Przetargi nieruchomości: mieszkania świętokrzyskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Staszów

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzacej działalności gospodarczej – sygn. akt KI1L/GUp/10/2023 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzące w skład masy upadłości: - udział do 5/8 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w Staszowie, przy ul. H.Kołłątaja 8, o powierzchni 60,46 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni łazienki i przedpokoj...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

145 925 zł

2 414 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Staszów

Cena wywoławcza:

145 925 zł

2 414 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzacej działalności gospodarczej – sygn. akt KI1L/GUp/10/2023 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzące w skład masy upadłości: - udział do 5/8 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w Staszowie, przy ul. H.Kołłątaja 8, o powierzchni 60,46 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni łazienki i przedpokoj...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kielce, ZagnańskaSyndyk masy upadłości ***

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

prawo własności lokalu mieszkalnego nr 14 o powierzchni użytkowej 66,13 m2, położonego w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 50, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę najwyższą z zaoferowanych, jednak nie niższą niż 75% wartości oszacowania tj. 347 775 (słownie: trzysta czterdzieści siedem złotych siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

Warunkiem p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

347 775 zł

5 269 zł/m2

66 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kielce, Zagnańska

Cena wywoławcza:

347 775 zł

5 269 zł/m2

66 m2 3 pokojeSyndyk masy upadłości ***

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

prawo własności lokalu mieszkalnego nr 14 o powierzchni użytkowej 66,13 m2, położonego w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 50, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę najwyższą z zaoferowanych, jednak nie niższą niż 75% wartości oszacowania tj. 347 775 (słownie: trzysta czterdzieści siedem złotych siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

Warunkiem p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kielce

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ***

Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

- udział 2/10 w prawie własności do nieruchomości: lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w Kielcach przy ul. Jana Kochanowskiego 15 objętej księgą wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż 50 % cena oszacowania tj. za kwotę 37 836,50 zł.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

37 837 zł

548 zł/m2

69 m2 2 pokoje

Termin: 2023-08-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kielce

Cena wywoławcza:

37 837 zł

548 zł/m2

69 m2 2 pokoje

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ***

Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

- udział 2/10 w prawie własności do nieruchomości: lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w Kielcach przy ul. Jana Kochanowskiego 15 objętej księgą wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż 50 % cena oszacowania tj. za kwotę 37 836,50 zł.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Zagłoby

... w dniu 24.08.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania 1004/KNO/568/2023 w terminie do dnia 21.08.2023 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

77 000 zł

1 706 zł/m2

45 m2

Termin: 2023-08-24

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Zagłoby

Cena wywoławcza:

77 000 zł

1 706 zł/m2

45 m2

... w dniu 24.08.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania 1004/KNO/568/2023 w terminie do dnia 21.08.2023 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-24

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Zagłoby

... w dniu 24.08.2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania 1004/KNO/569/2023 w terminie do dnia 21.08.2023 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

51 000 zł

1 451 zł/m2

35 m2

Termin: 2023-08-24

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Zagłoby

Cena wywoławcza:

51 000 zł

1 451 zł/m2

35 m2

... w dniu 24.08.2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania 1004/KNO/569/2023 w terminie do dnia 21.08.2023 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-24

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Zagłoby

... w dniu 24.08.2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania 1004/KNO/565/2023 w terminie do dnia 21.08.2023 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jest...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

45 000 zł

1 444 zł/m2

31 m2

Termin: 2023-08-24

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Zagłoby

Cena wywoławcza:

45 000 zł

1 444 zł/m2

31 m2

... w dniu 24.08.2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania 1004/KNO/565/2023 w terminie do dnia 21.08.2023 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jest...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-24

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Zagłoby

... w dniu 24.08.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania 1004/KNO/566/2023 w terminie do dnia 21.08.2023 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

62 000 zł

1 422 zł/m2

44 m2

Termin: 2023-08-24

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Zagłoby

Cena wywoławcza:

62 000 zł

1 422 zł/m2

44 m2

... w dniu 24.08.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Ogłaszającego wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania 1004/KNO/566/2023 w terminie do dnia 21.08.2023 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-24

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Wspólna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt akt V GUp 317/21 ogłasza przetarg na sprzedaż

udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości – lokal mieszkalny – położony w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wspólna 2, o powierzchni 46,2 m.kw, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer ***, z którym związany jest udział w wysokości 4620/1872294 w prawie własności nieruchomości objętej KW numer ***.

Cena wy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

99 654 zł

2 157 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Termin: 2023-08-14

Organizator przetargu:
Syndyk - Szarek Wydro
Przetarg na mieszkanie

Ostrowiec Świętokrzyski, Wspólna

Cena wywoławcza:

99 654 zł

2 157 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt akt V GUp 317/21 ogłasza przetarg na sprzedaż

udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości – lokal mieszkalny – położony w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wspólna 2, o powierzchni 46,2 m.kw, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer ***, z którym związany jest udział w wysokości 4620/1872294 w prawie własności nieruchomości objętej KW numer ***.

Cena wy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-14

Organizator przetargu:
Syndyk - Szarek Wydro
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Górnicza

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o możliwości składania ofert na nabycie z wolnej ręki wynoszącego 1/2 udziału przysługującemu upadłemu we współwłasności lokalu mieszkalnego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Górniczej 9, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą ***, a z którym to lokalem związany jest udział w gruncie, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą ***, za cenę nie niższą niż 115.500 zł (sto piętnaście tysięcy zł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

115 000 zł

2 171 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Górnicza

Cena wywoławcza:

115 000 zł

2 171 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o możliwości składania ofert na nabycie z wolnej ręki wynoszącego 1/2 udziału przysługującemu upadłemu we współwłasności lokalu mieszkalnego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Górniczej 9, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą ***, a z którym to lokalem związany jest udział w gruncie, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą ***, za cenę nie niższą niż 115.500 zł (sto piętnaście tysięcy zł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Armii Krajowej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej o charakterze mieszkalnym położonej w budynku wielorodzinnym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Armii Krajowej 9, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie mniejszą niż 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 groszy)....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

360 000 zł

5 099 zł/m2

71 m2 3 pokoje

Termin: 2023-07-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Armii Krajowej

Cena wywoławcza:

360 000 zł

5 099 zł/m2

71 m2 3 pokoje

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej o charakterze mieszkalnym położonej w budynku wielorodzinnym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Armii Krajowej 9, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie mniejszą niż 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 groszy)....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Dygasińskiego

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki wynoszącego 1/3 udziału przysługującemu upadłej we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Dygasińskiego 23, dla którego lokalu prowadzona jest księga wieczysta ***, a z którym związany jest wynoszący 13119/27918 udział w gruncie stanowiącym działkę nr 40, dla której prowadzona jest księga wieczysta ***,

za cenę nie niższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

S...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

25 000 zł

253 zł/m2

99 m2 3 pokoje

Termin: 2023-07-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Dygasińskiego

Cena wywoławcza:

25 000 zł

253 zł/m2

99 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki wynoszącego 1/3 udziału przysługującemu upadłej we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Dygasińskiego 23, dla którego lokalu prowadzona jest księga wieczysta ***, a z którym związany jest wynoszący 13119/27918 udział w gruncie stanowiącym działkę nr 40, dla której prowadzona jest księga wieczysta ***,

za cenę nie niższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

S...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kielce, Zagnańska

Syndyk masy upadłości ***

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 66,13 m2, położonego w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 50, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi jest księgę wieczystą nr ***, za cenę najwyższą z zaoferowanych, jednak nie niższą niż wartość oszacowania

tj. kwotę 463 700,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych zero groszy).

Warunkiem przys...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

463 700 zł

7 026 zł/m2

66 m2 3 pokoje

Termin: 2023-07-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kielce, Zagnańska

Cena wywoławcza:

463 700 zł

7 026 zł/m2

66 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości ***

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 66,13 m2, położonego w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 50, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi jest księgę wieczystą nr ***, za cenę najwyższą z zaoferowanych, jednak nie niższą niż wartość oszacowania

tj. kwotę 463 700,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych zero groszy).

Warunkiem przys...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Sandomierz, K. K. Baczyńskiego

... w dniu 03 lipca 2023r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Przeznaczenie nieruchomości: brak MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gosp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

99 698 zł

3 652 zł/m2

27 m2 1 pokój

Termin: 2023-07-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na mieszkanie

Sandomierz, K. K. Baczyńskiego

Cena wywoławcza:

99 698 zł

3 652 zł/m2

27 m2 1 pokój

... w dniu 03 lipca 2023r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Przeznaczenie nieruchomości: brak MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gosp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Dygasińskiego

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki wynoszącego 1/3 udziału przysługującemu upadłej we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Dygasińskiego 23, dla którego lokalu prowadzona jest księga wieczysta ***, a z którym związany jest wynoszący 13119/27918 udział w gruncie stanowiącym działkę nr 40, dla której prowadzona jest księga wieczysta ***,

za cenę nie niższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

S...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

25 000 zł

253 zł/m2

99 m2 3 pokoje

Termin: 2023-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Dygasińskiego

Cena wywoławcza:

25 000 zł

253 zł/m2

99 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki wynoszącego 1/3 udziału przysługującemu upadłej we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Dygasińskiego 23, dla którego lokalu prowadzona jest księga wieczysta ***, a z którym związany jest wynoszący 13119/27918 udział w gruncie stanowiącym działkę nr 40, dla której prowadzona jest księga wieczysta ***,

za cenę nie niższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

S...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Jędrzejów, Armii Krajowej

... 1 czerwca 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a, III piętro, pokój Nr 36.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Jędrzejów XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX011.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

93 700 zł

4 878 zł/m2

19 m2 1 pokój

Termin: 2023-06-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jędrzejów
Przetarg na mieszkanie

Jędrzejów, Armii Krajowej

Cena wywoławcza:

93 700 zł

4 878 zł/m2

19 m2 1 pokój

... 1 czerwca 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a, III piętro, pokój Nr 36.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Jędrzejów XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX011.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jędrzejów
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości