Licytacje komornicze: grunty mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

kozienicki, Garbatka-Letnisko

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** , położonej przy Molendy , 26-930 Garbatka-Letnisko, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Opis nieruchomości:
1. niezabudowana działka gruntu nr ewidencyjny z obrębu 0014 – Molendy o powierzchni 2,39 ha położona na terenach oznaczonych w suikzp jako obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działka o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego o szerokości...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

54 750 zł

2,29 zł/m2

23 900 m2

Termin: 2024-10-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

kozienicki, Garbatka-Letnisko

Cena wywoławcza:

54 750 zł

2,29 zł/m2

23 900 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** , położonej przy Molendy , 26-930 Garbatka-Letnisko, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Opis nieruchomości:
1. niezabudowana działka gruntu nr ewidencyjny z obrębu 0014 – Molendy o powierzchni 2,39 ha położona na terenach oznaczonych w suikzp jako obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działka o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego o szerokości...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-10-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łosicki, Platerów, Czuchów

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

18 975 zł

1,47 zł/m2

12 900 m2

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

łosicki, Platerów, Czuchów

Cena wywoławcza:

18 975 zł

1,47 zł/m2

12 900 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Giżyczki

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

329 750 zł

7,18 zł/m2

45 900 m2

Termin: 2024-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Giżyczki

Cena wywoławcza:

329 750 zł

7,18 zł/m2

45 900 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

grójecki, Jasieniec, ul. Tworki 27

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy .,Tworki, 05-604 Jasieniec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Tworki, g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

498 836,25 zł

10,50 zł/m2

47 500 m2

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

grójecki, Jasieniec, ul. Tworki 27

Cena wywoławcza:

498 836,25 zł

10,50 zł/m2

47 500 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy .,Tworki, 05-604 Jasieniec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Tworki, g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

grójecki, Grójec, Wola Worowska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy .,Wola Worowska, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka o pow. 1,2000 ha. położona w msc. Wola Worowska, (obręb 0037), g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

93 333,33 zł

7,78 zł/m2

12 000 m2

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

grójecki, Grójec, Wola Worowska

Cena wywoławcza:

93 333,33 zł

7,78 zł/m2

12 000 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy .,Wola Worowska, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka o pow. 1,2000 ha. położona w msc. Wola Worowska, (obręb 0037), g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Sewerynów

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

201 400 zł

4,12 zł/m2

48 900 m2

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Sewerynów

Cena wywoławcza:

201 400 zł

4,12 zł/m2

48 900 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Sewerynów

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

209 250 zł

7,17 zł/m2

29 200 m2

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Sewerynów

Cena wywoławcza:

209 250 zł

7,17 zł/m2

29 200 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Giżyczki

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

78 800 zł

6,97 zł/m2

11 300 m2

Termin: 2024-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Giżyczki

Cena wywoławcza:

78 800 zł

6,97 zł/m2

11 300 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

grodziski, Jaktorów, Henryszew, ul. 3 Maja

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wyżej wymieniona nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, jest położona przy ul. 3 Maja w miejscowości Henryszew, w gminie Jaktorów, w powiecie grodziskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

140 175 zł

93,45 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

grodziski, Jaktorów, Henryszew, ul. 3 Maja

Cena wywoławcza:

140 175 zł

93,45 zł/m2

1 500 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wyżej wymieniona nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, jest położona przy ul. 3 Maja w miejscowości Henryszew, w gminie Jaktorów, w powiecie grodziskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

grodziski, Baranów, Bronisławów

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

pierwsza licytacja
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.Wyżej wymieniona nieruchomość o łącznej powierzchni 19 ha, jest położona w miejscowości Bronisławów, gminie Baranów, powiecie żyrardowskim, województwie mazowieckim.
Nieruchomość składa się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: ***. Zgodnie z miejscowym planem z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

4 461 750 zł

23,48 zł/m2

190 000 m2

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

grodziski, Baranów, Bronisławów

Cena wywoławcza:

4 461 750 zł

23,48 zł/m2

190 000 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

pierwsza licytacja
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.Wyżej wymieniona nieruchomość o łącznej powierzchni 19 ha, jest położona w miejscowości Bronisławów, gminie Baranów, powiecie żyrardowskim, województwie mazowieckim.
Nieruchomość składa się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: ***. Zgodnie z miejscowym planem z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zwoleński, Zwoleń, Ługi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Ługi brak, 26-700 Zwoleń, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Zwoleń, 26-700 Zwoleń) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana działka numer o powierzchni 1,5700 ha położona obrębie ewidencyjnym 0012 Ługi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

33 333,33 zł

2,12 zł/m2

15 700 m2

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zwoleński, Zwoleń, Ługi

Cena wywoławcza:

33 333,33 zł

2,12 zł/m2

15 700 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Ługi brak, 26-700 Zwoleń, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Zwoleń, 26-700 Zwoleń) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana działka numer o powierzchni 1,5700 ha położona obrębie ewidencyjnym 0012 Ługi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zwoleński, Przyłęk

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Wólka Zamojska brak, 26-704 Przyłęk, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Zwoleń, 26-700 Zwoleń) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wólka Zamojska, arkusz mapy ewiden...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

8 666,67 zł

1,37 zł/m2

6 346 m2

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zwoleński, Przyłęk

Cena wywoławcza:

8 666,67 zł

1,37 zł/m2

6 346 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Wólka Zamojska brak, 26-704 Przyłęk, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Zwoleń, 26-700 Zwoleń) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wólka Zamojska, arkusz mapy ewiden...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Giżyczki

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

149 200 zł

6,63 zł/m2

22 500 m2

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Giżyczki

Cena wywoławcza:

149 200 zł

6,63 zł/m2

22 500 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Giżyczki

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

33 750 zł

7,18 zł/m2

4 700 m2

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sochaczewski, Iłów, Giżyczki

Cena wywoławcza:

33 750 zł

7,18 zł/m2

4 700 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Warszawa, Białołęka, Zegarynki

... pierwsza licytacja stanowiącej własność dłużnika: *** nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0935 ha - działka nr ***, identyfikator działki: ***, obręb ewidencyjny: - dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiąca działkę ewid. nr ***, obręb, położona jest przy ul. Zegarynki ***, w dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawa.
W centralnej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

316 051,50 zł

338 zł/m2

935 m2

Termin: 2024-09-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Warszawa, Białołęka, Zegarynki

Cena wywoławcza:

316 051,50 zł

338 zł/m2

935 m2

... pierwsza licytacja stanowiącej własność dłużnika: *** nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0935 ha - działka nr ***, identyfikator działki: ***, obręb ewidencyjny: - dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiąca działkę ewid. nr ***, obręb, położona jest przy ul. Zegarynki ***, w dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawa.
W centralnej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości