 zł

5,43 zł/m2

17 369 m2

Termin: 2022-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Ligota, Boguszowicka

Cena wywoławcza:

94 400,25 zł

5,43 zł/m2

17 369 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Boguszowicka , 44-200 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, którą stanowią trzy działki gruntu numer 886/118, 887/118 oraz 888/118 o łącznej powierzchni 1,7369 ha, objęta jest Księgą Wieczystą nr *** położona jest w województwie śląskim, mieście Rybnik, obręb ew...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Wodna

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wodna , 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 109 476,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 107,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 947,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w ks...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

82 107 zł

173 zł/m2

475 m2

Termin: 2022-05-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Wodna

Cena wywoławcza:

82 107 zł

173 zł/m2

475 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wodna , 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 109 476,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 107,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 947,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w ks...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-05-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Niewiadom Dolny, Stefana Batorego

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Stefana Batorego , Rybnik-Niewiadom Dolny, 44-273 M. Rybnik , dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 22 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

16 950 zł

10,00 zł/m2

1 685 m2

Termin: 2021-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Niewiadom Dolny, Stefana Batorego

Cena wywoławcza:

16 950 zł

10,00 zł/m2

1 685 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Stefana Batorego , Rybnik-Niewiadom Dolny, 44-273 M. Rybnik , dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 22 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Niedobczyce, Bolesława Śmiałego

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o. z /s w Żorach , położonej przy ul. Bolesława Śmiałego ,Rybnik - Niedobczyce, 44-270 Niedobczyce , dla której Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana składająca się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1664/9, nr mapy 1, obręb ewidencyjny 0063, Niedobczyce, o powierzchni 0,7503 ha. Nieruchomość niezago...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

28 425 zł

4,00 zł/m2

7 503 m2

Termin: 2021-08-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, Niedobczyce, Bolesława Śmiałego

Cena wywoławcza:

28 425 zł

4,00 zł/m2

7 503 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o. z /s w Żorach , położonej przy ul. Bolesława Śmiałego ,Rybnik - Niedobczyce, 44-270 Niedobczyce , dla której Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana składająca się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1664/9, nr mapy 1, obręb ewidencyjny 0063, Niedobczyce, o powierzchni 0,7503 ha. Nieruchomość niezago...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-08-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, wierzbowa

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wierzbowa , 44-217 Rybnik , dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z jednej działki ewidencyjnej o nr 3665/214, nieregularnego kształtu wieloboku i o stałych warunkach hipsometrycznych. Stanowi teren niezabudowany, w pełni ogrodzony, będący uzupełnieniem ogrodowo rekreacyjnym oraz placem postojowym dla zabudowy jednorodzinnej oznaczone...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 000 zł

83,00 zł/m2

832 m2

Termin: 2021-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Rybnik, wierzbowa

Cena wywoławcza:

69 000 zł

83,00 zł/m2

832 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wierzbowa , 44-217 Rybnik , dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z jednej działki ewidencyjnej o nr 3665/214, nieregularnego kształtu wieloboku i o stałych warunkach hipsometrycznych. Stanowi teren niezabudowany, w pełni ogrodzony, będący uzupełnieniem ogrodowo rekreacyjnym oraz placem postojowym dla zabudowy jednorodzinnej oznaczone...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości