Licytacja domu: Czarnków, Wroniecka

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Michał Sieja Kancelaria Komornicza, RZEMIEŚLNICZA 7,Czarnków, 64-700 Czarnków tel. 672553074 / fax. 672553074 Sygnatura: KM 1120/17 i inne OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Kancelaria Komornicza ne I w Czarnkowie Michał Sieja na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonego/ej przy Wroniecka ***, 64-700 Czarnków, dla którego/j prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 600,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić Komornikowi rękojmię w wysokości j/w  na konto komornika w BGŻ BNP Paribas S.A O/Czarnków nr 03 2030 0045 1110 0000 0144 1180 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. _Opis nieruchomości:_ nieruchomość zabudowana nieruchomość składająca się z działki nr 2199 o obszarze 0,0526ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o trzech kondygnacjach, częciowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym w stanie surowym o powierzchni użytkowej 230,9m2, powierzchnia piwnic 40m2, z dobudowanym obok garażem o powierzchni 20,8m2 również w stanie surowym, uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną i gaz Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 14:00 do 14:15, po uprzednim skontaktowaniu się się z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z protokołem jej opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Michał Sieja

Cena wywoławcza:

267 000 zł

Termin: 2021-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na dom: Czarnków, Wroniecka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

267 000 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Michał Sieja Kancelaria Komornicza, RZEMIEŚLNICZA 7,Czarnków, 64-700 Czarnków tel. 672553074 / fax. 672553074 Sygnatura: KM 1120/17 i inne OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Kancelaria Komornicza ne I w Czarnkowie Michał Sieja na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonego/ej przy Wroniecka ***, 64-700 Czarnków, dla którego/j prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 600,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić Komornikowi rękojmię w wysokości j/w  na konto komornika w BGŻ BNP Paribas S.A O/Czarnków nr 03 2030 0045 1110 0000 0144 1180 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. _Opis nieruchomości:_ nieruchomość zabudowana nieruchomość składająca się z działki nr 2199 o obszarze 0,0526ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o trzech kondygnacjach, częciowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym w stanie surowym o powierzchni użytkowej 230,9m2, powierzchnia piwnic 40m2, z dobudowanym obok garażem o powierzchni 20,8m2 również w stanie surowym, uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną i gaz Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 14:00 do 14:15, po uprzednim skontaktowaniu się się z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z protokołem jej opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Michał Sieja

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.