Przetarg na działkę: otwocki, Osieck

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości ***************** w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 3644, 3645, 3646, o łącznej powierzchni 0,5076 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: *******************. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży to to 50.200,00 złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.200,00 zł. Oferty należy składać do dnia 8 lipca 2022 roku w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Roberta Kosmal (02-582 Warszawa; ul. Wiktorska 67/1) do godziny 16.00. Oferty przesłane pocztą uważa się za złożone w terminie, jeśli wpłyną do Kancelarii do dnia 8 lipca 2022 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2022 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Roberta Kosmal (02-582 Warszawa; ul. Wiktorska 67/1). Syndyk informuje, że każdy potencjalnie zainteresowany oferent powinien zgłosić się do kancelarii syndyka z prośbą o udostępnienie Regulaminu sprzedaży. Operaty szacunkowe (opis i oszacowanie nieruchomości) dostępne są do wglądu w kancelarii syndyka, w Sądzie upadłościowym lub na prośbę oferenta ich skany zostaną udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka pod adresem e-mail oraz numerem telefonu 22 11 99 047. Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Cena wywoławcza:

50 200 zł

10 zł/m2

5 076 m2

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal

Przetarg na działkę: otwocki, Osieck

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

50 200 zł

10 zł/m2

5 076 m2

Syndyk masy upadłości ***************** w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 3644, 3645, 3646, o łącznej powierzchni 0,5076 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: *******************. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży to to 50.200,00 złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.200,00 zł. Oferty należy składać do dnia 8 lipca 2022 roku w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Roberta Kosmal (02-582 Warszawa; ul. Wiktorska 67/1) do godziny 16.00. Oferty przesłane pocztą uważa się za złożone w terminie, jeśli wpłyną do Kancelarii do dnia 8 lipca 2022 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2022 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Roberta Kosmal (02-582 Warszawa; ul. Wiktorska 67/1). Syndyk informuje, że każdy potencjalnie zainteresowany oferent powinien zgłosić się do kancelarii syndyka z prośbą o udostępnienie Regulaminu sprzedaży. Operaty szacunkowe (opis i oszacowanie nieruchomości) dostępne są do wglądu w kancelarii syndyka, w Sądzie upadłościowym lub na prośbę oferenta ich skany zostaną udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka pod adresem e-mail oraz numerem telefonu 22 11 99 047. Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.