Licytacje komornicze: mieszkania małopolskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

Kraków, Aleksandry

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW ***, stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 19, położony w Krakowie przy ul. Aleksandry ***. Lokal położony na trzeciej kondygnacji (drugim piętrze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 49,69 m...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

238 522,50 zł

4 800 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, Aleksandry

Cena wywoławcza:

238 522,50 zł

4 800 zł/m2

50 m2 2 pokoje

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW ***, stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 19, położony w Krakowie przy ul. Aleksandry ***. Lokal położony na trzeciej kondygnacji (drugim piętrze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 49,69 m...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, Okólna

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Okólna 22, 30-669 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

296 351,25 zł

6 342 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, Okólna

Cena wywoławcza:

296 351,25 zł

6 342 zł/m2

47 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Okólna 22, 30-669 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Trzebinia, Osiedle Widokowe


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2437/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Osiedle Widokowe 12/15, 32-540 Trzebini...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

160 753,50 zł

3 435 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Trzebinia, Osiedle Widokowe

Cena wywoławcza:

160 753,50 zł

3 435 zł/m2

47 m2 2 pokoje


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2437/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Osiedle Widokowe 12/15, 32-540 Trzebini...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Brzeszcze, NosalaPIERWSZA ELEKTRONICZNA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Brzeszcze, przy ul. Nosala ***/II posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW ***, opisanej jako:
PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W BRZESZCZACH PRZY UL. NOSALA *** m. ***, DLA KTÓREGO PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA *** w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych, lokal stanowiący odrębną nieruch...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

201 780 zł

1 851 zł/m2

109 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Brzeszcze, Nosala

Cena wywoławcza:

201 780 zł

1 851 zł/m2

109 m2 4 pokojePIERWSZA ELEKTRONICZNA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Brzeszcze, przy ul. Nosala ***/II posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW ***, opisanej jako:
PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W BRZESZCZACH PRZY UL. NOSALA *** m. ***, DLA KTÓREGO PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA *** w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych, lokal stanowiący odrębną nieruch...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, SiewnaOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Sebastian Drabik podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 94/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Siewna 21D, 31-231 Krak...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

67 590 zł

1 078 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, Siewna

Cena wywoławcza:

67 590 zł

1 078 zł/m2

63 m2 3 pokojeOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Sebastian Drabik podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 94/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Siewna 21D, 31-231 Krak...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Myślenice, Płk. Jana Dunin - Brzezińskiego

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy , 32-400 Myślenice, dla którego SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, składająca się z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 73,80 m2, z którym związany jest udział 7380/190033 części nieruchomości wspólnej znajduje się na III piętrze budynku wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

454 500 zł

6 159 zł/m2

74 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Myślenice, Płk. Jana Dunin - Brzezińskiego

Cena wywoławcza:

454 500 zł

6 159 zł/m2

74 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy , 32-400 Myślenice, dla którego SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, składająca się z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 73,80 m2, z którym związany jest udział 7380/190033 części nieruchomości wspólnej znajduje się na III piętrze budynku wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, Mała Góra

... pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:
_udział w wysokości 4/6 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr ***, położony w budynku nr *** przy ul. Mała Góra w Krakowie, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 49,76 m2. Do lokalu przynależy piwnica o p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

204 488,25 zł

4 109 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, Mała Góra

Cena wywoławcza:

204 488,25 zł

4 109 zł/m2

50 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:
_udział w wysokości 4/6 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr ***, położony w budynku nr *** przy ul. Mała Góra w Krakowie, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 49,76 m2. Do lokalu przynależy piwnica o p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, os.Handlowe

...:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, os.Handlowe 9/13 (lokal mieszkalny o pow.w KW 27,80 m2, składający się z pokoju połączonego z przedpokojem i aneksem kuchennym oraz łazienki z wc, położony na kondygnacji II/III, do lokalu przynależy komórka lokatorska) stanowiącej własność dłużnika:

*** ***

posiadającej założoną o numerze: ***, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowano...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

217 500 zł

7 824 zł/m2

28 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, os.Handlowe

Cena wywoławcza:

217 500 zł

7 824 zł/m2

28 m2 1 pokój

...:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, os.Handlowe 9/13 (lokal mieszkalny o pow.w KW 27,80 m2, składający się z pokoju połączonego z przedpokojem i aneksem kuchennym oraz łazienki z wc, położony na kondygnacji II/III, do lokalu przynależy komórka lokatorska) stanowiącej własność dłużnika:

*** ***

posiadającej założoną o numerze: ***, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowano...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Nowy Sącz, Sucharskiego

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,36 m2, położony w Nowym Sączu przy ulicy Sucharskiego 11, objęty księgą wieczystą *** wraz z udziałem 4836/1197798 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą ***,
stanowiącej własność dłużnika:
***
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 203.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 152.775,00 zł.
Przystępując...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

152 775 zł

3 159 zł/m2

48 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Nowy Sącz, Sucharskiego

Cena wywoławcza:

152 775 zł

3 159 zł/m2

48 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,36 m2, położony w Nowym Sączu przy ulicy Sucharskiego 11, objęty księgą wieczystą *** wraz z udziałem 4836/1197798 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą ***,
stanowiącej własność dłużnika:
***
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 203.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 152.775,00 zł.
Przystępując...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Trzebinia, Wiśniowa

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy *** ***/***, ***-*** *** dla którego Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr *** położonym w ***, przy ul. *** *** stanowiący własność dłużnika ***. Lokal nr *** położony jest na I piętrze i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej Pu=***,***m2. Lokal objęty jest księgą wieczystą...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

60 162,75 zł

1 337 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Trzebinia, Wiśniowa

Cena wywoławcza:

60 162,75 zł

1 337 zł/m2

45 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy *** ***/***, ***-*** *** dla którego Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr *** położonym w ***, przy ul. *** *** stanowiący własność dłużnika ***. Lokal nr *** położony jest na I piętrze i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej Pu=***,***m2. Lokal objęty jest księgą wieczystą...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Skawina, Tynicka

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Skawina, ul. Tyniecka 9 stanowiący własność dłużnika ***

posiadająca założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 351.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 234.000,00 zł

_...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

234 000 zł

4 644 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Skawina, Tynicka

Cena wywoławcza:

234 000 zł

4 644 zł/m2

50 m2 2 pokoje

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Skawina, ul. Tyniecka 9 stanowiący własność dłużnika ***

posiadająca założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 351.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 234.000,00 zł

_...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, Kalinowe

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy Kalinowe ***/***, 31-814 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Opis nieruchomości:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość nr *** w budynku nr *** położony na osiedlu Kalinowym w Krakowie o powierzchni użytkowej 32,27 m2 który założoną księgę wieczystą w Sąd Rejonow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

225 000 zł

6 972 zł/m2

32 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków, Kalinowe

Cena wywoławcza:

225 000 zł

6 972 zł/m2

32 m2 2 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy Kalinowe ***/***, 31-814 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Opis nieruchomości:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość nr *** w budynku nr *** położony na osiedlu Kalinowym w Krakowie o powierzchni użytkowej 32,27 m2 który założoną księgę wieczystą w Sąd Rejonow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Gorlice, Słoneczna

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Słoneczna 10, 38-300 Gorlice wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: SM Małopolska pod numerem 106 (adres spółdzielni: Hallera 81, Gorlice, 38-300 Gorlice).
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na III piętrze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 34,80 m2 składający się z kuchni, łazienki, przedpokoju, dwóch pokoi.

Suma oszacowania wynosi 177 000,00 zł, zaś cena wywo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

132 750 zł

3 815 zł/m2

35 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Gorlice, Słoneczna

Cena wywoławcza:

132 750 zł

3 815 zł/m2

35 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Słoneczna 10, 38-300 Gorlice wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: SM Małopolska pod numerem 106 (adres spółdzielni: Hallera 81, Gorlice, 38-300 Gorlice).
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na III piętrze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 34,80 m2 składający się z kuchni, łazienki, przedpokoju, dwóch pokoi.

Suma oszacowania wynosi 177 000,00 zł, zaś cena wywo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

tarnowski, Żabno, Nieciecza

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, ***, *** ***, dla którego Sąd Rejonowy Dąbrowa Tarnowska (adres: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
prawo własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr *** znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego , położonego w ***, gmina *** , składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

127 320 zł

3 128 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

tarnowski, Żabno, Nieciecza

Cena wywoławcza:

127 320 zł

3 128 zł/m2

41 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, ***, *** ***, dla którego Sąd Rejonowy Dąbrowa Tarnowska (adres: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
prawo własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr *** znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego , położonego w ***, gmina *** , składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW ***, stanowiącej odrębny lokal mieszkalny, położony w Krakowie przy ul. Kamieniarskiej 31. Lokal położony na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Składa się z holu, 2 pokoi, łazienki i kuchni. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 73,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

534 762 zł

6 705 zł/m2

80 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kraków

Cena wywoławcza:

534 762 zł

6 705 zł/m2

80 m2 2 pokoje

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW ***, stanowiącej odrębny lokal mieszkalny, położony w Krakowie przy ul. Kamieniarskiej 31. Lokal położony na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Składa się z holu, 2 pokoi, łazienki i kuchni. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 73,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          32
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości