Przetarg na obiekt / lokal: Wągrowiec, Grunwaldzka


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

850 300 zł

1 253 zł/m2
679 m2
Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wągrowiec
Pozostałe przetargi tego organizatora
Termin: 2022-11-14

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Wągrowca o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 

Położenie Oznaczenie nieruchomości Pow. w m. kw. Cena wywoławcza (brutto w zł) Wysokość wadium
(w zł)
Godzina przetargu
ul. Grunwaldzka 2, Miasto Wągrowiec
 

KW nr PO1B/00063571/2

Działka nr 3493/12

Pow. działki 721 m2

Pow. użytkowa budynku biurowo-handlowego

678,51 m2

850.300,00 zł

Podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 

42.515,00zł 11:00


Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15a, sala konferencyjna – pokój nr 201, II piętro.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:

* wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,  (I piętro obok pokoju nr 104),

* zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu: www.wagrowiec.eu/, w zakładce Gospodarka, Nieruchomości, Ogłoszenia o przetargach;

* zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.wagrowiec.eu  - w zakładce Przetargi;

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, pokój nr 103, tel.: (67) 26 80 316.

  
BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA
/-/ Jarosław Berendt


https://www.wagrowiec.eu/assets/files/dzialy/nieruchomosci/2022/wrzesien/ogloszenie-o-dr..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.