Przetargi nieruchomości: mieszkania Warszawa

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Trojdena

... dnia 08.12.2023 r.

- ul. Trojdena 13 m 81 — godzina 11.00

w Domu Kultury "RAKOWIEC" przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie (sala widowiskowa).

W/w lokal można oglądać w dniach: 27.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.00- 17.00 i 05.12.2023 r. (wtorek) godz. 9.00- 10.00".

Najwyższa wartość lokalu ustalona w drodze licytacji, będzie stanowiła uprawnienie do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu. Koszty wyceny wartości rynkowej lokalu, wynosz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

340 000 zł

13 027 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Trojdena

Cena wywoławcza:

340 000 zł

13 027 zł/m2

26 m2 1 pokój

... dnia 08.12.2023 r.

- ul. Trojdena 13 m 81 — godzina 11.00

w Domu Kultury "RAKOWIEC" przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie (sala widowiskowa).

W/w lokal można oglądać w dniach: 27.11.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.00- 17.00 i 05.12.2023 r. (wtorek) godz. 9.00- 10.00".

Najwyższa wartość lokalu ustalona w drodze licytacji, będzie stanowiła uprawnienie do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu. Koszty wyceny wartości rynkowej lokalu, wynosz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Wola, Hrubieszowska

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 7 położonym w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej na działce gruntu nr 22, obręb nr 6-04-06, dzielnica Wola, miasto Warszawa, województwo mazowieckie, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości grun...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

105 600 zł

1 553 zł/m2

68 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Wola, Hrubieszowska

Cena wywoławcza:

105 600 zł

1 553 zł/m2

68 m2 3 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 7 położonym w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej na działce gruntu nr 22, obręb nr 6-04-06, dzielnica Wola, miasto Warszawa, województwo mazowieckie, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości grun...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Targówek, Krasnobrodzka

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** ogłasza sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału w wysokości 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (KW ***) o pow. 61,1 m2 położonego w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12 lok. 50, dzielnica Targówek, za cenę nie niższą niż 205 142,40 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 40/100). Oferty należy kierować drogą pocztową na adres: Kancelaria Notarialna Michał Lorenc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

205 142 zł

3 357 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Targówek, Krasnobrodzka

Cena wywoławcza:

205 142 zł

3 357 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** ogłasza sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału w wysokości 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (KW ***) o pow. 61,1 m2 położonego w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12 lok. 50, dzielnica Targówek, za cenę nie niższą niż 205 142,40 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 40/100). Oferty należy kierować drogą pocztową na adres: Kancelaria Notarialna Michał Lorenc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Ursynów, Pietraszewicza "Lota"

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem *** usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pietraszewicza „Lota” 1 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** wraz z związanym z własnością lokalu udziałem 83/1000 w części wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

194 700 zł

3 293 zł/m2

59 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Ursynów, Pietraszewicza "Lota"

Cena wywoławcza:

194 700 zł

3 293 zł/m2

59 m2 2 pokoje

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem *** usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pietraszewicza „Lota” 1 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** wraz z związanym z własnością lokalu udziałem 83/1000 w części wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Suwalska

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”

03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 11

Ogłasza się przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali lub przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali wolnych w sensie prawnym i fizycznym wyszczególnionych poniżej:

L.p.

Adres

Izby

Pow. użytkowa w m2

Piętro

Wartość rynkowa lok.

Wadium

Prawo do lokalu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.ul. Suwalska 6 m 44

ul. Kondratowicz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

442 000 zł

9 404 zł/m2

47 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Suwalska

Cena wywoławcza:

442 000 zł

9 404 zł/m2

47 m2 3 pokoje

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”

03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 11

Ogłasza się przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali lub przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali wolnych w sensie prawnym i fizycznym wyszczególnionych poniżej:

L.p.

Adres

Izby

Pow. użytkowa w m2

Piętro

Wartość rynkowa lok.

Wadium

Prawo do lokalu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.ul. Suwalska 6 m 44

ul. Kondratowicz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Mokotów, Etiudy Rewolucyjnej

... w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni. Podana cena jest ceną wywoławczą, od której zaczyna się licytacja.

Przed przystąpieniem do licytacji osoba, która chce nabyć lokal jest zobowiązana do:

1. złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do licytacji, w formie określonej przez Spółdzielnię,

2. jeżeli kupno finansowane będzie z zaciągniętego kredytu, złożenie oświadczenia w jakim terminie i na jaką kwotę może uzyskać kredyt,

3. wpłaty na konto Spółd...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

601 100 zł

9 062 zł/m2

66 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Politechnika” w Warszawie
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Mokotów, Etiudy Rewolucyjnej

Cena wywoławcza:

601 100 zł

9 062 zł/m2

66 m2 2 pokoje

... w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni. Podana cena jest ceną wywoławczą, od której zaczyna się licytacja.

Przed przystąpieniem do licytacji osoba, która chce nabyć lokal jest zobowiązana do:

1. złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do licytacji, w formie określonej przez Spółdzielnię,

2. jeżeli kupno finansowane będzie z zaciągniętego kredytu, złożenie oświadczenia w jakim terminie i na jaką kwotę może uzyskać kredyt,

3. wpłaty na konto Spółd...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Politechnika” w Warszawie
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Księżnej Anny

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie proponuje do zakupu jednopokojowego lokal mieszkalny znajdujący się w Warszawie przy ul. Księżnej Anny 1 m.3 (dzielnica Targówek).
Powierzchnia lokalu wynosi 35,90 m2. Lokal znajduje się na parterze jednokondygnacyjnego budynku z 1907 roku. Wraz z prawem własności do lokalu sprzedawany jest udział w gruncie działki nr 2/5, obręb 04-11-24 w Warszawie

Sprzedaż w formie przetargu.

„Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

272 000 zł

7 577 zł/m2

36 m2

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Księżnej Anny

Cena wywoławcza:

272 000 zł

7 577 zł/m2

36 m2

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie proponuje do zakupu jednopokojowego lokal mieszkalny znajdujący się w Warszawie przy ul. Księżnej Anny 1 m.3 (dzielnica Targówek).
Powierzchnia lokalu wynosi 35,90 m2. Lokal znajduje się na parterze jednokondygnacyjnego budynku z 1907 roku. Wraz z prawem własności do lokalu sprzedawany jest udział w gruncie działki nr 2/5, obręb 04-11-24 w Warszawie

Sprzedaż w formie przetargu.

„Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Mokotów, Malawskiego

... w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni. Podana cena jest ceną wywoławczą, od której zaczyna się licytacja.

Przed przystąpieniem do licytacji osoba, która chce nabyć lokal jest zobowiązana do:

1. złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do licytacji, w formie określonej przez Spółdzielnię,

2. jeżeli kupno finansowane będzie z zaciągniętego kredytu, złożenie oświadczenia w jakim terminie i na jaką kwotę może uzyskać kredyt,

3. wpłaty na konto Spółd...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

434 500 zł

11 198 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Politechnika” w Warszawie
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Mokotów, Malawskiego

Cena wywoławcza:

434 500 zł

11 198 zł/m2

39 m2 2 pokoje

... w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni. Podana cena jest ceną wywoławczą, od której zaczyna się licytacja.

Przed przystąpieniem do licytacji osoba, która chce nabyć lokal jest zobowiązana do:

1. złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do licytacji, w formie określonej przez Spółdzielnię,

2. jeżeli kupno finansowane będzie z zaciągniętego kredytu, złożenie oświadczenia w jakim terminie i na jaką kwotę może uzyskać kredyt,

3. wpłaty na konto Spółd...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Politechnika” w Warszawie
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Bielany, Szegedyńska

Przedmiot sprzedaży stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego usytuowane w budynku wielorodzinnym, położonym przy ul. Szegedyńskiej 4 w Warszawie, dzielnicy Bielany, o łącznej powierzchni 48,50 m2. Dla lokalu założona jest księga wieczysta nr *** prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Przedmiot sprzedaży jest dokładnie scharakteryzowany w operacie szacunkowym wraz z dokumentacją fotograficzną, który dostępny jest w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

443 000 zł

9 134 zł/m2

49 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Bielany, Szegedyńska

Cena wywoławcza:

443 000 zł

9 134 zł/m2

49 m2 3 pokoje

Przedmiot sprzedaży stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego usytuowane w budynku wielorodzinnym, położonym przy ul. Szegedyńskiej 4 w Warszawie, dzielnicy Bielany, o łącznej powierzchni 48,50 m2. Dla lokalu założona jest księga wieczysta nr *** prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Przedmiot sprzedaży jest dokładnie scharakteryzowany w operacie szacunkowym wraz z dokumentacją fotograficzną, który dostępny jest w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Koncertowa

_ WARUNKI SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI_

_ _

_ _

_Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, związane z lokalem mieszkalnym, o pow. użytkowej 62,90 m2, wraz z przynależną piwnicą, usytuowanym w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, przy ul. Koncertowej 10. Dla przedmiotowego prawa księgę wieczystą o nr *** prowadzi Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.___

_ _

_ § 1 _

_ Przedmiot sprzedaży _

_ _

_Sp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

486 976,50 zł

7 742 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Koncertowa

Cena wywoławcza:

486 976,50 zł

7 742 zł/m2

63 m2 3 pokoje

_ WARUNKI SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI_

_ _

_ _

_Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, związane z lokalem mieszkalnym, o pow. użytkowej 62,90 m2, wraz z przynależną piwnicą, usytuowanym w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, przy ul. Koncertowej 10. Dla przedmiotowego prawa księgę wieczystą o nr *** prowadzi Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.___

_ _

_ § 1 _

_ Przedmiot sprzedaży _

_ _

_Sp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Ostrzycka

Zarząd SM „Przyczółek Grochowski” z siedzibą w Warszawie ul. Ostrzycka 2/4 ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Ostrzyckiej 1 w Warszawie o powierzchni użytkowej 37,5 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc, usytuowanego na V kondygnacji / IV p./. Cena wywoławcza 354 200,00. Osoby zainteresowane przetargiem winny składać swoje oferty w zamkniętych kopertach w biurze Zarządu Spółdzielni / sekretariat / ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

354 200 zł

9 445 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyczółek Grochowski"
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Ostrzycka

Cena wywoławcza:

354 200 zł

9 445 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Zarząd SM „Przyczółek Grochowski” z siedzibą w Warszawie ul. Ostrzycka 2/4 ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Ostrzyckiej 1 w Warszawie o powierzchni użytkowej 37,5 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc, usytuowanego na V kondygnacji / IV p./. Cena wywoławcza 354 200,00. Osoby zainteresowane przetargiem winny składać swoje oferty w zamkniętych kopertach w biurze Zarządu Spółdzielni / sekretariat / ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyczółek Grochowski"
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Oliwska

... w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

192 000 zł

5 586 zł/m2

34 m2 1 pokój

Termin: 2023-11-09

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Oliwska

Cena wywoławcza:

192 000 zł

5 586 zł/m2

34 m2 1 pokój

... w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-09

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Targówek, Krasnobrodzka

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/3 w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 19A położonym w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej na działce gruntu nr 41/8, obręb 4-08-03, dzielnica Targówek, miasto Warszawa, województwo mazowieckie dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** . Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości są u...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

160 000 zł

3 008 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Targówek, Krasnobrodzka

Cena wywoławcza:

160 000 zł

3 008 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/3 w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 19A położonym w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej na działce gruntu nr 41/8, obręb 4-08-03, dzielnica Targówek, miasto Warszawa, województwo mazowieckie dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** . Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości są u...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Majdańska

Syndyk *** w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej, położonej w Warszawie przy ul. Majdańskiej 5 w Warszawie, opisanej w KW nr ***.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 546 300,00 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta 00/100 złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 55 000,00 zł (słown...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

546 300 zł

8 741 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-03

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Majdańska

Cena wywoławcza:

546 300 zł

8 741 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Syndyk *** w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej, położonej w Warszawie przy ul. Majdańskiej 5 w Warszawie, opisanej w KW nr ***.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 546 300,00 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta 00/100 złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 55 000,00 zł (słown...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-03

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Białołęka, Pasłęcka

Przedmiotem sprzedaży jest udział ½ części prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 32,68 m2, do którego przynależy pomieszczenie na poddaszu o powierzchni 41,26 m2, płożonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na III i IV kondygnacji, zlokalizowanego przy ul. Pasłęckiej 14E w dzielnicy Białołęka w Warszawie wraz z 2 udziałami wynoszącymi 102600/300000000 części w działkach gruntu nr 8/15, 16, 28, 29, 31 (KW nr ***). Cena wywoławcza (minimalna) nieruchomości ustalona została...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

141 600 zł

1 916 zł/m2

74 m2 3 pokoje

Termin: 2023-10-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Białołęka, Pasłęcka

Cena wywoławcza:

141 600 zł

1 916 zł/m2

74 m2 3 pokoje

Przedmiotem sprzedaży jest udział ½ części prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 32,68 m2, do którego przynależy pomieszczenie na poddaszu o powierzchni 41,26 m2, płożonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na III i IV kondygnacji, zlokalizowanego przy ul. Pasłęckiej 14E w dzielnicy Białołęka w Warszawie wraz z 2 udziałami wynoszącymi 102600/300000000 części w działkach gruntu nr 8/15, 16, 28, 29, 31 (KW nr ***). Cena wywoławcza (minimalna) nieruchomości ustalona została...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-30

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          28
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości