Ogólnopolski serwis ogłoszeniowy "Monitor Przetargów", dostępny po adresem https://monitor.adradar.pl przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rynkiem nieruchomości. Naszą misją jest dostarczenie naszym subskrybentom pełnej informacji o przetargach i licytacjach nieruchomości.

Nasz serwis internetowy, tworzony we współpracy z portalem Adradar, skupiającym w jednym miejscu ogłoszenia z ponad 30 portali nieruchomości, spełnia wymogi prasy ogólnokrajowej oraz prasy o zasięgu obejmującym co najmniej dany powiat. Spełnia także wymóg określony w prawie prasowym pod względem tytułu stałego, częstotliwości ukazywania się i posiadania nr wydania.

Wydawcą Dziennika Monitor Przetargów, wpisanego do Rejestru Dzienników i Czasopism pod nr 21274,
jest Uniradar sp. z o.o. z siedzibą ul. Wołoska 58/62, 02-507 Warszawa, Polska

Funkcję redaktora naczelnego pełni Bartłomiej Głuchowski.