Licytacje komornicze: komercyjne śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja obiektu / lokalu

Sosnowiec, Pawia

...

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sosnowcu przy ul. Pawia ***, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą KA1S/***/***, które przysługuje***.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 386 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 289 500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dzi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

289 500 zł

Termin: 2023-07-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Sosnowiec, Pawia

Cena wywoławcza:

289 500 zł
...

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sosnowcu przy ul. Pawia ***, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą KA1S/***/***, które przysługuje***.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 386 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 289 500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dzi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

częstochowski

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - pawilon handlowy położony w miejscowości Łobodno w gminie Kłobuck numer działki ***506/3 o powierzchni 0,2198 ha. Budynek z 2015 roku, w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Konstrukcja tradycyjna murowana. Budynek ocieplony i otynkowany. Dach pokryty blachodachówką. Komunikacja przy budynku utwardzona częściowo kostką betonową częściowo żwirem. Posadzki w pomieszczeniach pokryte płytkami, ściany gipsowane i malow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

631 974 zł

1 596 zł/m2

396 m2

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

częstochowski

Cena wywoławcza:

631 974 zł

1 596 zł/m2

396 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - pawilon handlowy położony w miejscowości Łobodno w gminie Kłobuck numer działki ***506/3 o powierzchni 0,2198 ha. Budynek z 2015 roku, w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Konstrukcja tradycyjna murowana. Budynek ocieplony i otynkowany. Dach pokryty blachodachówką. Komunikacja przy budynku utwardzona częściowo kostką betonową częściowo żwirem. Posadzki w pomieszczeniach pokryte płytkami, ściany gipsowane i malow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

częstochowski, Janów, Piasek

... :

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
działka 608/10 obręb nr 0014 Piasek o pow. 2.0991 ha położonej w miejscowości Piasek, stanowiącej własność dłużnika *** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW ***.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 1 UT

Licytacji nieruchomości zakończy się w dniu 13 lipca2023r o godz. 11.00

Nieruchomość oszacowana jest ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 171 350 zł

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

częstochowski, Janów, Piasek

Cena wywoławcza:

1 171 350 zł
... :

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
działka 608/10 obręb nr 0014 Piasek o pow. 2.0991 ha położonej w miejscowości Piasek, stanowiącej własność dłużnika *** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW ***.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 1 UT

Licytacji nieruchomości zakończy się w dniu 13 lipca2023r o godz. 11.00

Nieruchomość oszacowana jest ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

kłobucki, Krzepice, Zajączki Pierwsze

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zajączki Pierwsze gmina Krzepice powiat kłobucki działka o nr 1835/4 o powierzchni 0.1054 ha. Zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem handlowo-usługowym oraz zabudową gospodarczą. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni od strony południowej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kłobucku przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie o nr ***.

Przetarg o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

107 467 zł

102 zł/m2Termin: 2023-07-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

kłobucki, Krzepice, Zajączki Pierwsze

Cena wywoławcza:

107 467 zł

102 zł/m2


... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zajączki Pierwsze gmina Krzepice powiat kłobucki działka o nr 1835/4 o powierzchni 0.1054 ha. Zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem handlowo-usługowym oraz zabudową gospodarczą. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni od strony południowej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kłobucku przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie o nr ***.

Przetarg o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

bielski, Jaworze, Smrekowa

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem gospodarczym, należącej do dłużnika: ***, położonej w Jaworzu przy ul. Smrekowej dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Suma oszacowania wynosi 265 800(dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset)zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 350 (sto dziewięćdziesiąt dzięwięć tysięcy trzysta piędziesiąt) zł.
Licytant przystęp...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

199 350 zł

Termin: 2023-07-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

bielski, Jaworze, Smrekowa

Cena wywoławcza:

199 350 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem gospodarczym, należącej do dłużnika: ***, położonej w Jaworzu przy ul. Smrekowej dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Suma oszacowania wynosi 265 800(dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset)zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 350 (sto dziewięćdziesiąt dzięwięć tysięcy trzysta piędziesiąt) zł.
Licytant przystęp...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

żywiecki, Świnna, Pewel Ślemieńska

... pierwsza licytacja kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych Gospodarstwem Agroturystycznym "Ranczo Adama" położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska stanowiącej własność dłużnika *** Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr ***, ***, ***, ***, ***.

Nieruchomość jako gospodarcza całość oszacowana jest na kwotę: 5 938 200,00 zł. w tym:
- nieruchomość *** oszacowana jest na kwotę: 1 293 200,00 zł.
- nieruchomość *** oszacowana jest na kwotę: 477 000,00 zł.
- nieruchomość *** o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

4 453 650 zł

2 435 zł/m2

1 829 m2

Termin: 2023-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

żywiecki, Świnna, Pewel Ślemieńska

Cena wywoławcza:

4 453 650 zł

2 435 zł/m2

1 829 m2

... pierwsza licytacja kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych Gospodarstwem Agroturystycznym "Ranczo Adama" położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska stanowiącej własność dłużnika *** Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr ***, ***, ***, ***, ***.

Nieruchomość jako gospodarcza całość oszacowana jest na kwotę: 5 938 200,00 zł. w tym:
- nieruchomość *** oszacowana jest na kwotę: 1 293 200,00 zł.
- nieruchomość *** oszacowana jest na kwotę: 477 000,00 zł.
- nieruchomość *** o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Rydułtowy, Bohaterów Warszawy

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy Bohaterów Warszawy, 44-280 Rydułtowy , dla którego Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 26 Marca 44, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą o nr *** wraz z udziałem w wysokości 2/6 w nieruchomości wspólnej opisanej w księdze wieczystej nr ***....
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

197 250 zł

1 602 zł/m2

123 m2

Termin: 2023-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Rydułtowy, Bohaterów Warszawy

Cena wywoławcza:

197 250 zł

1 602 zł/m2

123 m2

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy Bohaterów Warszawy, 44-280 Rydułtowy , dla którego Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 26 Marca 44, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą o nr *** wraz z udziałem w wysokości 2/6 w nieruchomości wspólnej opisanej w księdze wieczystej nr ***....
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Wisła, Soszowska

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** z o.o. położonego przy Soszowska, 43-460 Wisła , dla którego SĄD REJONOWY CIESZYN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Garncarska 8, CIESZYN, 43-400 Cieszyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Wiśle przy ul. Soszowskiej i stanowi działki działki nr 1998/16 o powierzchni 3631 m2, 1998/19 o powierzchni 9851 m2 (***) oraz 1998/18 o powierzchni 13507 m2 (***). W...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 897 348 zł

5 952 zł/m2

319 m2

Termin: 2023-06-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Wisła, Soszowska

Cena wywoławcza:

1 897 348 zł

5 952 zł/m2

319 m2

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** z o.o. położonego przy Soszowska, 43-460 Wisła , dla którego SĄD REJONOWY CIESZYN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Garncarska 8, CIESZYN, 43-400 Cieszyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Wiśle przy ul. Soszowskiej i stanowi działki działki nr 1998/16 o powierzchni 3631 m2, 1998/19 o powierzchni 9851 m2 (***) oraz 1998/18 o powierzchni 13507 m2 (***). W...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Katowice, Piotrowice-Ochojec, Jankego

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
prawo własności nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym budynkiem położonym przy ulicy Jankego w Katowicach posiadające urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o numerze ***. Działka gruntu o numerze 295/2 mapa 112.
stanowiące własność dłużników
*** na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
Przedmiotowa nieruchomość składa s...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

448 335 zł

3 519 zł/m2

127 m2

Termin: 2023-06-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Katowice, Piotrowice-Ochojec, Jankego

Cena wywoławcza:

448 335 zł

3 519 zł/m2

127 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
prawo własności nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym budynkiem położonym przy ulicy Jankego w Katowicach posiadające urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o numerze ***. Działka gruntu o numerze 295/2 mapa 112.
stanowiące własność dłużników
*** na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
Przedmiotowa nieruchomość składa s...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Częstochowa, Zawodzie-Dąbie, Sporna

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Sporna, 42-202 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy (adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-200 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka ew. 70/1 o pow. 3066m2 zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym z częścią mieszkalną o dwóch kondygnacjach nadziemnych, o pow. użytkowej 239,10m2 oraz dwoma parterowymi budynkami produkcyjno -magazynowo-garaż...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 308 105 zł

1 966 zł/m2

665 m2

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Częstochowa, Zawodzie-Dąbie, Sporna

Cena wywoławcza:

1 308 105 zł

1 966 zł/m2

665 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Sporna, 42-202 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy (adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-200 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka ew. 70/1 o pow. 3066m2 zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym z częścią mieszkalną o dwóch kondygnacjach nadziemnych, o pow. użytkowej 239,10m2 oraz dwoma parterowymi budynkami produkcyjno -magazynowo-garaż...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Chorzów, Jasna

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Jasna, 41-506 Chorzów, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 504 m2 zabudowana garażem dwustanowiskowym oraz obiektami gospodarczymi położona pod adresem: ul. Jasna 3, 41-506 Chorzów, Zgodnie z z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

147 887 zł

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Chorzów, Jasna

Cena wywoławcza:

147 887 zł
... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Jasna, 41-506 Chorzów, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 504 m2 zabudowana garażem dwustanowiskowym oraz obiektami gospodarczymi położona pod adresem: ul. Jasna 3, 41-506 Chorzów, Zgodnie z z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Zabrze, Legnicka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Legnicka, 41-811 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr ewidencyjnych 2054/86 i 2058/86, obręb 0005 Makoszowy, powiat M.Zabrze, o łącznej powierzchni 0,2534 ha, zabudowana budynkiem produkcyjnym-halą montażową oraz budynkiem biurowo-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowe...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 041 000 zł

1 183 zł/m2

880 m2

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Zabrze, Legnicka

Cena wywoławcza:

1 041 000 zł

1 183 zł/m2

880 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Legnicka, 41-811 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr ewidencyjnych 2054/86 i 2058/86, obręb 0005 Makoszowy, powiat M.Zabrze, o łącznej powierzchni 0,2534 ha, zabudowana budynkiem produkcyjnym-halą montażową oraz budynkiem biurowo-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowe...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Dąbrowa Górnicza, Roździeńskiego

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki pod firmą Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci:

Prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 1.347,60 m2 położonego w budynku biurowo-magazynowym, zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Roździeńskiego nr 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW ***....
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

831 000 zł

617 zł/m2

1 348 m2

Termin: 2023-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Dąbrowa Górnicza, Roździeńskiego

Cena wywoławcza:

831 000 zł

617 zł/m2

1 348 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki pod firmą Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci:

Prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 1.347,60 m2 położonego w budynku biurowo-magazynowym, zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Roździeńskiego nr 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW ***....
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Zabrze, Jagiellońska

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy ul. Jagiellońska , 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze kamienicy w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 1, opisany w księdze wieczystej o numerze ***. Lokal o zmienionej funkcji...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

223 500 zł

2 739 zł/m2

82 m2

Termin: 2023-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Zabrze, Jagiellońska

Cena wywoławcza:

223 500 zł

2 739 zł/m2

82 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy ul. Jagiellońska , 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze kamienicy w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 1, opisany w księdze wieczystej o numerze ***. Lokal o zmienionej funkcji...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Siemianowice Śląskie, Hermana Wróbla

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Hermana Wróbla , 41-100 Siemianowice Śląskie, dla której Skarb Państwa SR w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chorzowska 14, Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śląskie 1) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12.06.2023 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 126 710,00 zł, z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

95 033 zł

2 130 zł/m2

45 m2

Termin: 2023-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Siemianowice Śląskie, Hermana Wróbla

Cena wywoławcza:

95 033 zł

2 130 zł/m2

45 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Hermana Wróbla , 41-100 Siemianowice Śląskie, dla której Skarb Państwa SR w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chorzowska 14, Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śląskie 1) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12.06.2023 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 126 710,00 zł, z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          33
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości