Przetarg na mieszkanie: Wejherowo, Dzięcielskiego


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

124 800 zł

2 311 zł/m2
54 m2 3 pokoje
Organizator przetargu:
Syndyk
Termin: 2023-12-11

Graczyk Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 548/21.

Syndyk masy upadłości ******** w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr M63 zlokalizowanej w Wejherowie w budynku przy ulicy Dzięcielskiego 12, o powierzchni użytkowej 54,20 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer ******************* wraz z udziałem 350/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.