Przetarg na dom: Żukowo


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

372 600 zł

2 588 zł/m2
144 m2
Organizator przetargu:
Syndyk
Termin: 2023-12-08

Syndyk masy upadłości ******** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 55/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Witosławy 10 w Żukowie, gmina Żukowo, powiat kartuski, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1033, o powierzchni 660m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 144,89m2, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ******************* za cenę nie niższą niż 372.600 zł. (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.