Licytacja komornicza domu: wejherowski, Szemud, Kowalewo, Brodnicka


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

226 875 zł


Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-12-04OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 356/21 w dniu 04-12-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy Kościelna 23 i 25, 87-400 Golub Dobrzyń, sala 19, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której  właścicielem jest ******************* przy  ul. Brodnicka, 87-410 Kowalewo Pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.