Licytacja komornicza obiektu / lokalu: Łęczyca


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

2 434 866,67 zł

762 zł/m2
3 197 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2024-04-09

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW *******************
w drodze licytacji elektronicznej
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk Kancelaria Komornicza nr II w Łęczycy na podstawie art. 986[4] § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 99-100 Łęczyca, Lubień, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ******************* [NKW: *******************]. Nieruchomość stanowią działki oznaczone...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.