Przetarg na działkę: Rypin, Dworcowa

ARCHIWALNE

Burmistrz Miasta Rypin o g ł a s z a kolejny nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rypin, położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość ozn. nr geod. 2224/5 o powierzchni 0,7751 ha, zapisana w KW Nr WL1Y/00016178/9 położona w Rypinie przy ul. Dworcowej. Nieruchomość jest niezabudowana. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4U - zabudowa usługowa. Określenie użytków: RIVa - 0,1498 ha, R IVb - 0,5186 ha, R V - 0,1067 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 1.980.000,-zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%). Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń (pok. 104) Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 27 lipca 2022r. na konto Urzędu w BGŻ BNP Paribas O/Rypin Nr 84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 wadium w gotówce (pieniądzu) w wysokości 200.000,-zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40 oraz na stronie internetowej Urzędu www.rypin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rypin.eu. Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, pok. 108, telefon: 54 280 96 27. Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski”

Cena wywoławcza:

1 980 000 zł

255 zł/m2

7 751 m2

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rypin
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Rypin, Dworcowa

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

1 980 000 zł

255 zł/m2

7 751 m2

Burmistrz Miasta Rypin o g ł a s z a kolejny nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rypin, położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość ozn. nr geod. 2224/5 o powierzchni 0,7751 ha, zapisana w KW Nr WL1Y/00016178/9 położona w Rypinie przy ul. Dworcowej. Nieruchomość jest niezabudowana. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4U - zabudowa usługowa. Określenie użytków: RIVa - 0,1498 ha, R IVb - 0,5186 ha, R V - 0,1067 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 1.980.000,-zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%). Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń (pok. 104) Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 27 lipca 2022r. na konto Urzędu w BGŻ BNP Paribas O/Rypin Nr 84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 wadium w gotówce (pieniądzu) w wysokości 200.000,-zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40 oraz na stronie internetowej Urzędu www.rypin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rypin.eu. Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, pok. 108, telefon: 54 280 96 27. Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski”

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rypin
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.