Przetargi nieruchomości: komercyjne śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

gliwicki, Pilchowice, Skarbnika

Syndyk upadłego *** zaprasza do składania ofert za zakup:

udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Pilchowicach przy ul. Skarbnika, o nr księgi wieczystej KW nr ***, za cenę nie niższą niż 44 625,00 zł.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i regulamin dostępny jest w siedzibie Syndyka pod adresem: 44-190 Knurów ul. Floriana 4/32, tel. (32) 236 64 77 w godz. od 9:00 do 13:00.
Oferty należy składać w terminie do 07.12.2021 r. na adres...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

44 625 zł

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

gliwicki, Pilchowice, Skarbnika

Cena wywoławcza:

44 625 zł
Syndyk upadłego *** zaprasza do składania ofert za zakup:

udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Pilchowicach przy ul. Skarbnika, o nr księgi wieczystej KW nr ***, za cenę nie niższą niż 44 625,00 zł.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i regulamin dostępny jest w siedzibie Syndyka pod adresem: 44-190 Knurów ul. Floriana 4/32, tel. (32) 236 64 77 w godz. od 9:00 do 13:00.
Oferty należy składać w terminie do 07.12.2021 r. na adres...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom

... w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu (((((((((((( i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 327, tel. (32) 283 63 27 oraz ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 000 zł

662 zł/m2

83 m2

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom

Cena wywoławcza:

55 000 zł

662 zł/m2

83 m2

... w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu (((((((((((( i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 327, tel. (32) 283 63 27 oraz ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

tarnogórski, Krupski Młyn

... w dniu 08.12.2021 r. o godz. 10.00, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1.

VI. Transakcja sprzedaży

1.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem i po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na łączną sprzedaż Nieruchomości.

2.W przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na łączną sprzedaż ww. nieruchomości, przetarg zostanie unieważniony, a wadium zwrócone w trybie określonym w §12 pkt. 4 Regulaminu.

NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania Przetargu w każd...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 780 000 zł

23,00 zł/m2Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
NITROERG S.A.
Przetarg na obiekt / lokal

tarnogórski, Krupski Młyn

Cena wywoławcza:

1 780 000 zł

23,00 zł/m2


... w dniu 08.12.2021 r. o godz. 10.00, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1.

VI. Transakcja sprzedaży

1.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem i po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na łączną sprzedaż Nieruchomości.

2.W przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na łączną sprzedaż ww. nieruchomości, przetarg zostanie unieważniony, a wadium zwrócone w trybie określonym w §12 pkt. 4 Regulaminu.

NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania Przetargu w każd...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
NITROERG S.A.
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Przystajń, Stany, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

124 300 zł

36,00 zł/m2

3 496 m2

Termin: 2021-12-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Przystajń, Stany, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

124 300 zł

36,00 zł/m2

3 496 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Przystajń, Dąbrowa, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

30 800 zł

25,00 zł/m2

1 216 m2

Termin: 2021-12-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Przystajń, Dąbrowa, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

30 800 zł

25,00 zł/m2

1 216 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Wręczyca Wielka, ŚLĄSKIE Czarna Wieś

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

110 000 zł

18,00 zł/m2

6 260 m2

Termin: 2021-12-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Wręczyca Wielka, ŚLĄSKIE Czarna Wieś

Cena wywoławcza:

110 000 zł

18,00 zł/m2

6 260 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Katowice, Szopienicka

Nieruchomość jest położona w Katowicach przy ul. Szopienickiej i stanowi budynek byłego internatu ZSG. Bezpośrednie otoczenie stanowi Zespół Szkół Zawodowych, boiska sportowe, tereny przemysłowe. W dalszym zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - osiedle Nikiszowiec, tereny zielone oraz tereny byłej KWK „Wieczorek”. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznejul. Szopienickiej. Centrum administracyjne miasta w odległości 6 km, węzeł autostrady A4 w odległości ok. 5,5 km, węzeł DK 79 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 450 000 zł

733 zł/m2

3 342 m2

Termin: 2021-12-01

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na obiekt / lokal

Katowice, Szopienicka

Cena wywoławcza:

2 450 000 zł

733 zł/m2

3 342 m2

Nieruchomość jest położona w Katowicach przy ul. Szopienickiej i stanowi budynek byłego internatu ZSG. Bezpośrednie otoczenie stanowi Zespół Szkół Zawodowych, boiska sportowe, tereny przemysłowe. W dalszym zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - osiedle Nikiszowiec, tereny zielone oraz tereny byłej KWK „Wieczorek”. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznejul. Szopienickiej. Centrum administracyjne miasta w odległości 6 km, węzeł autostrady A4 w odległości ok. 5,5 km, węzeł DK 79 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-01

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na obiekt / lokal

pszczyński, Suszec, Mizerów, Średni Dwór

***, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 275/19.

Syndyk masy upadłości *** ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Mizerowie (woj. Śląskie) przy ul. Średni Dwór 22, o powierzchni działki 699 m2, o nr ewidencyjnym 779/102, o powierzchni użytkowej budynku 204,75 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze *** po cenie nie niższej niż 100% oszacowania tj. 132 756,00 zł ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

132 756 zł

648 zł/m2

205 m2

Termin: 2021-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk Grzegorz Piotrowicz
Przetarg na obiekt / lokal

pszczyński, Suszec, Mizerów, Średni Dwór

Cena wywoławcza:

132 756 zł

648 zł/m2

205 m2

***, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 275/19.

Syndyk masy upadłości *** ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Mizerowie (woj. Śląskie) przy ul. Średni Dwór 22, o powierzchni działki 699 m2, o nr ewidencyjnym 779/102, o powierzchni użytkowej budynku 204,75 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze *** po cenie nie niższej niż 100% oszacowania tj. 132 756,00 zł ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk Grzegorz Piotrowicz
Przetarg na obiekt / lokal

Bielsko-Biała, Stare Bielsko, ŚLĄSKIE m. M.

Obsługa ruchu turystycznego: obiekty gastronomiczno-handlowe, myjnia samochodowa, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty usługowo-biurowe, ulice dojazdowe, las, strefa usługowo-wytwórcza.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

624 000 zł

56,00 zł/m2

11 186 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Bielsko-Biała, Stare Bielsko, ŚLĄSKIE m. M.

Cena wywoławcza:

624 000 zł

56,00 zł/m2

11 186 m2

Obsługa ruchu turystycznego: obiekty gastronomiczno-handlowe, myjnia samochodowa, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty usługowo-biurowe, ulice dojazdowe, las, strefa usługowo-wytwórcza.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

gliwicki, Toszek, Kotulin

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (26.11.2021 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu. 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +__48 3pokaż telefo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 609 600 zł

406 zł/m2Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marcin Kubiczek
Przetarg na obiekt / lokal

gliwicki, Toszek, Kotulin

Cena wywoławcza:

2 609 600 zł

406 zł/m2


... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (26.11.2021 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu. 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +__48 3pokaż telefo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marcin Kubiczek
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Konopiska

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „Z WOLNEJ RĘKI”

Syndyk masy upadłości sprzeda "z wolnej ręki" nieruchomość zabudowaną budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczymi, opisaną w KW nr CZ1C/00053153/5 stanowiącą działkę nr ew. 1607 o powierzchni 0,5200 ha, położoną w Konopiskach przy ul. Częstochowskiej 38, powiat częstochowski., za cenę nie niższą niż ¾ wartości oszacowania, czyli za cenę nie niższą niż:

263 400 zł

słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł

Termin składan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

263 400 zł

701 zł/m2

376 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Konopiska

Cena wywoławcza:

263 400 zł

701 zł/m2

376 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „Z WOLNEJ RĘKI”

Syndyk masy upadłości sprzeda "z wolnej ręki" nieruchomość zabudowaną budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczymi, opisaną w KW nr CZ1C/00053153/5 stanowiącą działkę nr ew. 1607 o powierzchni 0,5200 ha, położoną w Konopiskach przy ul. Częstochowskiej 38, powiat częstochowski., za cenę nie niższą niż ¾ wartości oszacowania, czyli za cenę nie niższą niż:

263 400 zł

słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł

Termin składan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Buczkowice, Rybarzowice, ŚLĄSKIE

Zabudowa produkcji rolniczej, tereny dróg publicznych i wewnętrznych - istniejące drogi publiczne klasy L, użytki rolne, obszar zabudowy aktywności gospodarczej, obszary rozwoju zabudowy aktywności gospodarczej, obszary produkcji rolnej.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

617 500 zł

133 zł/m2

4 632 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Buczkowice, Rybarzowice, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

617 500 zł

133 zł/m2

4 632 m2

Zabudowa produkcji rolniczej, tereny dróg publicznych i wewnętrznych - istniejące drogi publiczne klasy L, użytki rolne, obszar zabudowy aktywności gospodarczej, obszary rozwoju zabudowy aktywności gospodarczej, obszary produkcji rolnej.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Wilkowice, ŚLĄSKIE

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni wzdłuż cieków wodnych.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

218 600 zł

51,00 zł/m2

4 290 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Wilkowice, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

218 600 zł

51,00 zł/m2

4 290 m2

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni wzdłuż cieków wodnych.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

... w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 22 listopada 2021 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „MK/2020/wadium do VI przetargu ul. Szkolna 13”.

9. O wysokośc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

... w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 22 listopada 2021 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „MK/2020/wadium do VI przetargu ul. Szkolna 13”.

9. O wysokośc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

gliwicki, Toszek, Kotulin

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (26.11.2021 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 118 600 zł

1 349 zł/m2

829 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marcin Kubiczek
Przetarg na obiekt / lokal

gliwicki, Toszek, Kotulin

Cena wywoławcza:

1 118 600 zł

1 349 zł/m2

829 m2

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (26.11.2021 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marcin Kubiczek
1                         51
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości