Przetarg na obiekt / lokal: Sieraków

ARCHIWALNE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA sporządzony zgodnie z §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2021 poz. 2213). Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności nakładów na nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie jak niżej: Nieruchomość gruntowa będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Sieraków położona jest w Sierakowie w sąsiedztwie Jeziora Jaroszewskiego, na którą składają się trzy zabudowane działki gruntowe oznaczone numerami 2010/5 o powierzchni 0,1844 ha, 2010/6 o powierzchni 1,6422 ha i 2010/8 o powierzchni 0,1416 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,9682 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr KW PO2A/00042976/4 Sądu Rejonowego w Szamotułach Zamiejscowego Wydziału Ksiąg  Wieczystych w Międzychodzie i jest wolna od wszelkich obciążeń. 1. Opis nieruchomości: działka nr 2010/6 zabudowana jest nieczynną pływalnią (rok oddania do użytku 2000) o powierzchni zabudowy 1592 m 2 i budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni zabudowy 407 m 2 . Grunt przy pływalni jest częściowo utwardzony kostką betonową. Działka 2010/5 stanowi parking i jest w znacznej części utwardzona kostką betonową na  powierzchni ok. 1000 m 2 . Działka 2010/8 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele gastronomiczne i wypożyczalnię sprzętu wodnego o powierzchni zabudowy ok. 480 m 2 . 2. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 2.300.000,00 zł netto.     Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT. 3. Termin i miejsce przetargu: 10 sierpnia 2022 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy Sieraków przy ulicy 8 Stycznia 38, sala nr 2 (parter). 4. Wysokość wadium: 230.000,00 zł. Termin wpłacenia wadium do 5.08.2022 r. 5.Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38 64-410 Sieraków oraz strona internetowa Gminy Sieraków https://www.sierakow.pl i Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.sierakow.pl . 6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:     Urząd Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków pok. nr 19 tel. 61 29-55-875     e-mail: rolnictwo@sierakow.pl    

Cena wywoławcza:

2 300 000 zł

1 110 zł/m2

2 072 m2

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Sieraków
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na obiekt / lokal: Sieraków

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

2 300 000 zł

1 110 zł/m2

2 072 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA sporządzony zgodnie z §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2021 poz. 2213). Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności nakładów na nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie jak niżej: Nieruchomość gruntowa będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Sieraków położona jest w Sierakowie w sąsiedztwie Jeziora Jaroszewskiego, na którą składają się trzy zabudowane działki gruntowe oznaczone numerami 2010/5 o powierzchni 0,1844 ha, 2010/6 o powierzchni 1,6422 ha i 2010/8 o powierzchni 0,1416 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,9682 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr KW PO2A/00042976/4 Sądu Rejonowego w Szamotułach Zamiejscowego Wydziału Ksiąg  Wieczystych w Międzychodzie i jest wolna od wszelkich obciążeń. 1. Opis nieruchomości: działka nr 2010/6 zabudowana jest nieczynną pływalnią (rok oddania do użytku 2000) o powierzchni zabudowy 1592 m 2 i budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni zabudowy 407 m 2 . Grunt przy pływalni jest częściowo utwardzony kostką betonową. Działka 2010/5 stanowi parking i jest w znacznej części utwardzona kostką betonową na  powierzchni ok. 1000 m 2 . Działka 2010/8 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele gastronomiczne i wypożyczalnię sprzętu wodnego o powierzchni zabudowy ok. 480 m 2 . 2. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 2.300.000,00 zł netto.     Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT. 3. Termin i miejsce przetargu: 10 sierpnia 2022 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy Sieraków przy ulicy 8 Stycznia 38, sala nr 2 (parter). 4. Wysokość wadium: 230.000,00 zł. Termin wpłacenia wadium do 5.08.2022 r. 5.Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38 64-410 Sieraków oraz strona internetowa Gminy Sieraków https://www.sierakow.pl i Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.sierakow.pl . 6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:     Urząd Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków pok. nr 19 tel. 61 29-55-875     e-mail: rolnictwo@sierakow.pl    

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Sieraków
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.