Licytacja obiektu / lokalu: pułtuski, Winnica, Poniaty Wielkie


Cena wywoławcza:

2 640 000 zł


Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-11-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Michał Lisiecki na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 986[1-11] kpc że w dniach od 20-11-2023 od godz. 11:00 do 27-11-2023 do godz. 14:00 odbędzie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ 

DRUGA   L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I 
 w drodze elektronicznej nr KW *******************  

licytacja obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudownego budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności, położone w miejscowości Poniaty Wielkie, składjący się z...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.