Przetarg na działkę: otwocki, Osieck


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

50 200 zł

10,00 zł/m2
5 076 m2
Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Termin: 2022-07-08

Syndyk masy upadłości ***************** w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 3644, 3645, 3646, o łącznej powierzchni 0,5076 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: *******************.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży to to 50.200,00 złotych brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.200,00 zł.

Oferty należy składać do dnia...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.