Przetargi nieruchomości: mieszkania mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

radomski, Iłża, Chwałowice

... dnia 14 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. T. Mazowieckiego 7, sala konferencyjna nr 228 (II piętro).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić WADIUM najpóźniej w dniu 8 grudnia 2023 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radomiu Bank Milenium Nr 68 1160 2202 0000 0005 7045 5804.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w terminie zakreślonym wyżej, ze wskazaniem w tytule wpłaty – adresu budynku i nr lokalu. W przypadku osób ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

141 691 zł

2 695 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Radomiu
Przetarg na mieszkanie

radomski, Iłża, Chwałowice

Cena wywoławcza:

141 691 zł

2 695 zł/m2

53 m2 3 pokoje

... dnia 14 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. T. Mazowieckiego 7, sala konferencyjna nr 228 (II piętro).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić WADIUM najpóźniej w dniu 8 grudnia 2023 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radomiu Bank Milenium Nr 68 1160 2202 0000 0005 7045 5804.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w terminie zakreślonym wyżej, ze wskazaniem w tytule wpłaty – adresu budynku i nr lokalu. W przypadku osób ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Radomiu
Przetarg na mieszkanie

Ostrołęka, Celulozowa

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt: XIX GUp 614/20 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23, położonego przy ul. Celulozowej 6 w Ostrołęce, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, o pow. użytkowej 37,73 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z prawem do korzystania z pomieszczenia w piwnicy. Minimalna cena sprzedaży wynosi 230.200,00 zł brutto (słown...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

230 200 zł

6 101 zł/m2

38 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Ostrołęka, Celulozowa

Cena wywoławcza:

230 200 zł

6 101 zł/m2

38 m2 1 pokój

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt: XIX GUp 614/20 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23, położonego przy ul. Celulozowej 6 w Ostrołęce, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, o pow. użytkowej 37,73 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z prawem do korzystania z pomieszczenia w piwnicy. Minimalna cena sprzedaży wynosi 230.200,00 zł brutto (słown...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

wołomiński, Jadów

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt: XIX GUp 536/22) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział wynoszący 1/8 części we współwłasności lokalu mieszkalnego, objętego księgą wieczystą o numerze ***, o powierzchni 46,80 m2. Wartość dla sprzedaży wymuszonej udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 46.305,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych 00/100...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

46 305 zł

989 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

wołomiński, Jadów

Cena wywoławcza:

46 305 zł

989 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt: XIX GUp 536/22) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział wynoszący 1/8 części we współwłasności lokalu mieszkalnego, objętego księgą wieczystą o numerze ***, o powierzchni 46,80 m2. Wartość dla sprzedaży wymuszonej udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 46.305,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych 00/100...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Wola, Hrubieszowska

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 7 położonym w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej na działce gruntu nr 22, obręb nr 6-04-06, dzielnica Wola, miasto Warszawa, województwo mazowieckie, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości grun...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

105 600 zł

1 553 zł/m2

68 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Wola, Hrubieszowska

Cena wywoławcza:

105 600 zł

1 553 zł/m2

68 m2 3 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 7 położonym w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej na działce gruntu nr 22, obręb nr 6-04-06, dzielnica Wola, miasto Warszawa, województwo mazowieckie, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości grun...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Trojdena

... dnia 08.12.2023 r.

- ul. Trojdena 13 m 81 — godzina 11.00

w Domu Kultury "RAKOWIEC" przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie (sala widowiskowa).

W/w lokal można oglądać w dniach: 27.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.00- 17.00 i 05.12.2023 r. (wtorek) godz. 9.00- 10.00".

Najwyższa wartość lokalu ustalona w drodze licytacji, będzie stanowiła uprawnienie do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu. Koszty wyceny wartości rynkowej lokalu, wynosz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

340 000 zł

13 027 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Trojdena

Cena wywoławcza:

340 000 zł

13 027 zł/m2

26 m2 1 pokój

... dnia 08.12.2023 r.

- ul. Trojdena 13 m 81 — godzina 11.00

w Domu Kultury "RAKOWIEC" przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie (sala widowiskowa).

W/w lokal można oglądać w dniach: 27.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.00- 17.00 i 05.12.2023 r. (wtorek) godz. 9.00- 10.00".

Najwyższa wartość lokalu ustalona w drodze licytacji, będzie stanowiła uprawnienie do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu. Koszty wyceny wartości rynkowej lokalu, wynosz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”
Przetarg na mieszkanie

Żyrardów, Szarych Szeregów

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości ¾ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego za cenę nie niższą niż 75.520,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia 00/100 złotych) na warunkach określonych w Regulaminie postępowania konkursowego.

Syndyk informuję, iż obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości zost...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

75 520 zł

2 041 zł/m2

37 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Żyrardów, Szarych Szeregów

Cena wywoławcza:

75 520 zł

2 041 zł/m2

37 m2 1 pokój

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości ¾ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego za cenę nie niższą niż 75.520,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia 00/100 złotych) na warunkach określonych w Regulaminie postępowania konkursowego.

Syndyk informuję, iż obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości zost...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Żyrardów, F. Chopina

... w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 07 grudnia 2023 roku (tj. czwartek), o godz. 11:00. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 04 grudnia 2023 roku przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX171. W tytule przelewu należy podać adres i nr ewid. działki oraz wymienić osoby, które będą nabywały nieruchomość. Wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

470 250 zł

5 029 zł/m2

94 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żyrardów
Przetarg na mieszkanie

Żyrardów, F. Chopina

Cena wywoławcza:

470 250 zł

5 029 zł/m2

94 m2 4 pokoje

... w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 07 grudnia 2023 roku (tj. czwartek), o godz. 11:00. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 04 grudnia 2023 roku przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX171. W tytule przelewu należy podać adres i nr ewid. działki oraz wymienić osoby, które będą nabywały nieruchomość. Wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żyrardów
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Targówek, Krasnobrodzka

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** ogłasza sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału w wysokości 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (KW ***) o pow. 61,1 m2 położonego w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12 lok. 50, dzielnica Targówek, za cenę nie niższą niż 205 142,40 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 40/100). Oferty należy kierować drogą pocztową na adres: Kancelaria Notarialna Michał Lorenc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

205 142 zł

3 357 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Targówek, Krasnobrodzka

Cena wywoławcza:

205 142 zł

3 357 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** ogłasza sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału w wysokości 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (KW ***) o pow. 61,1 m2 położonego w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12 lok. 50, dzielnica Targówek, za cenę nie niższą niż 205 142,40 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 40/100). Oferty należy kierować drogą pocztową na adres: Kancelaria Notarialna Michał Lorenc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Ciechanów, 17 Stycznia

Lokal usytuowany w budynku 15 lokalowym na poddaszu (III kondygnacja) Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki. Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 48,87 m2 Do mieszkania przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 11,87 m2 oraz piwnica o pow. 12,98 m2
Udział w częściach wspólnych nieruchomości 7372/106824.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=116,20 kWh/(m2rok), na energię końcową: EK =189,39 kWh/(m2-rok), na nieodnawialną energię pierwotną: E...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

130 000 zł

2 660 zł/m2

49 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ciechanów, 17 Stycznia

Cena wywoławcza:

130 000 zł

2 660 zł/m2

49 m2 3 pokoje

Lokal usytuowany w budynku 15 lokalowym na poddaszu (III kondygnacja) Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki. Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 48,87 m2 Do mieszkania przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 11,87 m2 oraz piwnica o pow. 12,98 m2
Udział w częściach wspólnych nieruchomości 7372/106824.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=116,20 kWh/(m2rok), na energię końcową: EK =189,39 kWh/(m2-rok), na nieodnawialną energię pierwotną: E...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Radom, Osiedlowa

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Radomiu

Przedmiotem przetargu jest udział 1/1 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Radomiu, przy ulicy Osiedlowej 32 lok. 30 (26-600 Radom), gminie Miasta Radom, województwie mazowieckim o powierzchni 52,7000 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość oszacowania nieruchomości w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

195 807 zł

3 435 zł/m2

57 m2

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Radom, Osiedlowa

Cena wywoławcza:

195 807 zł

3 435 zł/m2

57 m2

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Radomiu

Przedmiotem przetargu jest udział 1/1 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Radomiu, przy ulicy Osiedlowej 32 lok. 30 (26-600 Radom), gminie Miasta Radom, województwie mazowieckim o powierzchni 52,7000 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość oszacowania nieruchomości w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Radom, Kusocińskiego

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Radom

Przedmiotem przetargu jest:

- udział 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,76 m2, położonego w miejscowości Radom, przy ulicy Kusocińskiego 26 (26-600 Radom), województwo mazowieckie, powiat Miasto Radom, gmina Miasto Radom. Lokal nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Cena wywoławcza wynosi 75% ceny oszaco...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 089 zł

2 604 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Radom, Kusocińskiego

Cena wywoławcza:

67 089 zł

2 604 zł/m2

26 m2 1 pokój

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Radom

Przedmiotem przetargu jest:

- udział 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,76 m2, położonego w miejscowości Radom, przy ulicy Kusocińskiego 26 (26-600 Radom), województwo mazowieckie, powiat Miasto Radom, gmina Miasto Radom. Lokal nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Cena wywoławcza wynosi 75% ceny oszaco...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Radom, Osiedlowa

... w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad w dniu 06.12.2023r. o godz. 1000

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 29.11.2023 r. w godz. 1000- 1100.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i do złożenia w dziale członkowsko-mieszkaniowym (stanowisko Nr 1) w terminie do godziny 14°° dnia poprzedzającego termin przetargu:

*** dowód wpłaty wadium,
*** pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,
*** pise...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

216 000 zł

5 000 zł/m2

43 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu
Przetarg na mieszkanie

Radom, Osiedlowa

Cena wywoławcza:

216 000 zł

5 000 zł/m2

43 m2 2 pokoje

... w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad w dniu 06.12.2023r. o godz. 1000

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 29.11.2023 r. w godz. 1000- 1100.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i do złożenia w dziale członkowsko-mieszkaniowym (stanowisko Nr 1) w terminie do godziny 14°° dnia poprzedzającego termin przetargu:

*** dowód wpłaty wadium,
*** pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,
*** pise...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu
Przetarg na mieszkanie

Radom, Chrobrego

Radom, dnia 24.10.2023Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

ul. CHROBREGO 19 m 90

mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,32 m2 (2p+k+p.p+ł z wc) IV piętro w budynku 4- piętrowym na Osiedlu XV lecia

- cena wywoławcza 183.000 zł

- wadium 9.150 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2023 r....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

183 000 zł

5 181 zł/m2

35 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
Przetarg na mieszkanie

Radom, Chrobrego

Cena wywoławcza:

183 000 zł

5 181 zł/m2

35 m2 2 pokoje

Radom, dnia 24.10.2023Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

ul. CHROBREGO 19 m 90

mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,32 m2 (2p+k+p.p+ł z wc) IV piętro w budynku 4- piętrowym na Osiedlu XV lecia

- cena wywoławcza 183.000 zł

- wadium 9.150 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2023 r....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
Przetarg na mieszkanie

Pionki, Jodłowa

OPIS OFERTY

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/162/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
1. udziału w wysokości 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni 38,50 m2, położonym w mieście Pionki, ulica Jodłowa 3 mieszkanie 20, powiat radomski, województwo mazowieckie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta ***. Lokal s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

28 333 zł

736 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Pionki, Jodłowa

Cena wywoławcza:

28 333 zł

736 zł/m2

39 m2 2 pokoje

OPIS OFERTY

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/162/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
1. udziału w wysokości 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni 38,50 m2, położonym w mieście Pionki, ulica Jodłowa 3 mieszkanie 20, powiat radomski, województwo mazowieckie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta ***. Lokal s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Otwock, gen. Józefa Hallera

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż łącznie: (i) prawa własności udziału ½ w lokalu mieszkalnym, położonym w mieście i gminie Otwock, powiecie otwockim, przy ul. gen. Józefa Hallera 1D, o powierzchni użytkowej 64,76 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***, wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu i współwłasności ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

123 270 zł

1 926 zł/m2

64 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Otwock, gen. Józefa Hallera

Cena wywoławcza:

123 270 zł

1 926 zł/m2

64 m2 3 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż łącznie: (i) prawa własności udziału ½ w lokalu mieszkalnym, położonym w mieście i gminie Otwock, powiecie otwockim, przy ul. gen. Józefa Hallera 1D, o powierzchni użytkowej 64,76 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***, wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu i współwłasności ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          60
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości