Ogólnopolski serwis ogłoszeniowy "Monitor Przetargów", dostępny po adresem https://monitor.adradar.pl przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rynkiem nieruchomości. Naszą misją jest dostarczenie naszym subskrybentom pełnej informacji o przetargach i licytacjach nieruchomości.

Nasz serwis internetowy, tworzony we współpracy z portalem Adradar, skupiającym w jednym miejscu ogłoszenia z ponad 30 portali nieruchomości, spełnia wymogi prasy ogólnokrajowej oraz prasy o zasięgu obejmującym co najmniej dany powiat. Spełnia także wymóg określony w prawie prasowym pod względem tytułu stałego, częstotliwości ukazywania się i posiadania nr wydania.

Wydawcą "Monitora" jest Uniradar sp. z o.o., KRS 0000825245. Redakcja mieści się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 58/62.

Funkcję redaktora naczelnego pełni Bartłomiej Głuchowski.