Przetarg na mieszkanie: Warszawa, Targówek, Krasnobrodzka


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

205 142 zł

3 357 zł/m2
61 m2 3 pokoje
Organizator przetargu:
Syndyk
Termin: 2023-12-07

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ****** ogłasza sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału w wysokości 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (KW *******************) o pow. 61,1 m2 położonego w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12 lok. 50, dzielnica Targówek, za cenę nie niższą niż 205 142,40 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 40/100). Oferty należy kierować drogą pocztową na adres: Kancelaria Notarialna Michał Lorenc, ul. Sandomierska 18/1, 02-567 Warszawa do dnia 7 grudnia 2023 roku do godz. 12:00, przy czym decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.