Licytacje komornicze: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

częstochowski, Kłomnice, Bartkowice, Szlachecka

... pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-270 Bartkowice, ul. Szlachecka 17, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/4 o powierzchni 0,1344 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej około 135 mkw, będącej własnością *** oraz ***. Egzekucja z nieruchomości zabudowanej w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

424 200 zł

3 142 zł/m2

135 m2

Termin: 2024-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

częstochowski, Kłomnice, Bartkowice, Szlachecka

Cena wywoławcza:

424 200 zł

3 142 zł/m2

135 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-270 Bartkowice, ul. Szlachecka 17, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/4 o powierzchni 0,1344 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej około 135 mkw, będącej własnością *** oraz ***. Egzekucja z nieruchomości zabudowanej w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Ostatni Grosz, al. Aleja Niepodległości

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy al. Aleja Niepodległości ***/***, 42-221 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rocha ***, Częstochowa, 42-200 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/***/.

Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć ręko...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

139 500 zł

3 690 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Ostatni Grosz, al. Aleja Niepodległości

Cena wywoławcza:

139 500 zł

3 690 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy al. Aleja Niepodległości ***/***, 42-221 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rocha ***, Częstochowa, 42-200 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/***/.

Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć ręko...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Katowice, Koszutka, Iłłakowiczówny

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy *** 23B/***, 40-134 Katowice, dla którego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Francuska 70A, Katowice, 40-028 Katowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal miszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Powierzchnia lokalu wynosi: 48,05 m2. Udział w prawie własności nieruchomości wspólnej wynos...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

268 797,75 zł

5 594 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2024-10-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Katowice, Koszutka, Iłłakowiczówny

Cena wywoławcza:

268 797,75 zł

5 594 zł/m2

48 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy *** 23B/***, 40-134 Katowice, dla którego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Francuska 70A, Katowice, 40-028 Katowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal miszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Powierzchnia lokalu wynosi: 48,05 m2. Udział w prawie własności nieruchomości wspólnej wynos...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-10-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Rydułtowy, ul. Kordeckiego

... w trybie uproszczonym ustalonym w art. 867 kpc, w związku z art. 1013 ze zn. 6 kpc, pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Kordeckiego b/n (za nr 27), 44-280 Rydułtowy, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr ***/*** o łącznej powierzchni 2 553 m2 (0,2553 ha), która posiada przeznacz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

86 250 zł

33,78 zł/m2

2 553 m2

Termin: 2024-10-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Rydułtowy, ul. Kordeckiego

Cena wywoławcza:

86 250 zł

33,78 zł/m2

2 553 m2

... w trybie uproszczonym ustalonym w art. 867 kpc, w związku z art. 1013 ze zn. 6 kpc, pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Kordeckiego b/n (za nr 27), 44-280 Rydułtowy, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr ***/*** o łącznej powierzchni 2 553 m2 (0,2553 ha), która posiada przeznacz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-10-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawiercie, Zbożowa

... druga licytacja nieruchomości gruntowej - działek ewidencyjnych nr ***/***, ***/*** o powierzchni 0,2785 ha, położonej w Zawierciu-Kromołów przy ulicy Zbożowej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i należącej do dłużnika***
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Zawiercie przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

97 400 zł

34,97 zł/m2

2 785 m2

Termin: 2024-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawiercie, Zbożowa

Cena wywoławcza:

97 400 zł

34,97 zł/m2

2 785 m2

... druga licytacja nieruchomości gruntowej - działek ewidencyjnych nr ***/***, ***/*** o powierzchni 0,2785 ha, położonej w Zawierciu-Kromołów przy ulicy Zbożowej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i należącej do dłużnika***
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Zawiercie przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Bielsko-Biała, Aleksandrowice, Stawowa

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, ozn. jako dz. nr ***/***, o pow. 559 m2, położonej w Bielsku-Białej, w rejonie ulic Stawowej i Spółdzielców. Działka jest niezagospodarowa, częściowo stanowi koryto cieku wodnego, częściowo zadrzewiona oraz zakrzaczona (samosiejki), o kształcie wąskim, wydłużonym, nieregularnym. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na terenie wycenianej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospoda...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

6 540 zł

11,70 zł/m2

559 m2

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Bielsko-Biała, Aleksandrowice, Stawowa

Cena wywoławcza:

6 540 zł

11,70 zł/m2

559 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, ozn. jako dz. nr ***/***, o pow. 559 m2, położonej w Bielsku-Białej, w rejonie ulic Stawowej i Spółdzielców. Działka jest niezagospodarowa, częściowo stanowi koryto cieku wodnego, częściowo zadrzewiona oraz zakrzaczona (samosiejki), o kształcie wąskim, wydłużonym, nieregularnym. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na terenie wycenianej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospoda...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Piekary Śląskie, Szmaragdowa

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Tomasz Adamski

Kancelaria Komornicza, Opolska 10, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 285 15 49 / fax. 32 285 90 27

Sygnatura: Km 904/22 i in.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 904/22 i in. rozpocznie się w trybie ustalonym w art. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

138 750 zł

2 715 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Piekary Śląskie, Szmaragdowa

Cena wywoławcza:

138 750 zł

2 715 zł/m2

51 m2 2 pokoje

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Tomasz Adamski

Kancelaria Komornicza, Opolska 10, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 285 15 49 / fax. 32 285 90 27

Sygnatura: Km 904/22 i in.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 904/22 i in. rozpocznie się w trybie ustalonym w art. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

rybnicki, Gaszowice, Kolejowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Kolejowa, 44-293 Gaszowice, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Kopernika 2, RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

648 882,75 zł

3 048 zł/m2

213 m2 5 pokoi

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

rybnicki, Gaszowice, Kolejowa

Cena wywoławcza:

648 882,75 zł

3 048 zł/m2

213 m2 5 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Kolejowa, 44-293 Gaszowice, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Kopernika 2, RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pszczyński, Pawłowice, Golasowice, ul. Kraszewskiego

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o pow. 0,4395 ha, położonej w Golasowicach przy ul. Kraszewskiego ***, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** należącą do dłużników . Nieruchomość ma kształt zbliżony do odwróconej litery L, o wymiarach w części południowej ok. 38m x 52m, w części północnej ok. 105m x 28m i jest położona bezpośrednio przy u...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

303 675 zł4 pokoje

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pszczyński, Pawłowice, Golasowice, ul. Kraszewskiego

Cena wywoławcza:

303 675 zł4 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o pow. 0,4395 ha, położonej w Golasowicach przy ul. Kraszewskiego ***, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** należącą do dłużników . Nieruchomość ma kształt zbliżony do odwróconej litery L, o wymiarach w części południowej ok. 38m x 52m, w części północnej ok. 105m x 28m i jest położona bezpośrednio przy u...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

pszczyński, Pawłowice, Golasowice, ul. Kraszewskiego

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowe, położonej w Golasowicach przy ul. Kraszewskiego w okolicach numeru 27, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** należącej do dłużników
Nieruchomość jest niezabudowana i składa się z dwóch działek gruntu o numerach:
- działka ***/*** o pow. 0,9200ha objęta KW Nr *** położona jest w dalszej linii zabudowy od...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

63 822,50 zł

4,78 zł/m2

13 360 m2

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

pszczyński, Pawłowice, Golasowice, ul. Kraszewskiego

Cena wywoławcza:

63 822,50 zł

4,78 zł/m2

13 360 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowe, położonej w Golasowicach przy ul. Kraszewskiego w okolicach numeru 27, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** należącej do dłużników
Nieruchomość jest niezabudowana i składa się z dwóch działek gruntu o numerach:
- działka ***/*** o pow. 0,9200ha objęta KW Nr *** położona jest w dalszej linii zabudowy od...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Śródmieście, Dworcowa

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Łukasz Kościelny

Kancelaria Komornicza, Jadwigi i Feliksa Białych 5, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 32 739 03 58 / fax.

Sygnatura: KM 1050/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Łukasz Kościelny podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1050/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

214 687,50 zł

4 115 zł/m2

52 m2 3 pokoje

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Śródmieście, Dworcowa

Cena wywoławcza:

214 687,50 zł

4 115 zł/m2

52 m2 3 pokoje

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Łukasz Kościelny

Kancelaria Komornicza, Jadwigi i Feliksa Białych 5, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 32 739 03 58 / fax.

Sygnatura: KM 1050/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Łukasz Kościelny podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1050/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Ruda Śląska, Ruda, Piastowska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piastowska 25/***, 41-700 Ruda Śląska, dla którego Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Bukowa 5A, Ruda Śląska, 41-700 Ruda Śląska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal położony w b...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

68 000 zł

1 807 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Ruda Śląska, Ruda, Piastowska

Cena wywoławcza:

68 000 zł

1 807 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piastowska 25/***, 41-700 Ruda Śląska, dla którego Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Bukowa 5A, Ruda Śląska, 41-700 Ruda Śląska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal położony w b...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Będzin, Granitowa

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Granitowa ,Góra Siewierska, 42-575 Strzyżowice, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej z bali, w zabudowie wolnostojącej. Budynek parterowy, z antresolą, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 339,28 m2 Wybudowany w 2012 r. na parterze: wiatrołap, przedpokój,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 318 000 zł

3 885 zł/m2

339 m2 4 pokoje

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Będzin, Granitowa

Cena wywoławcza:

1 318 000 zł

3 885 zł/m2

339 m2 4 pokoje

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Granitowa ,Góra Siewierska, 42-575 Strzyżowice, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej z bali, w zabudowie wolnostojącej. Budynek parterowy, z antresolą, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 339,28 m2 Wybudowany w 2012 r. na parterze: wiatrołap, przedpokój,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zawierciański, Łazy, Niegowonice, Krakowska

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi działki ewidencyjnej nr *** położonej w Niegowonicach przy ul. Krakowskiej *** oraz z niezabudowanych działek gruntu nr ***, ***, ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i stanowiącej własność dłużnika: ***.
Przedmiotowa nieruch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

213 885 zł

9,89 zł/m2

21 616 m2

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zawierciański, Łazy, Niegowonice, Krakowska

Cena wywoławcza:

213 885 zł

9,89 zł/m2

21 616 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi działki ewidencyjnej nr *** położonej w Niegowonicach przy ul. Krakowskiej *** oraz z niezabudowanych działek gruntu nr ***, ***, ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i stanowiącej własność dłużnika: ***.
Przedmiotowa nieruch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Czechowice-Dziedzice, ul. Górnicza

... pierwsza licytacja

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny o pow. użytkowej 54,14 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal położony jest na III piętrze w budynku wielorodzinnym (budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej wykonany z płyt prefabrykowanych). Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,9 m2. Ogrzewanie w lokalu sieciowe, instalacje sprawne. Lokal położony jest pod adresem 43-502 Czechowice - Dziedzice ul. Górnicza 34 lok. *** i po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

171 643,50 zł

3 170 zł/m2

54 m2 3 pokoje

Termin: 2024-09-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Czechowice-Dziedzice, ul. Górnicza

Cena wywoławcza:

171 643,50 zł

3 170 zł/m2

54 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny o pow. użytkowej 54,14 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal położony jest na III piętrze w budynku wielorodzinnym (budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej wykonany z płyt prefabrykowanych). Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,9 m2. Ogrzewanie w lokalu sieciowe, instalacje sprawne. Lokal położony jest pod adresem 43-502 Czechowice - Dziedzice ul. Górnicza 34 lok. *** i po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości