Przetargi nieruchomości: mieszkania Kraków

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Kraków, Grzegórzki, Fertnera

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Krakowie, ul. Dzielskiego 2 ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Fertnera 1 w Krakowie o pow. użytkowej 31,80 m2, składającego się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, komunikacji wewnętrznej (przedpokoju) i pokoju, położonego na dziesiątym piętrze budynku, z własnością którego związany jest udział w nieru...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

335 331 zł

10 545 zł/m2

32 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-29

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Grzegórzki, Fertnera

Cena wywoławcza:

335 331 zł

10 545 zł/m2

32 m2 2 pokoje

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Krakowie, ul. Dzielskiego 2 ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Fertnera 1 w Krakowie o pow. użytkowej 31,80 m2, składającego się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, komunikacji wewnętrznej (przedpokoju) i pokoju, położonego na dziesiątym piętrze budynku, z własnością którego związany jest udział w nieru...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-29

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, os. Ogrodowe

... pierwsza licytacja publiczna nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą ***.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny położony pod adresem os. Ogrodowe 18, 31-916 Kraków, wraz z przynależnościami i udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz 26/1000 w częściach wspólnych budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu to 20,26 m2.

Standard wykończenia lokalu oceniono jako niski. Właścicielem nieruchomości...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

155 250 zł

7 663 zł/m2

20 m2 1 pokój

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, os. Ogrodowe

Cena wywoławcza:

155 250 zł

7 663 zł/m2

20 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja publiczna nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą ***.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny położony pod adresem os. Ogrodowe 18, 31-916 Kraków, wraz z przynależnościami i udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz 26/1000 w częściach wspólnych budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu to 20,26 m2.

Standard wykończenia lokalu oceniono jako niski. Właścicielem nieruchomości...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Mariana Smoluchowskiego

... w dniu 28 listopada 2023r. o godz. 10.00 w świetlicy

Spółdzielni w Krakowie ul. Skarbińskiego 16 (wejście na przeciwko placu zabaw).

Z „_Regulaminem w sprawie zasad organizowania przetargów na lokale w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie_” można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni: stanowisko ds. członkowsko-mieszkaniowych (parter) w godzinach pracy lub na stronie internetowej www.zsm.krakow.pl w zakładce _STATUT I REGULAMINY._

Osoba przystępująca do przetargu ma o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

461 736 zł

12 100 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Mariana Smoluchowskiego

Cena wywoławcza:

461 736 zł

12 100 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... w dniu 28 listopada 2023r. o godz. 10.00 w świetlicy

Spółdzielni w Krakowie ul. Skarbińskiego 16 (wejście na przeciwko placu zabaw).

Z „_Regulaminem w sprawie zasad organizowania przetargów na lokale w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie_” można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni: stanowisko ds. członkowsko-mieszkaniowych (parter) w godzinach pracy lub na stronie internetowej www.zsm.krakow.pl w zakładce _STATUT I REGULAMINY._

Osoba przystępująca do przetargu ma o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze, Telimeny

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o powierzchni 77,48 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Telimeny 15 w Krakowie, objętego księgą wieczystą nr *** wchodzącego w skład masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 433/17/S). Wartość rynkowa nieruchomośc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

65 875 zł

935 zł/m2

71 m2 5 pokoi

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze, Telimeny

Cena wywoławcza:

65 875 zł

935 zł/m2

71 m2 5 pokoi

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o powierzchni 77,48 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Telimeny 15 w Krakowie, objętego księgą wieczystą nr *** wchodzącego w skład masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 433/17/S). Wartość rynkowa nieruchomośc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, os. Handlowe

... w siedzibie MPEC S.A. - al. Pokoju 81 w Krakowie, w głównej sali konferencyjnej zlokalizowanej na I piętrze budynku, w dniu 23.11.2023 r., o godzinie 10.00.
Dodatkowych informacji:
- o nieruchomości, której dotyczy stanowiące przedmiot sprzedaży prawo własności lokalu objęte przetargiem, udziela się pod numerem tel.: (+4812) 646-52-31, (+4812) 646-52-70,
- o warunkach: przystąpienia do przetargu, przebiegu przetargu oraz umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, udziela się pod numerem tel.: ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

189 173 zł

7 248 zł/m2

26 m2

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, os. Handlowe

Cena wywoławcza:

189 173 zł

7 248 zł/m2

26 m2

... w siedzibie MPEC S.A. - al. Pokoju 81 w Krakowie, w głównej sali konferencyjnej zlokalizowanej na I piętrze budynku, w dniu 23.11.2023 r., o godzinie 10.00.
Dodatkowych informacji:
- o nieruchomości, której dotyczy stanowiące przedmiot sprzedaży prawo własności lokalu objęte przetargiem, udziela się pod numerem tel.: (+4812) 646-52-31, (+4812) 646-52-70,
- o warunkach: przystąpienia do przetargu, przebiegu przetargu oraz umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, udziela się pod numerem tel.: ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Przewóz

...

PIERWSZA LICYTACJA PUBLICZNA

nieruchomości – lokal mieszkalny o powierzchni 53,30 m2, położony w Krakowie, ul. Przewóz 9, objęty księgą wieczystą nr *** wraz z:

*** przynależną komórką lokatorską K.4 – o pow. 5,60 m2,
*** udziałem w własności lokalu: (wielkość udziału: 5890/555220 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki ew. nr 365, obj. KW nr *** oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

447 215,25 zł

8 391 zł/m2

53 m2

Termin: 2023-11-21

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Przewóz

Cena wywoławcza:

447 215,25 zł

8 391 zł/m2

53 m2

...

PIERWSZA LICYTACJA PUBLICZNA

nieruchomości – lokal mieszkalny o powierzchni 53,30 m2, położony w Krakowie, ul. Przewóz 9, objęty księgą wieczystą nr *** wraz z:

*** przynależną komórką lokatorską K.4 – o pow. 5,60 m2,
*** udziałem w własności lokalu: (wielkość udziału: 5890/555220 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki ew. nr 365, obj. KW nr *** oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-21

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Starego Dębu

Obwieszczenie o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik podaje do publicznej wiadomości, że

_16 listopada 2023 roku o godz. 10:00 oraz 13:00 w holu głównym Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik przy ul. Krowoderskich Zuchów 2 w Krakowie odbędą się licytacje n/w nieruchomości:_

Przedmiot licytacji:

Godz. 10:00

Godz. 13:00

Lokal mieszkalny nr 16 w budynku nr 12 pod adresem ul. Starego Dębu w Krakowie, dzielnica Krowodrza, objęty księ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 050 zł

6 897 zł/m2

58 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-16

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Starego Dębu

Cena wywoławcza:

400 050 zł

6 897 zł/m2

58 m2 2 pokoje

Obwieszczenie o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik podaje do publicznej wiadomości, że

_16 listopada 2023 roku o godz. 10:00 oraz 13:00 w holu głównym Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik przy ul. Krowoderskich Zuchów 2 w Krakowie odbędą się licytacje n/w nieruchomości:_

Przedmiot licytacji:

Godz. 10:00

Godz. 13:00

Lokal mieszkalny nr 16 w budynku nr 12 pod adresem ul. Starego Dębu w Krakowie, dzielnica Krowodrza, objęty księ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-16

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Rydla

LOKALIZACJA

Nieruchomość przy ul. Rydla w Krakowie usytuowana jest na terenie dzielnicy administracyjnej Bronowice, w zachodniej części miasta Krakowa. W najbliższym sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty usługowe oraz punkty handlowe. Odległość od centrum miasta wynosi ok. 3 km. Teren jest bardzo dobrze skomunikowany, dostęp zapewnia sieć komunikacji autobusowej i tramwajowej.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA

Do sprzedaży przeznaczono działki:

- 167/102 o powier...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

1 008 zł/m2

1 538 m2

Termin: 2023-11-15

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Rydla

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

1 008 zł/m2

1 538 m2

LOKALIZACJA

Nieruchomość przy ul. Rydla w Krakowie usytuowana jest na terenie dzielnicy administracyjnej Bronowice, w zachodniej części miasta Krakowa. W najbliższym sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty usługowe oraz punkty handlowe. Odległość od centrum miasta wynosi ok. 3 km. Teren jest bardzo dobrze skomunikowany, dostęp zapewnia sieć komunikacji autobusowej i tramwajowej.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA

Do sprzedaży przeznaczono działki:

- 167/102 o powier...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-15

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze Duchackie, Łużycka

Syndyk masy upadłości wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. VIII GUp 639/19/S w upadłości zaprasza do składania ofert do dnia 10 listopada 2023r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konkursu ofert spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47 w Krakowie przy ul. Łużyckiej w udziale wynoszącym 5/8 cz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 120 zł

5 388 zł/m2

56 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze Duchackie, Łużycka

Cena wywoławcza:

300 120 zł

5 388 zł/m2

56 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. VIII GUp 639/19/S w upadłości zaprasza do składania ofert do dnia 10 listopada 2023r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konkursu ofert spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47 w Krakowie przy ul. Łużyckiej w udziale wynoszącym 5/8 cz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieżanów-Prokocim, gen. J. Jasińskiego

... w dniu 25.10.2023 r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Korczaka 4 - V piętro,

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia: do 08.11.2023 r. W przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie bądź uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy – wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokal można oglądać w dniach: 12.10.2023 r. w godz. 9:00 – 10:00

i 16.10.2023 r. w godz. 15:00-16:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 1...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

390 000 zł

8 085 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieżanów-Prokocim, gen. J. Jasińskiego

Cena wywoławcza:

390 000 zł

8 085 zł/m2

48 m2 2 pokoje

... w dniu 25.10.2023 r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Korczaka 4 - V piętro,

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia: do 08.11.2023 r. W przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie bądź uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy – wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokal można oglądać w dniach: 12.10.2023 r. w godz. 9:00 – 10:00

i 16.10.2023 r. w godz. 15:00-16:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 1...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieńczyce, Seniorów Lotnictwa

... w dniu 25.10.2023 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J.Korczaka 4 - V piętro,

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia: do 08.11.2023 r. W przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie bądź uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy – wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokale można oglądać w dniach: 12.10.2023 r. w godz. 9:00 – 10:00

i 16.10.2023 r. w godz. 15:00-16:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

403 000 zł

9 460 zł/m2

43 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieńczyce, Seniorów Lotnictwa

Cena wywoławcza:

403 000 zł

9 460 zł/m2

43 m2 2 pokoje

... w dniu 25.10.2023 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J.Korczaka 4 - V piętro,

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia: do 08.11.2023 r. W przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie bądź uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy – wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokale można oglądać w dniach: 12.10.2023 r. w godz. 9:00 – 10:00

i 16.10.2023 r. w godz. 15:00-16:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Halszki

Syndyk Masy Upadłości *** w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości

Przedmiotem procedury konkursowej jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Halszki 31 w Krakowie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze *** (operat szacunkowy ww nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

566 000 zł

9 129 zł/m2

62 m2 3 pokoje

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Halszki

Cena wywoławcza:

566 000 zł

9 129 zł/m2

62 m2 3 pokoje

Syndyk Masy Upadłości *** w upadłości zam. w Krakowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości

Przedmiotem procedury konkursowej jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Halszki 31 w Krakowie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze *** (operat szacunkowy ww nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości sprzeda 1/2 udziału przypadającego upadłemu we własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku nr 8 na os. Górali w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 175 125,00 zł. Podana cena jest ceną minimalną. Zainteresowani winni składać pisemne oferty w terminie do dnia 16.10.2023 r. na...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

175 125 zł

2 575 zł/m2

68 m2 3 pokoje

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków

Cena wywoławcza:

175 125 zł

2 575 zł/m2

68 m2 3 pokoje

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości sprzeda 1/2 udziału przypadającego upadłemu we własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku nr 8 na os. Górali w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 175 125,00 zł. Podana cena jest ceną minimalną. Zainteresowani winni składać pisemne oferty w terminie do dnia 16.10.2023 r. na...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieżanów-Prokocim, Mała Góra

... w dniu 10 października 2023 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury przy ul. Aleksandry 11.

Dodatkowe informacje na stronie www.smbiezanow.pl lub pod numerem telefonu 12 307 11 96 oraz 12 307 16 1.2...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

262 600 zł

8 102 zł/m2

32 m2 1 pokój

Termin: 2023-10-10

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Bieżanów-Prokocim, Mała Góra

Cena wywoławcza:

262 600 zł

8 102 zł/m2

32 m2 1 pokój

... w dniu 10 października 2023 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury przy ul. Aleksandry 11.

Dodatkowe informacje na stronie www.smbiezanow.pl lub pod numerem telefonu 12 307 11 96 oraz 12 307 16 1.2...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-10

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów
Przetarg na mieszkanie

Kraków

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 437/18/S) sprzeda w drodze przetargu pisemnego nieruchomość lokalową położoną w Krakowie, przy ul. Młodzieży 10, objętej księgą wieczystą KR1P/__003pokaż telefon, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej lokal mieszkalny oznaczony nr 3, o pow. 35,50m2, położony na pierwszym piętrze budynku oraz udziału 3...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

320 000 zł

9 014 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków

Cena wywoławcza:

320 000 zł

9 014 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 437/18/S) sprzeda w drodze przetargu pisemnego nieruchomość lokalową położoną w Krakowie, przy ul. Młodzieży 10, objętej księgą wieczystą KR1P/__003pokaż telefon, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej lokal mieszkalny oznaczony nr 3, o pow. 35,50m2, położony na pierwszym piętrze budynku oraz udziału 3...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości