Licytacja komornicza działki: opoczyński, Żarnów, Bronów, Czyża


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

81 509,02 zł

33,61 zł/m2
2 425 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2024-03-05


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk na podstawie art. 1013 zn. 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 05-03-2024 o godz. 15:30 w kancelarii komornika odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

oznaczonej jako: działka gruntu nr ****/2 o pow. 2425 m2. Ukształtowanie terenu płaskie, bez znacznych deniwelacji. Działka o kształcie zbliżonym do regularnego, nieogrodzona, porośnięta niekoszoną trawą oraz kilkoma drzewami i krzewami. Po południowej granicy działki przebiega rów (również od strony zachodniej do połowy...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 38 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.