Licytacja działki: strzyżowski, Czudec, Pstrągowa


Cena wywoławcza:

7 273 zł

1,45 zł/m2
5 000 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-03-30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie Barbara Ruszała  na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 30 marca 2023r. o godz. 12:30 w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Strzyżowie przy ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów, odbędzie się:

 P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pstrągowa, gm. Czudec, powiat strzyżowski. W  skład nieruchomości obj. KW ******************* wchodzi działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 7193/25 o  powierzchni 0,5000 ha, niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do równoległoboku (o  długości ok. 95 m i...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.