Przetargi nieruchomości: komercyjne śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

lubliniecki, Koszęcin, ŚLĄSKIE

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku ponizej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

19 900 zł

4,00 zł/m2

4 980 m2

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

lubliniecki, Koszęcin, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

19 900 zł

4,00 zł/m2

4 980 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku ponizej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Myszków, ŚLĄSKIE

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

179 600 zł

28,68 zł/m2

6 263 m2

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Myszków, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

179 600 zł

28,68 zł/m2

6 263 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

myszkowski, Niegowa, Łutowiec, ŚLĄSKIE

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

17 500 zł

30,70 zł/m2

570 m2

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

myszkowski, Niegowa, Łutowiec, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

17 500 zł

30,70 zł/m2

570 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

myszkowski, Koziegłowy, Siedlec Duży, ŚLĄSKIE

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

131 500 zł

24,22 zł/m2

5 430 m2

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

myszkowski, Koziegłowy, Siedlec Duży, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

131 500 zł

24,22 zł/m2

5 430 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Czeladź, Sikorskiego

... w dniu 14 września 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni

w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości i regulaminem przetargowym.Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : Bank Spółdzielczy nr konta :

30 8438 0001 0003 3444 2035 0001 w terminie do dnia 13 września 2023 r.Wadium wpłacone przez uczestnika przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 000 zł

550 zł/m2

13 m2 1 pokój

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Saturn" w Czeladzi
Przetarg na obiekt / lokal

Czeladź, Sikorskiego

Cena wywoławcza:

7 000 zł

550 zł/m2

13 m2 1 pokój

... w dniu 14 września 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni

w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości i regulaminem przetargowym.Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : Bank Spółdzielczy nr konta :

30 8438 0001 0003 3444 2035 0001 w terminie do dnia 13 września 2023 r.Wadium wpłacone przez uczestnika przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Saturn" w Czeladzi
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Powstańców Warszawskich

... w dniu 13 września 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.INFORMACJE DOT. PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ:

W WYDZIALE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOMIU PRZY UL. PARKOWEJ 2,

w pokoju nr 327, t...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

170 000 zł

1 726 zł/m2

99 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Powstańców Warszawskich

Cena wywoławcza:

170 000 zł

1 726 zł/m2

99 m2

... w dniu 13 września 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.INFORMACJE DOT. PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ:

W WYDZIALE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOMIU PRZY UL. PARKOWEJ 2,

w pokoju nr 327, t...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Kruszyna, Bogusławice, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

18 400 zł

3,17 zł/m2

5 800 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Kruszyna, Bogusławice, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

18 400 zł

3,17 zł/m2

5 800 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Blachownia, Cisie, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

143 400 zł

55,18 zł/m2

2 599 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Blachownia, Cisie, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

143 400 zł

55,18 zł/m2

2 599 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Krzepice, ŚLĄSKIE Zajączki II

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 300 zł

17,64 zł/m2

2 852 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Krzepice, ŚLĄSKIE Zajączki II

Cena wywoławcza:

50 300 zł

17,64 zł/m2

2 852 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Zawiercie, Wajzlera

Syndyk masy upadłości

*** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zawierciu przy ul. Wajzlera 10 składającej się z działki o nr 231, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym – garażem, o powierzchni z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

114 000 zł

3 000 zł/m2

38 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Zawiercie, Wajzlera

Cena wywoławcza:

114 000 zł

3 000 zł/m2

38 m2

Syndyk masy upadłości

*** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zawierciu przy ul. Wajzlera 10 składającej się z działki o nr 231, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym – garażem, o powierzchni z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Poczesna, Brzeziny Nowe, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 500 zł

2,69 zł/m2

10 206 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Poczesna, Brzeziny Nowe, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

27 500 zł

2,69 zł/m2

10 206 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Tarnowskie Góry, Zagórska

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość niezabudowaną położoną w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Zagórskiej, oznaczone geodezyjnie jako działki nr 2076/56 oraz 2077/56 o łącznej powierzchni 0,0459 ha.

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części miasta Tarnowskie Góry, w dzielnicy Strzybnica, w odległości około 5,5 km od Rynku w Tarnowskich Górach. W odległości około 170 m od nieruchomości znajdują się tereny zielone, ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 000 zł

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Tarnowskie Góry, Zagórska

Cena wywoławcza:

90 000 zł
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość niezabudowaną położoną w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Zagórskiej, oznaczone geodezyjnie jako działki nr 2076/56 oraz 2077/56 o łącznej powierzchni 0,0459 ha.

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części miasta Tarnowskie Góry, w dzielnicy Strzybnica, w odległości około 5,5 km od Rynku w Tarnowskich Górach. W odległości około 170 m od nieruchomości znajdują się tereny zielone, ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Kłomnice, Zdrowa, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

17 800 zł

3,42 zł/m2

5 200 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Kłomnice, Zdrowa, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

17 800 zł

3,42 zł/m2

5 200 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Kruszyna, Wikłów, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

62 400 zł

7,61 zł/m2

8 200 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Kruszyna, Wikłów, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

62 400 zł

7,61 zł/m2

8 200 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Kruszyna, Jacków, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

99 300 zł

39,72 zł/m2

2 500 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Kruszyna, Jacków, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

99 300 zł

39,72 zł/m2

2 500 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
1                         51
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości