Licytacje komornicze: komercyjne łęczycki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna, Opiesin

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Opiesin, 99-107 Daszyna, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Opiesin gmina Daszyna powiat łęczycki województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 34...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

222 750 zł

886 zł/m2

251 m2

Termin: 2024-04-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna, Opiesin

Cena wywoławcza:

222 750 zł

886 zł/m2

251 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Opiesin, 99-107 Daszyna, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Opiesin gmina Daszyna powiat łęczycki województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 34...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 99-100 Łęczyca, Lubień, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 117/44, 117/47 o łącznej powierzchni 4,0956 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod przem...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 434 866,67 zł

762 zł/m2

3 197 m2

Termin: 2024-04-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

2 434 866,67 zł

762 zł/m2

3 197 m2

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 99-100 Łęczyca, Lubień, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 117/44, 117/47 o łącznej powierzchni 4,0956 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod przem...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 99-100 Łęczyca, Lubień, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 117/44, 117/47 o łącznej powierzchni 4,0956 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod przem...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 434 866,67 zł

762 zł/m2

3 197 m2

Termin: 2024-03-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

2 434 866,67 zł

762 zł/m2

3 197 m2

... druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 99-100 Łęczyca, Lubień, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 117/44, 117/47 o łącznej powierzchni 4,0956 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod przem...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Grabów

... druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, należącej do dłużnika*** położonej: 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w obrębie Grabów Wieś, w powiecie łęczyckim, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych nr 415/2 - o powierzchni 0,1683 ha oraz nr 59/3 - o powierzchni 0,0676 ha. Łączna powierzchnia wynosi 0,2359 ha. Teren ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 409 160 zł

1 575 zł/m2

1 530 m2

Termin: 2024-03-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Grabów

Cena wywoławcza:

2 409 160 zł

1 575 zł/m2

1 530 m2

... druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, należącej do dłużnika*** położonej: 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w obrębie Grabów Wieś, w powiecie łęczyckim, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych nr 415/2 - o powierzchni 0,1683 ha oraz nr 59/3 - o powierzchni 0,0676 ha. Łączna powierzchnia wynosi 0,2359 ha. Teren ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Górnicza ***, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym ***, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodowego o łącznej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

5 073 750 zł

1 426 zł/m2

3 557 m2

Termin: 2024-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

Cena wywoławcza:

5 073 750 zł

1 426 zł/m2

3 557 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Górnicza ***, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym ***, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodowego o łącznej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa zabudowana, położonej: 99-100 Łęczyca, Lubień, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 117/44, 117/47 o łącznej powierzchni 4,0956 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 739 225 zł

857 zł/m2

3 197 m2

Termin: 2023-12-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca

Cena wywoławcza:

2 739 225 zł

857 zł/m2

3 197 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa zabudowana, położonej: 99-100 Łęczyca, Lubień, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 117/44, 117/47 o łącznej powierzchni 4,0956 ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna, Łubno

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,., 99-107 Daszyna, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka o numerze ewidencyjnym 253 położona w obrębie Łubno nr posesji 73 o powierzchni 3,165ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 0,4333ha, RIVa o pow. 0,6571ha oraz RV 1,7085ha. Na wydzielo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

204 670,67 zł

206 zł/m2

992 m2

Termin: 2023-11-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna, Łubno

Cena wywoławcza:

204 670,67 zł

206 zł/m2

992 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,., 99-107 Daszyna, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka o numerze ewidencyjnym 253 położona w obrębie Łubno nr posesji 73 o powierzchni 3,165ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 0,4333ha, RIVa o pow. 0,6571ha oraz RV 1,7085ha. Na wydzielo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Łęczyca, Siedlec

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której położonej przy ,Siedlec 78, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
jest to nieruchomość gruntowa zabudowana na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem *** o powierzchni 0,3480ha, bez bezpośredniego dojazdu do nieruchomości z drogi publicznej. Nieruchomość zabudowana jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

68 925 zł

919 zł/m2

75 m2

Termin: 2023-10-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Łęczyca, Siedlec

Cena wywoławcza:

68 925 zł

919 zł/m2

75 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której położonej przy ,Siedlec 78, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
jest to nieruchomość gruntowa zabudowana na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem *** o powierzchni 0,3480ha, bez bezpośredniego dojazdu do nieruchomości z drogi publicznej. Nieruchomość zabudowana jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ul. Górnicza , 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 399/67, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodoweg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

4 510 000 zł

1 268 zł/m2

3 557 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

Cena wywoławcza:

4 510 000 zł

1 268 zł/m2

3 557 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ul. Górnicza , 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 399/67, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodoweg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Łęczyca, Siedlec

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Siedlec 78, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
jest to nieruchomość gruntowa zabudowana na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 124/2 o powierzchni 0,3480ha, bez bezpośredniego dojazdu do nieruchomości z drogi publicznej. Nieruchomość za...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

68 925 zł

919 zł/m2

75 m2

Termin: 2023-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Łęczyca, Siedlec

Cena wywoławcza:

68 925 zł

919 zł/m2

75 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Siedlec 78, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
jest to nieruchomość gruntowa zabudowana na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 124/2 o powierzchni 0,3480ha, bez bezpośredniego dojazdu do nieruchomości z drogi publicznej. Nieruchomość za...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna, Łubno

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,., 99-107 Daszyna , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka o numerze ewidencyjnym 253 położona w obrębie Łubno o powierzchni 3,165ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 0,4333ha, RIVa o pow. 0,6571ha oraz RV 1,7085ha. Na wydzielonej części dział...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

204 670,67 zł

206 zł/m2

992 m2

Termin: 2023-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna, Łubno

Cena wywoławcza:

204 670,67 zł

206 zł/m2

992 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,., 99-107 Daszyna , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka o numerze ewidencyjnym 253 położona w obrębie Łubno o powierzchni 3,165ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 0,4333ha, RIVa o pow. 0,6571ha oraz RV 1,7085ha. Na wydzielonej części dział...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną (piekarnia). Wg ewidencji gruntów nieruchomość gruntowa położona jest w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Daszyna, obręb 1 Daszyna na działce o numerze ewidencyjnym 149/4 o powierzchni 0,2107 ha. Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Łęczycy IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW ***. Według wypisu z rejestru budynków na nieruchomości położonej w obrę...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

261 000 zł

803 zł/m2

325 m2

Termin: 2023-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna

Cena wywoławcza:

261 000 zł

803 zł/m2

325 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną (piekarnia). Wg ewidencji gruntów nieruchomość gruntowa położona jest w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Daszyna, obręb 1 Daszyna na działce o numerze ewidencyjnym 149/4 o powierzchni 0,2107 ha. Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Łęczycy IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW ***. Według wypisu z rejestru budynków na nieruchomości położonej w obrę...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Górnicza, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 399/67, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodowego o ł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

5 073 750 zł

1 426 zł/m2

3 557 m2

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

Cena wywoławcza:

5 073 750 zł

1 426 zł/m2

3 557 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Górnicza, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 399/67, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodowego o ł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna, Łubno

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,., 99-107 Daszyna , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka o numerze ewidencyjnym 253 położona w obrębie Łubno nr posesji 73 o powierzchni 3,165ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 0,4333ha, RIVa o pow. 0,6571ha oraz RV 1,7085ha. Na wydziel...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

230 254,50 zł

232 zł/m2

992 m2

Termin: 2023-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Daszyna, Łubno

Cena wywoławcza:

230 254,50 zł

232 zł/m2

992 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,., 99-107 Daszyna , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka o numerze ewidencyjnym 253 położona w obrębie Łubno nr posesji 73 o powierzchni 3,165ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 0,4333ha, RIVa o pow. 0,6571ha oraz RV 1,7085ha. Na wydziel...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Łęczyca, Borki

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Borki , 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1600m2, składająca się z trzech sąsiednich, stanowiących funkcjonalną całość działek gruntu o numerach ewidencyjnych 199, 201, 203. Zabudowana dwukondygnacyjnym, murowanym budynkiem m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

386 666,67 zł

1 377 zł/m2

281 m2

Termin: 2022-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

łęczycki, Łęczyca, Borki

Cena wywoławcza:

386 666,67 zł

1 377 zł/m2

281 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Borki , 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1600m2, składająca się z trzech sąsiednich, stanowiących funkcjonalną całość działek gruntu o numerach ewidencyjnych 199, 201, 203. Zabudowana dwukondygnacyjnym, murowanym budynkiem m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości