Przetargi nieruchomości: mieszkania pomorskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Malbork, Michałowskiego

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt VI GUp 231/22, informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, położony w Malborku przy ulicy Michałowskiego 11D/4 i powierzchni 50,10 m kw, wchodzącym w skład masy upadłości ***.

Cena wywoławcza wyżej wymienionej nieruchomości wynosi ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

118 000 zł

2 355 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Malbork, Michałowskiego

Cena wywoławcza:

118 000 zł

2 355 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt VI GUp 231/22, informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, położony w Malborku przy ulicy Michałowskiego 11D/4 i powierzchni 50,10 m kw, wchodzącym w skład masy upadłości ***.

Cena wywoławcza wyżej wymienionej nieruchomości wynosi ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Ustka, Pionierska

Przetarg w dniu: 12.12.2023r. godz. 12:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 90,15 m2
Cena wywoławcza 510 000,00 PLN

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

510 000 zł

5 657 zł/m2

90 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na mieszkanie

Ustka, Pionierska

Cena wywoławcza:

510 000 zł

5 657 zł/m2

90 m2

Przetarg w dniu: 12.12.2023r. godz. 12:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 90,15 m2
Cena wywoławcza 510 000,00 PLN

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na mieszkanie

Słupsk, Mickiewicza

Ogólne warunki sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Słupsku przy ul. Bogusława X 3/20, objętej księgą wieczystą numer ***, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - szczegółowo opisana w operacie szacunkowym z dnia 14 czerwca 2023 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

200 000 zł

3 948 zł/m2

51 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Słupsk, Mickiewicza

Cena wywoławcza:

200 000 zł

3 948 zł/m2

51 m2 3 pokoje

Ogólne warunki sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Słupsku przy ul. Bogusława X 3/20, objętej księgą wieczystą numer ***, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - szczegółowo opisana w operacie szacunkowym z dnia 14 czerwca 2023 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wejherowo, Dzięcielskiego

Graczyk Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 548/21.

Syndyk masy upadłości *** w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr M63 zlokalizowanej w Wejherowie w budynku przy ulicy Dzięcielskiego 12, o powierzchni użytkowej 54,20 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer *** wraz z udziałem 350/100000 częśc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

124 800 zł

2 311 zł/m2

54 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wejherowo, Dzięcielskiego

Cena wywoławcza:

124 800 zł

2 311 zł/m2

54 m2 3 pokoje

Graczyk Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 548/21.

Syndyk masy upadłości *** w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr M63 zlokalizowanej w Wejherowie w budynku przy ulicy Dzięcielskiego 12, o powierzchni użytkowej 54,20 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer *** wraz z udziałem 350/100000 częśc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Gdańsk, Stogi, Kaczeńce

... w dniu 8 grudnia 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, przy ul. Rzeźnickiej 54/56.
Suma oszacowania prawa własności nieruchomości wynosi 321.000,00 zł.
Cena wywołania jest równa 65 % oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 208.650,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 32.100,00 zł. Wadium składa się w gotówce lub na rachunek organu egzekucyjnego o numerze 91 1010 1140 0149 4813 9120 000...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

208 650 zł

4 968 zł/m2

42 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy Gdańsk
Przetarg na mieszkanie

Gdańsk, Stogi, Kaczeńce

Cena wywoławcza:

208 650 zł

4 968 zł/m2

42 m2 2 pokoje

... w dniu 8 grudnia 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, przy ul. Rzeźnickiej 54/56.
Suma oszacowania prawa własności nieruchomości wynosi 321.000,00 zł.
Cena wywołania jest równa 65 % oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 208.650,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 32.100,00 zł. Wadium składa się w gotówce lub na rachunek organu egzekucyjnego o numerze 91 1010 1140 0149 4813 9120 000...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy Gdańsk
Przetarg na mieszkanie

człuchowski, Człuchów, Wierzchowo, Żytnia

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku posiada w swojej ofercie do sprzedaży lokal mieszkalny nr 7 położony w miejscowości Wierzchowo przy ul. Żytniej 2, gm. Człuchów, woj. pomorskie.
Wierzchowo oddalone jest ok 10 km od Człuchowa i ok. 15 km od Chojnic.

Budynek mieszkalny nr 2 położony jest w południowej części miejscowości Wierzchowo, przy ulicy Żytniej, w rejonie dworca kolejowego, na działce nr 610/44 o łącznej pow. 0,3153 ha. W otoczeniu występuje zabudowa mieszkani...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

107 000 zł

1 513 zł/m2

71 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

człuchowski, Człuchów, Wierzchowo, Żytnia

Cena wywoławcza:

107 000 zł

1 513 zł/m2

71 m2 3 pokoje

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku posiada w swojej ofercie do sprzedaży lokal mieszkalny nr 7 położony w miejscowości Wierzchowo przy ul. Żytniej 2, gm. Człuchów, woj. pomorskie.
Wierzchowo oddalone jest ok 10 km od Człuchowa i ok. 15 km od Chojnic.

Budynek mieszkalny nr 2 położony jest w południowej części miejscowości Wierzchowo, przy ulicy Żytniej, w rejonie dworca kolejowego, na działce nr 610/44 o łącznej pow. 0,3153 ha. W otoczeniu występuje zabudowa mieszkani...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

kwidzyński, Gardeja, Wracławek

PGE Energia Odnawialna S.A. ogłasza aukcję na sprzedaż nieruchomości:

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 4) o powierzchni użytkowej 35,20 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 7,00 m², łącznie 42,20 m² i udziałem 11/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gospodarstwach r...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

76 000 zł

2 171 zł/m2

35 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
PGE Energia Odnawialna S.A.
Przetarg na mieszkanie

kwidzyński, Gardeja, Wracławek

Cena wywoławcza:

76 000 zł

2 171 zł/m2

35 m2 1 pokój

PGE Energia Odnawialna S.A. ogłasza aukcję na sprzedaż nieruchomości:

Prawo własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 4) o powierzchni użytkowej 35,20 m² wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 7,00 m², łącznie 42,20 m² i udziałem 11/100 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 7/36, 7/37, 7/38 o łącznej powierzchni 0,1949 ha; Brak MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Gardeja – teren obsługi produkcji w gospodarstwach r...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
PGE Energia Odnawialna S.A.
Przetarg na mieszkanie

Wejherowo, 12 Marca 226

... dnia 6 grudnia 2023 roku, o godzinie 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 21 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 29 listopada 2023 roku.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jeg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

210 000 zł

4 152 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wejherowo
Przetarg na mieszkanie

Wejherowo, 12 Marca 226

Cena wywoławcza:

210 000 zł

4 152 zł/m2

51 m2 2 pokoje

... dnia 6 grudnia 2023 roku, o godzinie 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 21 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 29 listopada 2023 roku.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jeg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wejherowo
Przetarg na mieszkanie

Wejherowo, Św. Jacka

... dnia 6 grudnia 2023 roku, o godzinie 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 15 600,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 29 listopada 2023 roku.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jeg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

156 000 zł

3 911 zł/m2

40 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wejherowo
Przetarg na mieszkanie

Wejherowo, Św. Jacka

Cena wywoławcza:

156 000 zł

3 911 zł/m2

40 m2 3 pokoje

... dnia 6 grudnia 2023 roku, o godzinie 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 15 600,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 29 listopada 2023 roku.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jeg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wejherowo
Przetarg na mieszkanie

starogardzki, Starogard Gdański, Sumin, Dworcowa

Syndyk masy upadłości

Adriana Bilik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności w nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Dworcowej 26 w Suminie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr *** wraz z udziałem w wysokości 845/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie d...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

118 400 zł

1 852 zł/m2

64 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

starogardzki, Starogard Gdański, Sumin, Dworcowa

Cena wywoławcza:

118 400 zł

1 852 zł/m2

64 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości

Adriana Bilik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności w nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Dworcowej 26 w Suminie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr *** wraz z udziałem w wysokości 845/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie d...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Prabuty, Daszyńskiego

Nieruchomość zlokalizowana jest w Prabutach, pow. kwidzyński, woj. pomorskie. Budynek nr 18-20 położony jest przy ul. Daszyńskiego, we wschodniej części miasta. W otoczeniu występują tereny kolejowe oraz zabudowa użytkowa. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się ulicą Daszyńskiego, utwardzoną asfaltem, stanowiącą dz. 270/4 będącą drogą publiczną o kategorii gminnej. Lokal będący przedmiotem przetargu, oznaczony nr 4 jest lokalem samodzielnym, położonym na III piętrze budynku nr 18-20 pr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 000 zł

1 425 zł/m2

51 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Prabuty, Daszyńskiego

Cena wywoławcza:

72 000 zł

1 425 zł/m2

51 m2 4 pokoje

Nieruchomość zlokalizowana jest w Prabutach, pow. kwidzyński, woj. pomorskie. Budynek nr 18-20 położony jest przy ul. Daszyńskiego, we wschodniej części miasta. W otoczeniu występują tereny kolejowe oraz zabudowa użytkowa. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się ulicą Daszyńskiego, utwardzoną asfaltem, stanowiącą dz. 270/4 będącą drogą publiczną o kategorii gminnej. Lokal będący przedmiotem przetargu, oznaczony nr 4 jest lokalem samodzielnym, położonym na III piętrze budynku nr 18-20 pr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Gdynia, Wielki Kack

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności mieszkania w Gdyni wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (14.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/380/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na trzeciej i czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 23 zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Damroki (KW ***). War...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

953 047,80 zł

6 936 zł/m2

137 m2 6 pokoi

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Gdynia, Wielki Kack

Cena wywoławcza:

953 047,80 zł

6 936 zł/m2

137 m2 6 pokoi

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności mieszkania w Gdyni wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (14.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/380/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na trzeciej i czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 23 zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Damroki (KW ***). War...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Starogard Gdański, Sobieskiego

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22 wchodzącej w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (14.11.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 492/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22, posadowionego na działce dla której...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

177 880,50 zł

912 zł/m2

195 m2 5 pokoi

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Starogard Gdański, Sobieskiego

Cena wywoławcza:

177 880,50 zł

912 zł/m2

195 m2 5 pokoi

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22 wchodzącej w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (14.11.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 492/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż 1/2 prawa własności w nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy Sobieskiego nr 22, posadowionego na działce dla której...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Malbork, Grudziądzka

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w Malborku, gmina Człuchów wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (10.11.2023 r.)
Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/967/2023), zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal nr 24 położony na piątej kondygnacji w budynku mieszkalnym, w Malborku przy ul. Grudziądzkiej 27C, o powierzchni uży...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

389 803 zł

6 677 zł/m2

58 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Malbork, Grudziądzka

Cena wywoławcza:

389 803 zł

6 677 zł/m2

58 m2 3 pokoje

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w Malborku, gmina Człuchów wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (10.11.2023 r.)
Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/967/2023), zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal nr 24 położony na piątej kondygnacji w budynku mieszkalnym, w Malborku przy ul. Grudziądzkiej 27C, o powierzchni uży...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

tczewski, Tczew, Rokitki, Kasztanowa

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego w Rokitkach, gmina Tczew wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącego

działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/435/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawa własności nieruchomości lokalowej położonej na kondygnacji drugiej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Rokitkach w powiecie tczewskim przy ulicy Kasztanowej. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

354 336 zł

5 770 zł/m2

61 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

tczewski, Tczew, Rokitki, Kasztanowa

Cena wywoławcza:

354 336 zł

5 770 zł/m2

61 m2 4 pokoje

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego w Rokitkach, gmina Tczew wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącego

działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/435/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawa własności nieruchomości lokalowej położonej na kondygnacji drugiej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Rokitkach w powiecie tczewskim przy ulicy Kasztanowej. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          39
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości