Licytacja komornicza działki: sieradzki, Wróblew, Charłupia Wielka


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

37 425 zł

4,07 zł/m2
9 200 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2024-04-03

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-04-2024 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, sala II,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są******************* przy  ,Charłupia Wielka,  98-285 Wróblew , dla której  Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. al. Zwycięstwa 1, Sieradz, 98-200 Sieradz)   prowadzi księgę wieczystą o...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 38 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.