Licytacja obiektu / lokalu: Bydgoszcz, Sobieskiego


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

5 959 840 zł

3 652 zł/m2
1 632 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2022-11-29

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daria Cichocka na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64 A, 85-023 Bydgoszcz w sali nr  13, odbędzie się pierwsza licytacja   wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej  pod adresem: 85-060 Bydgoszcz, Sobieskiego  , dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze ******************* o powierzchni 895,00 m2 oraz  wieczystego użytkowania...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.