Licytacje komornicze: komercyjne śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja obiektu / lokalu

Zawiercie, 11 Listopada

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość oznaczony Księgą Wieczystą o numerze *** składający się z działek o numerach ewidencyjnych: 11/67,11/68,11/69,11/70,11/71,11/72. Nieruchomość ta położona jest w: Zawierciu przy ul. 11 Listopada.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem licytacji ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 221 000 zł

111 zł/m2Termin: 2024-03-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Zawiercie, 11 Listopada

Cena wywoławcza:

1 221 000 zł

111 zł/m2


... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość oznaczony Księgą Wieczystą o numerze *** składający się z działek o numerach ewidencyjnych: 11/67,11/68,11/69,11/70,11/71,11/72. Nieruchomość ta położona jest w: Zawierciu przy ul. 11 Listopada.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem licytacji ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-03-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Radlin, Rybnicka

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Rybnicka 209, 44-310 Radlin, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 26 Marca 44, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz nr ***.

Opis nieruchomości:
działka gruntu nr ***/9 (w użytkowaniu wieczystym) o powierzchni 0,0761 ha, zabudowana dwoma budynkami produkcyjno-magazynowymi o łącznej powierzchni uż...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

313 333,33 zł

1 236 zł/m2

254 m2

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Radlin, Rybnicka

Cena wywoławcza:

313 333,33 zł

1 236 zł/m2

254 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Rybnicka 209, 44-310 Radlin, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 26 Marca 44, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz nr ***.

Opis nieruchomości:
działka gruntu nr ***/9 (w użytkowaniu wieczystym) o powierzchni 0,0761 ha, zabudowana dwoma budynkami produkcyjno-magazynowymi o łącznej powierzchni uż...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Ruda Śląska, Gustawa Morcinka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Gustawa Morcinka, 41-700 Ruda Śląska, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Bukowa 5A, Ruda Śląska, 41-700 Ruda Śląska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana wolnostoj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

628 500 zł

1 573 zł/m2

400 m2

Termin: 2024-01-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Ruda Śląska, Gustawa Morcinka

Cena wywoławcza:

628 500 zł

1 573 zł/m2

400 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Gustawa Morcinka, 41-700 Ruda Śląska, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Bukowa 5A, Ruda Śląska, 41-700 Ruda Śląska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana wolnostoj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Będzin

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Odkrywkowa (obręb Łagisza) Brak, 42-500 Będzin, dla której Nieruchomość gruntowa zabudowana uregulowana w KW o nr *** (adres: ul. ul. Jana Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z: - Działki gruntu o nr ewidencyjnym 2046/3 o powierzchni 5056 m2. Działka położona jest w Będzinie (obręb Łagisza), w rejonie dro...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

757 780 zł

4 752 zł/m2

160 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Będzin

Cena wywoławcza:

757 780 zł

4 752 zł/m2

160 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Odkrywkowa (obręb Łagisza) Brak, 42-500 Będzin, dla której Nieruchomość gruntowa zabudowana uregulowana w KW o nr *** (adres: ul. ul. Jana Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z: - Działki gruntu o nr ewidencyjnym 2046/3 o powierzchni 5056 m2. Działka położona jest w Będzinie (obręb Łagisza), w rejonie dro...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Częstochowa, Drogowców

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się się druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 4/18 o powierzchni 0,0539 ha, 4/14 o powierzchni 0,0415 ha, 4/15 o powierzchni 0,3123 ha oraz prawo użytkowania wieczystego działek nr 22/1 o powierzchni 0,0340 ha, 22/2 o powierzchni 0,0114 ha położonej w obrębie nr 71, Częstochowa, powiat częstochowski. ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

8 210 086 zł

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Częstochowa, Drogowców

Cena wywoławcza:

8 210 086 zł
... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się się druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 4/18 o powierzchni 0,0539 ha, 4/14 o powierzchni 0,0415 ha, 4/15 o powierzchni 0,3123 ha oraz prawo użytkowania wieczystego działek nr 22/1 o powierzchni 0,0340 ha, 22/2 o powierzchni 0,0114 ha położonej w obrębie nr 71, Częstochowa, powiat częstochowski. ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

zawierciański, Kroczyce, Lgota Murowana

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej działkę o nr ewid. 790/3, o pow. 26.936m2 poł. w Lgocie Murowanej, dla której urządzono księgę wieczystą o numerze *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie, stanowiącej własność dłużników ***. Działka położona na terenie o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa usługowo- turystyczna, obiekty o funkcji hotelowej, urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, dojazdu i parkingi oraz zieleń urządzona. Przeznaczeni...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

13 773 427,50 zł

2 920 zł/m2

4 718 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

zawierciański, Kroczyce, Lgota Murowana

Cena wywoławcza:

13 773 427,50 zł

2 920 zł/m2

4 718 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej działkę o nr ewid. 790/3, o pow. 26.936m2 poł. w Lgocie Murowanej, dla której urządzono księgę wieczystą o numerze *** w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie, stanowiącej własność dłużników ***. Działka położona na terenie o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa usługowo- turystyczna, obiekty o funkcji hotelowej, urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, dojazdu i parkingi oraz zieleń urządzona. Przeznaczeni...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Zawiercie, ul. Okólna

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem hali magazynowej z częścią administracyjno-socjalną (budynek byłego magazynu modeli) położonej w Zawierciu przy ulicy Okólnej - bezpośrednio na terenie zakładu CMC Poland Sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***/***.
Przedmiotowa nieruchomość położ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 015 147,50 zł

941 zł/m2

1 079 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Zawiercie, ul. Okólna

Cena wywoławcza:

1 015 147,50 zł

941 zł/m2

1 079 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem hali magazynowej z częścią administracyjno-socjalną (budynek byłego magazynu modeli) położonej w Zawierciu przy ulicy Okólnej - bezpośrednio na terenie zakładu CMC Poland Sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***/***.
Przedmiotowa nieruchomość położ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Siemianowice Śląskie, ul. Hermana Wróbla

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Hermana Wróbla 11E, 41-100 Siemianowice Śląskie, dla której Skarb Państwa SR w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chorzowska 14, Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śląskie 1) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

95 032,50 zł

2 130 zł/m2

45 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Siemianowice Śląskie, ul. Hermana Wróbla

Cena wywoławcza:

95 032,50 zł

2 130 zł/m2

45 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Hermana Wróbla 11E, 41-100 Siemianowice Śląskie, dla której Skarb Państwa SR w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chorzowska 14, Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śląskie 1) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Czeladź, Norwida

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy Norwida, 41-250 Czeladź, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie (adres: ul. Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym ***/*** o powierzchni 379 m2, położona w Czeladzi, przy ul. Norwida ***. Zabudowę przedmiotowej nieruchomości stanowi budyn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

587 850 zł

1 551 zł/m2Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Czeladź, Norwida

Cena wywoławcza:

587 850 zł

1 551 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy Norwida, 41-250 Czeladź, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie (adres: ul. Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym ***/*** o powierzchni 379 m2, położona w Czeladzi, przy ul. Norwida ***. Zabudowę przedmiotowej nieruchomości stanowi budyn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Katowice, Powstańców

... pierwsza licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** położonego przy Powstańców 17, 40-039 Katowice, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (adres: ul. Francuska 70A, Katowice, 40-028 Katowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/0000686/4.

Suma oszacowania wynosi 4 530 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 397 500,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowa...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

3 397 500 zł

1 765 zł/m2Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Katowice, Powstańców

Cena wywoławcza:

3 397 500 zł

1 765 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** położonego przy Powstańców 17, 40-039 Katowice, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (adres: ul. Francuska 70A, Katowice, 40-028 Katowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/0000686/4.

Suma oszacowania wynosi 4 530 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 397 500,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowa...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Racibórz, Szkolna

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy *** ***/***, 47-400 Racibórz, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.

Opis nieruchomości:
Lokal usytuowany na parterze budynku składa się z 4 pomieszczeń (sala sprzedażowa i 3 pomieszczenia zaplecza) oraz łazienki. Powierzchnia lokalu nr 1 ujawniona w księdze wieczystej wynosi 67,65 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 675/10000 w nieruchomości wspólnej o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

60 666,67 zł

897 zł/m2

68 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Racibórz, Szkolna

Cena wywoławcza:

60 666,67 zł

897 zł/m2

68 m2 4 pokoje

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy *** ***/***, 47-400 Racibórz, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.

Opis nieruchomości:
Lokal usytuowany na parterze budynku składa się z 4 pomieszczeń (sala sprzedażowa i 3 pomieszczenia zaplecza) oraz łazienki. Powierzchnia lokalu nr 1 ujawniona w księdze wieczystej wynosi 67,65 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 675/10000 w nieruchomości wspólnej o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

częstochowski, Janów, Piasek, Częstochowska

... :

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem gastronomoczno - hotelowym, działka ewid. nr 608/8 k.m.5 obręb 14 Piasek o pow. 0,7799ha położonej w miejscowości Piasek, ul. Częstochowska 14 stanowiącej własność: ***, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW ***.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usług turystyczno- wypoczynkowych

...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

4 221 150 zł

2 732 zł/m2

1 545 m2 10 pokoi

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

częstochowski, Janów, Piasek, Częstochowska

Cena wywoławcza:

4 221 150 zł

2 732 zł/m2

1 545 m2 10 pokoi

... :

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem gastronomoczno - hotelowym, działka ewid. nr 608/8 k.m.5 obręb 14 Piasek o pow. 0,7799ha położonej w miejscowości Piasek, ul. Częstochowska 14 stanowiącej własność: ***, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW ***.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usług turystyczno- wypoczynkowych

...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Częstochowa, Ostatni Grosz, Bór

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. REAL ESTATE Sp. K. położonej przy ul. Bór 66, 42-202 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/25, Częstochowa, 42-200 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 3 126 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 084 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękoj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 084 000 zł

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Częstochowa, Ostatni Grosz, Bór

Cena wywoławcza:

2 084 000 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. REAL ESTATE Sp. K. położonej przy ul. Bór 66, 42-202 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/25, Częstochowa, 42-200 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 3 126 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 084 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękoj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Woźniki, Koziegłowska

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Koziegłowska, 42-289 Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Lubliniec, 42-700 Lubliniec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa obejmuje działkę ewid. nr 229 o pow. 0,0970 ha, zabudowana budynkiem kamienicy o funkcji mieszkalnej dwukondygnacyjnym, będącym w bardzo złym stanie technicznym oraz dwoma budynkami niemieszkalnymi. Budyn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

75 750 zł

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Woźniki, Koziegłowska

Cena wywoławcza:

75 750 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Koziegłowska, 42-289 Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Lubliniec, 42-700 Lubliniec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa obejmuje działkę ewid. nr 229 o pow. 0,0970 ha, zabudowana budynkiem kamienicy o funkcji mieszkalnej dwukondygnacyjnym, będącym w bardzo złym stanie technicznym oraz dwoma budynkami niemieszkalnymi. Budyn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Siewierz

... pierwsza licytacja :
nieruchomości położonej 42-470 Siewierz, Nowa Wioska 19 będącej własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu do dnia 5-12-2089r oraz prawa własności budynków stanowiące odrębną własność dla której Sąd Rejonowy
w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z00049212/6

nieruchomości położonej 42-470 Siewierz, Nowa Wioska 19 dla której Sąd Rejonowy
w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze , K...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

751 841,25 zł

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Siewierz

Cena wywoławcza:

751 841,25 zł
... pierwsza licytacja :
nieruchomości położonej 42-470 Siewierz, Nowa Wioska 19 będącej własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu do dnia 5-12-2089r oraz prawa własności budynków stanowiące odrębną własność dla której Sąd Rejonowy
w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z00049212/6

nieruchomości położonej 42-470 Siewierz, Nowa Wioska 19 dla której Sąd Rejonowy
w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze , K...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          40
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości