Licytacja działki: wejherowski, Linia, Pobłocie


Cena wywoławcza:

48 750 zł

23,10 zł/m2
2 110 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2024-01-26


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2024 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą przy Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo, sala VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: ***, położonej przy ,***, 84-223 Linia, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w ***, gmina Linia, powiat wejherowski,...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.