Przetarg na dom: Dynów

ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 499/19 of ogłasza przetarg ofertowy, pisemny w trybie którego dokonana będzie sprzedaż prawa do nieruchomości w postaci: prawa własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działki gruntu nr ew. 1832/2 o pow. 0,0798 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowym, położonym w miejscowości Dynów, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, obręb 0001 Dynów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************, za cenę niemniejszą niż 100% ceny oszacowania, tj. 293 743,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 00/100). Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w biurze Syndyka Marka Nowaka pod adresem: pl. Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów, tel.:   , e-mail:   . Umówienie spotkania w celu oględzin lokalu możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel.:   kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00. Zainteresowani winni składać oferty w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, osobiście w Biurze Podawczym Sądu lub listem poleconym ze skazaniem adresata: Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych. Kontakt bezpośredni: Imię: DAWRO Telefon:   Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal

Cena wywoławcza:

293 743 zł

368 zł/m2Termin: 2021-09-19

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak

Przetarg na dom: Dynów

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

293 743 zł

368 zł/m2


OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 499/19 of ogłasza przetarg ofertowy, pisemny w trybie którego dokonana będzie sprzedaż prawa do nieruchomości w postaci: prawa własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działki gruntu nr ew. 1832/2 o pow. 0,0798 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowym, położonym w miejscowości Dynów, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, obręb 0001 Dynów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************, za cenę niemniejszą niż 100% ceny oszacowania, tj. 293 743,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 00/100). Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w biurze Syndyka Marka Nowaka pod adresem: pl. Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów, tel.:   , e-mail:   . Umówienie spotkania w celu oględzin lokalu możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel.:   kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00. Zainteresowani winni składać oferty w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, osobiście w Biurze Podawczym Sądu lub listem poleconym ze skazaniem adresata: Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych. Kontakt bezpośredni: Imię: DAWRO Telefon:   Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal

Termin: 2021-09-19

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.