Ogólnopolski serwis ogłoszeniowy "Monitor Przetargów", dostępny po adresem https://monitor.adradar.pl przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rynkiem nieruchomości. Naszą misją jest dostarczenie naszym subskrybentom pełnej informacji o przetargach i licytacjach nieruchomości.

Nasz serwis internetowy, tworzony we współpracy z portalem Adradar, skupiającym w jednym miejscu ogłoszenia z ponad 30 portali nieruchomości, spełnia wymogi prasy ogólnokrajowej oraz prasy o zasięgu obejmującym co najmniej dany powiat. Spełnia także wymóg określony w prawie prasowym pod względem tytułu stałego, częstotliwości ukazywania się i posiadania nr wydania.

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w naszym czasopiśmie on-line spełnia wymogi art. 35 ust. 1, art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) i § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na nabycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

Jeśli zastanawiają się Państwo gdzie zamieścić ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, aby spełnić wszelkie wymogi formalne, to serwis ogłoszeniowy "Monitor Przetargów" będzie świetnym wyborem.

Dziennik "Monitor Przetargów" jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN: 2956-2511.

Wydawcą Dziennika Monitor Przetargów, wpisanego do Rejestru Dzienników i Czasopism pod nr 21274,
jest Uniradar sp. z o.o. z siedzibą ul. Wołoska 58/62, 02-507 Warszawa, Polska

Funkcję redaktora naczelnego pełni Bartłomiej Głuchowski.