Przetargi nieruchomości: małopolskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Olkusz, Króla Kazimierza Wielkiego

... w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 900 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, sala narad-parter.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok wejścia do Urzędu, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale: Nieruchomości oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia Publiczne i Ogłoszenia Różne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

1 723 zł/m2

580 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Olkusz
Przetarg na obiekt / lokal

Olkusz, Króla Kazimierza Wielkiego

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

1 723 zł/m2

580 m2

... w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 900 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, sala narad-parter.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok wejścia do Urzędu, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale: Nieruchomości oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia Publiczne i Ogłoszenia Różne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Olkusz
Przetarg na mieszkanie

Tarnów, Dwernickiego

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dwernickiego 20 w Tarnowie, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***

za cenę nie niższą niż 337.882,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100)

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce lub przesł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

337 882 zł

4 229 zł/m2

80 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Tarnów, Dwernickiego

Cena wywoławcza:

337 882 zł

4 229 zł/m2

80 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dwernickiego 20 w Tarnowie, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***

za cenę nie niższą niż 337.882,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100)

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce lub przesł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze, Schweitzera

... w dniu 18.07.2024 r. (czwartek) o godz.
10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Podedworze 20 w Krakowie.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać w sekretariacie
Spółdzielni,
ul. Podedworze 20 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na lokal
mieszkalny“ najpóźniej do godziny 09:30 w dniu przetargu.
Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwisko i imię, adres zamieszkania, własnoręczny podpis;
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu;
- oświadczenie o zap...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

611 000 zł

9 742 zł/m2

63 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze“ w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Podgórze, Schweitzera

Cena wywoławcza:

611 000 zł

9 742 zł/m2

63 m2

... w dniu 18.07.2024 r. (czwartek) o godz.
10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Podedworze 20 w Krakowie.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać w sekretariacie
Spółdzielni,
ul. Podedworze 20 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na lokal
mieszkalny“ najpóźniej do godziny 09:30 w dniu przetargu.
Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwisko i imię, adres zamieszkania, własnoręczny podpis;
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu;
- oświadczenie o zap...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze“ w Krakowie
Przetarg na działkę

Kraków, Bieżanów-Prokocim

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej „ELA” H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z o.o. w Jaśle, zaprasza do składania ofert
na zakup składnika majątku masy upadłości w postaci:

prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr ew. 405/2 o powierzchni 0,2875 ha położonej w dzielnicy Podgórze, miejscowość Kraków – Bieżanów woj. małopolskie, księga wieczysta KW Nr *** – cena oszacowania 350 000,00 zł/netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Oferty zaku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

350 000 zł

122 zł/m2

2 875 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Kraków, Bieżanów-Prokocim

Cena wywoławcza:

350 000 zł

122 zł/m2

2 875 m2

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej „ELA” H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z o.o. w Jaśle, zaprasza do składania ofert
na zakup składnika majątku masy upadłości w postaci:

prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr ew. 405/2 o powierzchni 0,2875 ha położonej w dzielnicy Podgórze, miejscowość Kraków – Bieżanów woj. małopolskie, księga wieczysta KW Nr *** – cena oszacowania 350 000,00 zł/netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Oferty zaku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

krakowski, Skawina, Wola Radziszowska

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat krakowski, gmina Skawina, obręb Wola Radziszowska działka nr: 1171 o pow. ewid. 0.1900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1900 ha, w tym w użytkach (RIVa/R - 0,1900 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR3I/00002845/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

186 300 zł

98,05 zł/m2

1 900 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

krakowski, Skawina, Wola Radziszowska

Cena wywoławcza:

186 300 zł

98,05 zł/m2

1 900 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat krakowski, gmina Skawina, obręb Wola Radziszowska działka nr: 1171 o pow. ewid. 0.1900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1900 ha, w tym w użytkach (RIVa/R - 0,1900 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR3I/00002845/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wielicki, Gdów

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat wielicki, gmina Gdów, obręb Gdów działka nr: 912 o pow. ewid. 2.0400. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2.0400 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 2,0400 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR2Y/00007077/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 129 900 zł

202 zł/m2

20 400 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wielicki, Gdów

Cena wywoławcza:

4 129 900 zł

202 zł/m2

20 400 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat wielicki, gmina Gdów, obręb Gdów działka nr: 912 o pow. ewid. 2.0400. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2.0400 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 2,0400 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR2Y/00007077/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wielicki, Gdów

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat wielicki, gmina Gdów, obręb Gdów działki nr: 910/2 o pow. ewid. 0.1920, nr: 902/11 o pow. ewid. 0.9594, nr: 907/1 o pow. ewid. 0.0050, nr: 911 o pow. ewid. 0.1900, nr: 909 o pow. ewid. 0.5800, nr: 902/13 o pow. ewid. 0.0114. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.9378 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 1,8953 ha; ŁIII/Ł - 0,0425 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR2Y/00007077/7. Pełna treść o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 726 200 zł

192 zł/m2

19 378 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wielicki, Gdów

Cena wywoławcza:

3 726 200 zł

192 zł/m2

19 378 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat wielicki, gmina Gdów, obręb Gdów działki nr: 910/2 o pow. ewid. 0.1920, nr: 902/11 o pow. ewid. 0.9594, nr: 907/1 o pow. ewid. 0.0050, nr: 911 o pow. ewid. 0.1900, nr: 909 o pow. ewid. 0.5800, nr: 902/13 o pow. ewid. 0.0114. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.9378 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 1,8953 ha; ŁIII/Ł - 0,0425 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR2Y/00007077/7. Pełna treść o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wielicki, Gdów

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat wielicki, gmina Gdów, obręb Gdów działki nr: 913 o pow. ewid. 0.5100, nr: 914 o pow. ewid. 0.7100, nr: 915 o pow. ewid. 0.4200, nr: 916 o pow. ewid. 0.2200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.8600 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 1,8600 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR2Y/00007077/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 576 200 zł

192 zł/m2

18 600 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wielicki, Gdów

Cena wywoławcza:

3 576 200 zł

192 zł/m2

18 600 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo MAŁOPOLSKIE, powiat wielicki, gmina Gdów, obręb Gdów działki nr: 913 o pow. ewid. 0.5100, nr: 914 o pow. ewid. 0.7100, nr: 915 o pow. ewid. 0.4200, nr: 916 o pow. ewid. 0.2200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.8600 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 1,8600 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KR2Y/00007077/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Tarnów, gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego

... w dniu 17 lipca 2024 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Wałowej 10, I piętro Sala Boczna przy Sali Lustrzanej o godz. 1220.I przetarg odbył się dnia 08 maja 2024 roku.Przedmiot przetargu:1. Nieruchomość położona w rejonie ul. gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego oznaczona numerami działek 71/20 i 77/223 obrębu 152 o łącznej powierzchni 5847 m2 objęta księgą wieczystą TR1T/00075546/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

2. W ewidencji gruntów i budyn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 465 000 zł

251 zł/m2

5 847 m2

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Tarnowa
Przetarg na działkę

Tarnów, gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego

Cena wywoławcza:

1 465 000 zł

251 zł/m2

5 847 m2

... w dniu 17 lipca 2024 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Wałowej 10, I piętro Sala Boczna przy Sali Lustrzanej o godz. 1220.I przetarg odbył się dnia 08 maja 2024 roku.Przedmiot przetargu:1. Nieruchomość położona w rejonie ul. gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego oznaczona numerami działek 71/20 i 77/223 obrębu 152 o łącznej powierzchni 5847 m2 objęta księgą wieczystą TR1T/00075546/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

2. W ewidencji gruntów i budyn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Tarnowa
Przetarg na mieszkanie

Myślenice, Sen. Andrzeja Średniawskiego

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice przy ul. Sen. Andrzeja Średniawskiego, w budynku nr 108A, będąca lokalem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oznaczonym numerem 3, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze ***. Z własnością ww. lokalu mieszkalnego związany jest udział we współwłasności działki nr 233/3, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

325 575 zł

3 830 zł/m2

85 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Myślenicach
Przetarg na mieszkanie

Myślenice, Sen. Andrzeja Średniawskiego

Cena wywoławcza:

325 575 zł

3 830 zł/m2

85 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice przy ul. Sen. Andrzeja Średniawskiego, w budynku nr 108A, będąca lokalem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oznaczonym numerem 3, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze ***. Z własnością ww. lokalu mieszkalnego związany jest udział we współwłasności działki nr 233/3, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Myślenicach
Przetarg na działkę

oświęcimski, Oświęcim, Dwory Drugie, Gospodarcza

... w dniu 16 lipca 2024 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium w wysokości 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 10 lipca 2024 r. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

130 000 zł

19,83 zł/m2

6 555 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oświęcim
Przetarg na działkę

oświęcimski, Oświęcim, Dwory Drugie, Gospodarcza

Cena wywoławcza:

130 000 zł

19,83 zł/m2

6 555 m2

... w dniu 16 lipca 2024 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium w wysokości 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 10 lipca 2024 r. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oświęcim
Przetarg na dom

krakowski, Słomniki, Trątnowice

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Trątnowice, gmina Słomniki, stanowiącej działkę nr 231/4, o powierzchni 0,0838 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą ***.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.

Nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizyc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

706 000 zł

4 658 zł/m2

152 m2

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

krakowski, Słomniki, Trątnowice

Cena wywoławcza:

706 000 zł

4 658 zł/m2

152 m2

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Trątnowice, gmina Słomniki, stanowiącej działkę nr 231/4, o powierzchni 0,0838 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą ***.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.

Nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizyc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

brzeski, Szczurowa, Niedzieliska

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, toczącym się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 293/21/5, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 2069 o pow. 0,1900 ha, położonej w miejscowości Niedzieliska, gmina Szczurowa, powiat brzeski, dla którego Sąd Rejonowy w Brzesku, ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

39 200 zł

20,63 zł/m2

1 900 m2

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

brzeski, Szczurowa, Niedzieliska

Cena wywoławcza:

39 200 zł

20,63 zł/m2

1 900 m2

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, toczącym się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 293/21/5, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 2069 o pow. 0,1900 ha, położonej w miejscowości Niedzieliska, gmina Szczurowa, powiat brzeski, dla którego Sąd Rejonowy w Brzesku, ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Biecz, Królowej Jadwigi

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

***

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż według najkorzystniejszej oferty, nie mniejszej niż 5% ceny oszacowania

wchodzącego w skład masy upadłości udziału 3/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Biecz, przy ulicy Królowej Jadwigi 12 w powiecie gorlickim, województwie małopolskim, dla którego Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, którego wartość oszaco...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 840 zł

46,35 zł/m2

126 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Biecz, Królowej Jadwigi

Cena wywoławcza:

5 840 zł

46,35 zł/m2

126 m2 3 pokoje

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

***

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż według najkorzystniejszej oferty, nie mniejszej niż 5% ceny oszacowania

wchodzącego w skład masy upadłości udziału 3/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Biecz, przy ulicy Królowej Jadwigi 12 w powiecie gorlickim, województwie małopolskim, dla którego Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, którego wartość oszaco...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Szczurów

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWGO UDZIAŁU W PRAWIE DO SPADKU

Syndyk masy upadłości wyznaczony w sprawie o syg. akt: VIII GUp 639/19/S przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zaprasza do składania pisemnych ofert do dnia 14 lipca 2024 r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konkursu ofert udziału w prawie do spadku po zmarłej *** wynoszącym 2/16 obejmującego:

*** u...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 300 zł

Termin: 2024-07-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Szczurów

Cena wywoławcza:

20 300 zł
OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWGO UDZIAŁU W PRAWIE DO SPADKU

Syndyk masy upadłości wyznaczony w sprawie o syg. akt: VIII GUp 639/19/S przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zaprasza do składania pisemnych ofert do dnia 14 lipca 2024 r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konkursu ofert udziału w prawie do spadku po zmarłej *** wynoszącym 2/16 obejmującego:

*** u...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-14

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości