Przetarg na działkę: mławski, Wiśniewo, Żurominek


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

78 000 zł

1,46 zł/m2
53 420 m2
Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Termin: 2023-11-30

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości ******** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp/4/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 5,3420 ha (działki nr: 313; 315; 481/2; 513/3; 83; 185; 550/1; 550/2; 550/3) zlokalizowanej w miejscowości Żurominek gm. Wiśniewo, dla której Sąd Rejonowy w Mławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *******************.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w nieruchomości wynosi...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.