Przetargi nieruchomości: komercyjne śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Mykanów, Grabówka, ŚLĄSKIE Cykarzewska

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

168 900 zł

15,00 zł/m2

11 590 m2

Termin: 2021-10-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Mykanów, Grabówka, ŚLĄSKIE Cykarzewska

Cena wywoławcza:

168 900 zł

15,00 zł/m2

11 590 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Mykanów, Borowno, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 900 zł

2,00 zł/m2

8 800 m2

Termin: 2021-10-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Mykanów, Borowno, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

21 900 zł

2,00 zł/m2

8 800 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Buczkowice

... w dniu 20 października o godz. 13.30 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, sala nr 57

Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 18 października 2021 r.

Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania aukcji w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości.

Regulamin aukcji oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 800 000 zł

1 775 zł/m2

1 014 m2

Termin: 2021-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Buczkowice

Cena wywoławcza:

1 800 000 zł

1 775 zł/m2

1 014 m2

... w dniu 20 października o godz. 13.30 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, sala nr 57

Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 18 października 2021 r.

Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania aukcji w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości.

Regulamin aukcji oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Dąbrowa Zielona, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

150 600 zł

12,00 zł/m2

13 000 m2

Termin: 2021-10-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Dąbrowa Zielona, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

150 600 zł

12,00 zł/m2

13 000 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Wręczyca Wielka, ŚLĄSKIE Zamłynie

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

627 900 zł

33,00 zł/m2

19 060 m2

Termin: 2021-10-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Wręczyca Wielka, ŚLĄSKIE Zamłynie

Cena wywoławcza:

627 900 zł

33,00 zł/m2

19 060 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Olsztyn, Biskupice, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

109 zł

0,00 zł/m2

2 150 m2

Termin: 2021-10-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Olsztyn, Biskupice, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

109 zł

0,00 zł/m2

2 150 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Zawiercie

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt VIII GUp 8/16 Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy) ogłasza przetarg na wybór nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. , w skład której wchodzą:

1.\tPrawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064249/5, z wyłączeniem działki oznaczonej numerem 33/10. Łączna powierzchnia użytkowa nieruchom...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 777 749,30 zł

200 zł/m2

18 847 m2

Termin: 2021-10-15

Organizator przetargu:
Syndyk Jacek Pietrzela
Przetarg na obiekt / lokal

Zawiercie

Cena wywoławcza:

3 777 749,30 zł

200 zł/m2

18 847 m2

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt VIII GUp 8/16 Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy) ogłasza przetarg na wybór nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. , w skład której wchodzą:

1.\tPrawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064249/5, z wyłączeniem działki oznaczonej numerem 33/10. Łączna powierzchnia użytkowa nieruchom...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-15

Organizator przetargu:
Syndyk Jacek Pietrzela
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Olsztyn, Zielona Góra

... w dniu 15 października 2021r. o godz. 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

54 000 zł

57,00 zł/m2

948 m2

Termin: 2021-10-15

Organizator przetargu:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Olsztyn, Zielona Góra

Cena wywoławcza:

54 000 zł

57,00 zł/m2

948 m2

... w dniu 15 października 2021r. o godz. 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-15

Organizator przetargu:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
Przetarg na obiekt / lokal

Skoczów

Syndyk Masy Upadłości

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 23 marca 2021r. sygn. akt VI GUp 272/20 zezwolił na sprzedaży z wolnej ręki następujących składników masy upadłości:

• Prawo własności nieruchomości położonej w Skoczowie stanowiącej działki 10/1 o pow. 5 765 m² i nr 10/16 o pow. 764m², zabudowanej budynkiem przemysłowym o pow. 2 568,86 m², obj. KW BB1C/00086992/4
• Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę obejmujący przebudowę z częściową zm...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 375 702 zł

1 703 zł/m2

2 569 m2

Termin: 2021-10-15

Organizator przetargu:
Syndyk Renata Pilch
Przetarg na obiekt / lokal

Skoczów

Cena wywoławcza:

4 375 702 zł

1 703 zł/m2

2 569 m2

Syndyk Masy Upadłości

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 23 marca 2021r. sygn. akt VI GUp 272/20 zezwolił na sprzedaży z wolnej ręki następujących składników masy upadłości:

• Prawo własności nieruchomości położonej w Skoczowie stanowiącej działki 10/1 o pow. 5 765 m² i nr 10/16 o pow. 764m², zabudowanej budynkiem przemysłowym o pow. 2 568,86 m², obj. KW BB1C/00086992/4
• Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę obejmujący przebudowę z częściową zm...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-15

Organizator przetargu:
Syndyk Renata Pilch
Przetarg na obiekt / lokal

lubliniecki, Pawonków, Łagiewniki Wielkie

... w dniu 07 października 2021r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pawonków,

42-772 Pawonków ul. Lubliniecka 16 – sala posiedzeń.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wniosły wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 48.000,00zł, nie później niż do dnia 01 października 2021r. Wad...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

480 000 zł

374 zł/m2

1 284 m2

Termin: 2021-10-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pawonków
Przetarg na obiekt / lokal

lubliniecki, Pawonków, Łagiewniki Wielkie

Cena wywoławcza:

480 000 zł

374 zł/m2

1 284 m2

... w dniu 07 października 2021r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pawonków,

42-772 Pawonków ul. Lubliniecka 16 – sala posiedzeń.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wniosły wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 48.000,00zł, nie później niż do dnia 01 października 2021r. Wad...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pawonków
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Strzelców Bytomskich

Syndyk Masy Upadłości *** - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o sprzedaży - w trybie z wolnej ręki - udziału wynoszącego 4/6 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku garażu w zabudowie szeregowej, położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, oznaczonej nr działki 2255/253, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr ***, za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. nie niższą od kwoty 9 600,00 zł (s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 600 zł

646 zł/m2

15 m2

Termin: 2021-10-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Strzelców Bytomskich

Cena wywoławcza:

9 600 zł

646 zł/m2

15 m2

Syndyk Masy Upadłości *** - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o sprzedaży - w trybie z wolnej ręki - udziału wynoszącego 4/6 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku garażu w zabudowie szeregowej, położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, oznaczonej nr działki 2255/253, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr ***, za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. nie niższą od kwoty 9 600,00 zł (s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Bielsko-Biała, Filomatów 6

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Pilasa prowadzącego działalność gospodarczą: Handel Hurtowo-Detaliczny Export-Import w upadłości w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 148/19, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ogłasza na postawie art. 320 PU trzecią aukcję na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego dz. 1061/7, 1061/8, 1004/50 o łącznej pow. 0,8272 ha oraz prawa własności budynków przy ulicy Filomatów 6 43-316 Bielsko-Biała, obj. KW BB1B/00014340/3 i KW BB1B/00021103/2: cena wywoławcza: 8 000 000 zł ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 000 000 zł

1 412 zł/m2

5 667 m2

Termin: 2021-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Bielsko-Biała, Filomatów 6

Cena wywoławcza:

8 000 000 zł

1 412 zł/m2

5 667 m2

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Pilasa prowadzącego działalność gospodarczą: Handel Hurtowo-Detaliczny Export-Import w upadłości w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 148/19, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ogłasza na postawie art. 320 PU trzecią aukcję na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego dz. 1061/7, 1061/8, 1004/50 o łącznej pow. 0,8272 ha oraz prawa własności budynków przy ulicy Filomatów 6 43-316 Bielsko-Biała, obj. KW BB1B/00014340/3 i KW BB1B/00021103/2: cena wywoławcza: 8 000 000 zł ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Wilkowice, Koszykowa 3 / 1

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. Śląskim, w powiacie bielskim, gminie Wilkowice przy ul. Koszykowej 3/1 w Wilkowicach.
Budynek mieszkalny nr 3 położony jest na działce nr 3151/13 o pow. 0,0672ha.
Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, punktów usługowo-handlowych oraz terenów kolejowych.
Mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 86,57m² usytuowane jest na parterze wieloko...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 000 zł

936 zł/m2

87 m2

Termin: 2021-10-01

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Wilkowice, Koszykowa 3 / 1

Cena wywoławcza:

81 000 zł

936 zł/m2

87 m2

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. Śląskim, w powiacie bielskim, gminie Wilkowice przy ul. Koszykowej 3/1 w Wilkowicach.
Budynek mieszkalny nr 3 położony jest na działce nr 3151/13 o pow. 0,0672ha.
Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, punktów usługowo-handlowych oraz terenów kolejowych.
Mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 86,57m² usytuowane jest na parterze wieloko...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-01

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

żywiecki, Jeleśnia, Korbielów

Syndyk Masy Upadłości

w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VI GUp 428/20 sprzedaje z wolnej ręki
(III przetarg)
• obiekt hotelowy przy ul. Granicznej nr 17 w Korbielowie wraz z prawem wieczystego użytkowania położonych w Korbielowie dz. 5452/2, dz. 5448/6, dz. 5451/6, o łącznej pow. 0,1305 ha, obj. kw. BB1Z/00041067/4 Sądu Rejonowego w Żywcu i prawem wieczystego użytkowania położonych w Korbielowie dz. 5452/3, dz. 5452/4, o łącznej pow. 0,3181 ha, obj. kw. BB1Z/00058710/9 Sądu Rejonowego ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 900 000 zł

4 512 zł/m2

1 086 m2

Termin: 2021-09-30

Organizator przetargu:
Syndyk Leszek Niedźwiecki
Przetarg na obiekt / lokal

żywiecki, Jeleśnia, Korbielów

Cena wywoławcza:

4 900 000 zł

4 512 zł/m2

1 086 m2

Syndyk Masy Upadłości

w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VI GUp 428/20 sprzedaje z wolnej ręki
(III przetarg)
• obiekt hotelowy przy ul. Granicznej nr 17 w Korbielowie wraz z prawem wieczystego użytkowania położonych w Korbielowie dz. 5452/2, dz. 5448/6, dz. 5451/6, o łącznej pow. 0,1305 ha, obj. kw. BB1Z/00041067/4 Sądu Rejonowego w Żywcu i prawem wieczystego użytkowania położonych w Korbielowie dz. 5452/3, dz. 5452/4, o łącznej pow. 0,3181 ha, obj. kw. BB1Z/00058710/9 Sądu Rejonowego ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-30

Organizator przetargu:
Syndyk Leszek Niedźwiecki
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom

... w dniu 29 września 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

_Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu_
((((((((((((
_i w Biuletynie Informacji Publicznej._

Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 327, tel. (32) 283 63 27...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

185 000 zł

1 181 zł/m2

157 m2

Termin: 2021-09-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom

Cena wywoławcza:

185 000 zł

1 181 zł/m2

157 m2

... w dniu 29 września 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

_Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu_
((((((((((((
_i w Biuletynie Informacji Publicznej._

Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 327, tel. (32) 283 63 27...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
1                         56
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości