Przetarg na mieszkanie: Wejherowo, Wybickiego

ARCHIWALNE

_Wyciąg z ogłoszenia o przetargu_   Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony     na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w budynku przy ul. Wybickiego 6 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 27,20 m2 z pomieszczeniami przynależnymi, tj. łazienką z W.C. usytuowaną na parterze budynku o powierzchni użytkowej 2,30 m2 i piwnicą o powierzchni użytkowej 5,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 129/1000 w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 285, obręb 16, o powierzchni 561 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00046273/5,   cena wywoławcza brutto 138 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)   Opis nieruchomości: lokal nr 1A zlokalizowany jest na parterze budynku położonego przy ul. Wybickiego 6 w Wejherowie.   Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o powierzchni 20,00 m2, kuchni o powierzchni 7,20 m2. Do lokalu przynależą: piwnica o powierzchni 5,00 m2 i łazienka z W.C. usytuowana na parterze budynku o powierzchni 2,30 m2.   Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2022 roku, o godzinie 9.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 13 800,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 4 maja 2022 roku.             Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 27 kwietnia 2022 r., o godz. 13.30, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej BIP Urzędu, tj. www.bip.wejherowo.pl.

Cena wywoławcza:

138 000 zł

5 074 zł/m2

27 m2 1 pokój

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wejherowo
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na mieszkanie: Wejherowo, Wybickiego

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

138 000 zł

5 074 zł/m2

27 m2 1 pokój

_Wyciąg z ogłoszenia o przetargu_   Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony     na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w budynku przy ul. Wybickiego 6 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 27,20 m2 z pomieszczeniami przynależnymi, tj. łazienką z W.C. usytuowaną na parterze budynku o powierzchni użytkowej 2,30 m2 i piwnicą o powierzchni użytkowej 5,00 m2 wraz z udziałem w wysokości 129/1000 w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 285, obręb 16, o powierzchni 561 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00046273/5,   cena wywoławcza brutto 138 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)   Opis nieruchomości: lokal nr 1A zlokalizowany jest na parterze budynku położonego przy ul. Wybickiego 6 w Wejherowie.   Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o powierzchni 20,00 m2, kuchni o powierzchni 7,20 m2. Do lokalu przynależą: piwnica o powierzchni 5,00 m2 i łazienka z W.C. usytuowana na parterze budynku o powierzchni 2,30 m2.   Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2022 roku, o godzinie 9.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 13 800,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 4 maja 2022 roku.             Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 27 kwietnia 2022 r., o godz. 13.30, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej BIP Urzędu, tj. www.bip.wejherowo.pl.

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wejherowo
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.