Przetargi nieruchomości: mieszkania miński

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki

Syndyk masy upadłości*** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dla którego to postępowania syndyk prowadzi akta postępowania pod sygn.. LU1S/GUp-s/82/2022 podaje do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości *** ud...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

259 000 zł

2 947 zł/m2

88 m2 5 pokoi

Termin: 2023-04-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Lis
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki

Cena wywoławcza:

259 000 zł

2 947 zł/m2

88 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości*** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dla którego to postępowania syndyk prowadzi akta postępowania pod sygn.. LU1S/GUp-s/82/2022 podaje do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości *** ud...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Lis
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek, Krakowska

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 127/21) ogłasza, że w dniu 8 listopada 2022 roku zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki:

1. Prawa własności do ½ udziału w nieruchomości w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 63,03 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6303/94602 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użyt...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

64 000 zł

1 015 zł/m2

63 m2 2 pokoje

Termin: 2022-12-22

Organizator przetargu:
Syndyk Agnieszka Biała
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek, Krakowska

Cena wywoławcza:

64 000 zł

1 015 zł/m2

63 m2 2 pokoje

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 127/21) ogłasza, że w dniu 8 listopada 2022 roku zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki:

1. Prawa własności do ½ udziału w nieruchomości w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 63,03 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6303/94602 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użyt...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-22

Organizator przetargu:
Syndyk Agnieszka Biała
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek, Dworcowa

... w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, pokój nr 2 w dniu 3 listopada 2022r. o godz. 10.00.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) wpłacenie wadium w wysokości 35.000 zł w pieniądzu najpóźniej do dnia 25 października 2022 roku na konto miasta Sulejówek w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr konta

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

b) przedłożenie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, a ponadto:

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

350 000 zł

8 046 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2022-11-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sulejówek
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek, Dworcowa

Cena wywoławcza:

350 000 zł

8 046 zł/m2

44 m2 2 pokoje

... w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, pokój nr 2 w dniu 3 listopada 2022r. o godz. 10.00.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) wpłacenie wadium w wysokości 35.000 zł w pieniądzu najpóźniej do dnia 25 października 2022 roku na konto miasta Sulejówek w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr konta

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

b) przedłożenie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, a ponadto:

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sulejówek
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek, Krakowska

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Artura Kanownika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 127/21) ogłasza, że w dniu 28 marca 2022 roku zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki: 1.Prawa własności do ½ udziału w nieruchomości w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 13 o pow. 63,03 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6303/94602 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłąc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

116 400 zł

1 847 zł/m2

63 m2 2 pokoje

Termin: 2022-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk Agnieszka Biała
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek, Krakowska

Cena wywoławcza:

116 400 zł

1 847 zł/m2

63 m2 2 pokoje

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Artura Kanownika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 127/21) ogłasza, że w dniu 28 marca 2022 roku zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki: 1.Prawa własności do ½ udziału w nieruchomości w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 13 o pow. 63,03 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6303/94602 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłąc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk Agnieszka Biała
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, 1 PLM Warszawa

... w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20 /sala nr 6/ w dniu 25.01.2022 r. /wtorek/ o godzinie 11:00.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 22 200, 00 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych/ należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, liczy się data wpływu na konto Spółdzielni numer 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300.

Dowód dokonania przelewu należy oka...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

222 000 zł

5 103 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2022-01-25

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” Mińsk Mazowiecki
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, 1 PLM Warszawa

Cena wywoławcza:

222 000 zł

5 103 zł/m2

44 m2 2 pokoje

... w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20 /sala nr 6/ w dniu 25.01.2022 r. /wtorek/ o godzinie 11:00.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 22 200, 00 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych/ należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, liczy się data wpływu na konto Spółdzielni numer 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300.

Dowód dokonania przelewu należy oka...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-01-25

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” Mińsk Mazowiecki
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek

Syndyk masy upadłości *** ogłasza sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego nr 67 o powierzchni 31,97 m2 położonego w budynku przy al. Piłsudskiego 76 w Sulejówku (***) za cenę nie niższą niż 260 124,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia 21 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu).

Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium oraz operat sza...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

260 124 zł

8 137 zł/m2

32 m2 2 pokoje

Termin: 2022-01-21

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Błaszczuk
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek

Cena wywoławcza:

260 124 zł

8 137 zł/m2

32 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości *** ogłasza sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego nr 67 o powierzchni 31,97 m2 położonego w budynku przy al. Piłsudskiego 76 w Sulejówku (***) za cenę nie niższą niż 260 124,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia 21 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu).

Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium oraz operat sza...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-01-21

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Błaszczuk
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek, Krakowska

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 127/21) ogłasza, że w dniu 8 listopada 2021 roku zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki:

1. Prawa własności do udziału w nieruchomości w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 13 o pow. 63,03 m2 wraz z udziałem wynoszącym w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właś...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

145 500 zł

2 308 zł/m2

63 m2 2 pokoje

Termin: 2021-12-31

Organizator przetargu:
Syndyk Agnieszka Biała
Przetarg na mieszkanie

Sulejówek, Krakowska

Cena wywoławcza:

145 500 zł

2 308 zł/m2

63 m2 2 pokoje

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 127/21) ogłasza, że w dniu 8 listopada 2021 roku zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki:

1. Prawa własności do udziału w nieruchomości w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 13 o pow. 63,03 m2 wraz z udziałem wynoszącym w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właś...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-31

Organizator przetargu:
Syndyk Agnieszka Biała
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Dąbrówki

Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonych w:
1. Mińsku Mazowieckim,
2. Choszczówce Stojeckiej,
3. Łaziskach.
I. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 5 położonego na parterze
budynku przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim - województwo mazowieckie,
powiat miński, gmina Mińsk Mazowieck...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

160 000 zł

2 735 zł/m2

59 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk Dariusz Gawroński
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Dąbrówki

Cena wywoławcza:

160 000 zł

2 735 zł/m2

59 m2

Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonych w:
1. Mińsku Mazowieckim,
2. Choszczówce Stojeckiej,
3. Łaziskach.
I. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 5 położonego na parterze
budynku przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim - województwo mazowieckie,
powiat miński, gmina Mińsk Mazowieck...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk Dariusz Gawroński
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości