Licytacja komornicza działki: krakowski, Jerzmanowice-Przeginia, Witolda Pileckiego


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

64 125 zł

9,16 zł/m2
7 000 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-08-22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymdla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 22.08.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy  Witolda Pileckiego , 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.