Przetarg na obiekt / lokal: Imielin, Maratońska


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

651 000 zł


Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
Pozostałe przetargi tego organizatora
Termin: 2023-05-25

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, organizowanym przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej 

 

Oznaczenie nieruchomości: 

Nieruchomość położona w Imielinie przy ul. Maratońskiej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 165/54 o powierzchni 1,1170 ha, zapisana w księdze wieczystej KA1L/00020764/2 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. 

Obciążenia: nieruchomość wolna od obciążeń 

Cena wywoławcza...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.