Licytacja domu: Lubartów, Rynek


Cena wywoławcza:

184 500 zł


Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-04-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (sala II) mającego tymczasową siedzibę przy ul. Legionów 16 w Lubartowie odbędzie się pierwsza licytacja:
1)  nieruchomości, stanowiąca niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 526/4 (sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe) - położona w miejscowości Lubartów przy ul. 11-go Listopada, o powierzchni 0,0044 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą *******************,...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.