Przetargi nieruchomości: mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Mława, Sienkiewicza

... 17.06.2024r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółdzielni (sala nr 7).

Wadium w kwocie 20 000,00 zł należy wpłacić na konto w Banku Pekao nr 85 1240 5282 1111 0011 2821 9510 lub w kasie Spółdzielni do dnia 17.06.2024r., do godz. 9.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4 lub pod nr tel. (023) 654-30-26.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

117 620 zł

4 899 zł/m2

24 m2 1 pokój

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" w Mławie
Przetarg na mieszkanie

Mława, Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

117 620 zł

4 899 zł/m2

24 m2 1 pokój

... 17.06.2024r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółdzielni (sala nr 7).

Wadium w kwocie 20 000,00 zł należy wpłacić na konto w Banku Pekao nr 85 1240 5282 1111 0011 2821 9510 lub w kasie Spółdzielni do dnia 17.06.2024r., do godz. 9.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4 lub pod nr tel. (023) 654-30-26.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" w Mławie
Przetarg na mieszkanie

Mława, Płocka

... 17.06.2024r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółdzielni (sala nr 7).

Wadium w kwocie 20 000,00 zł należy wpłacić na konto w Banku Pekao nr 85 1240 5282 1111 0011 2821 9510 lub w kasie Spółdzielni do dnia 17.06.2024r., do godz. 9.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4 lub pod nr tel. (023) 654-30-26.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

117 620 zł

4 899 zł/m2

24 m2 1 pokój

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" w Mławie
Przetarg na mieszkanie

Mława, Płocka

Cena wywoławcza:

117 620 zł

4 899 zł/m2

24 m2 1 pokój

... 17.06.2024r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółdzielni (sala nr 7).

Wadium w kwocie 20 000,00 zł należy wpłacić na konto w Banku Pekao nr 85 1240 5282 1111 0011 2821 9510 lub w kasie Spółdzielni do dnia 17.06.2024r., do godz. 9.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4 lub pod nr tel. (023) 654-30-26.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" w Mławie
Przetarg na dom

sochaczewski, Młodzieszyn, Helenka

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy ,ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt PL1P/GUp-s/459/2023 ogłasza przetarg (sprzedaż z wolnej ręki w drodze pisemnego przetargu) na sprzedaż : przysługującego upadłemu udziału stanowiącego 1/3 (jedna trzecia) prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanej położonej w woj. mazowieckim gmina Młodzieszyn, pow. sochaczewski miejscowość Helenka( numer działki 144,1...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 000 zł

1 156 zł/m2

62 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

sochaczewski, Młodzieszyn, Helenka

Cena wywoławcza:

72 000 zł

1 156 zł/m2

62 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy ,ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt PL1P/GUp-s/459/2023 ogłasza przetarg (sprzedaż z wolnej ręki w drodze pisemnego przetargu) na sprzedaż : przysługującego upadłemu udziału stanowiącego 1/3 (jedna trzecia) prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanej położonej w woj. mazowieckim gmina Młodzieszyn, pow. sochaczewski miejscowość Helenka( numer działki 144,1...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sochaczewski, Młodzieszyn, Helenka

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy ,ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt PL1P/GUp-s/459/2023 ogłasza przetarg (sprzedaż z wolnej ręki w drodze pisemnego przetargu) na sprzedaż : przysługującego upadłemu udziału stanowiącego 1/3 (jedna trzecia) prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanej położonej w woj. mazowieckim gmina Młodzieszyn, pow. sochaczewski miejscowość Helenka( nume...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 000 zł

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sochaczewski, Młodzieszyn, Helenka

Cena wywoławcza:

72 000 zł
OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy ,ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt PL1P/GUp-s/459/2023 ogłasza przetarg (sprzedaż z wolnej ręki w drodze pisemnego przetargu) na sprzedaż : przysługującego upadłemu udziału stanowiącego 1/3 (jedna trzecia) prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanej położonej w woj. mazowieckim gmina Młodzieszyn, pow. sochaczewski miejscowość Helenka( nume...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Bielany, Heroldów

1. Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkaniowej, położonej w Warszawie przy ul. Heroldów19A/ w powiecie m. st. Warszawa, województwie mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze ***) “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

658 000 zł

10 510 zł/m2

63 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Bielany, Heroldów

Cena wywoławcza:

658 000 zł

10 510 zł/m2

63 m2 2 pokoje

1. Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkaniowej, położonej w Warszawie przy ul. Heroldów19A/ w powiecie m. st. Warszawa, województwie mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze ***) “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

mławski, Szreńsk, Rochnia

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/468/2023 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ułamkowej części (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, powiat mławski, gmina Szreńsk, obręb Rochnia, działka ewidencyjna nr 238/5, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze *** .

Na nieruchomości znajduje ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

123 600 zł

1 030 zł/m2

120 m2

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

mławski, Szreńsk, Rochnia

Cena wywoławcza:

123 600 zł

1 030 zł/m2

120 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/468/2023 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ułamkowej części (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, powiat mławski, gmina Szreńsk, obręb Rochnia, działka ewidencyjna nr 238/5, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze *** .

Na nieruchomości znajduje ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

płoński, Raciąż, Krajkowo

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/421/2023 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ułamkowej części (1/2 udziału) prawa własności nieruchomości lokalowej o powierzchni 47,60 m2 położonej pod adresem Krajkowo 1/4, 09-210 Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Minimalna cena sprzedaży udziału wynosi 44.698,00 (czterdzieści czter...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

44 698 zł

939 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

płoński, Raciąż, Krajkowo

Cena wywoławcza:

44 698 zł

939 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/421/2023 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ułamkowej części (1/2 udziału) prawa własności nieruchomości lokalowej o powierzchni 47,60 m2 położonej pod adresem Krajkowo 1/4, 09-210 Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Minimalna cena sprzedaży udziału wynosi 44.698,00 (czterdzieści czter...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

legionowski, Wieliszew, Skrzeszew, ul. Familijna

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (14.06.2024 r). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 598 766 zł

2 199 zł/m2

727 m2 3 pokoje

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

legionowski, Wieliszew, Skrzeszew, ul. Familijna

Cena wywoławcza:

1 598 766 zł

2 199 zł/m2

727 m2 3 pokoje

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (14.06.2024 r). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Klembów, Ostrówek

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (14.06.2024 r). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 259 799 zł

3 324 zł/m2

379 m2 5 pokoi

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Klembów, Ostrówek

Cena wywoławcza:

1 259 799 zł

3 324 zł/m2

379 m2 5 pokoi

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (14.06.2024 r). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Dąbrówka, Ostrówek

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (14.06.2024 r). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogło...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 259 799 zł

3 324 zł/m2

379 m2 5 pokoi

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Dąbrówka, Ostrówek

Cena wywoławcza:

1 259 799 zł

3 324 zł/m2

379 m2 5 pokoi

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (14.06.2024 r). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogło...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Ostrówek

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (14.06.2024 r). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.
Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 259 799 zł

3 324 zł/m2

379 m2 5 pokoi

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Ostrówek

Cena wywoławcza:

1 259 799 zł

3 324 zł/m2

379 m2 5 pokoi

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (14.06.2024 r). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.
Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Pruszków, Młynarska

... w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 000 zł

7 242 zł/m2

55 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Pruszków, Młynarska

Cena wywoławcza:

400 000 zł

7 242 zł/m2

55 m2 2 pokoje

... w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na dom

Radom

Syndyk masy upadłości ***
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

Udział 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu, przy ul. Malenickiej 38 oznaczonej jako działka o nr ewid. 44/17 o powierzchni 417 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 104 m2 dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr ***.

cena wywoławcza 76.900,- zł.

II. Warunki przetargu

1. Zapoznanie się z Regulaminem ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

76 900 zł

739 zł/m2

104 m2

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom

Cena wywoławcza:

76 900 zł

739 zł/m2

104 m2

Syndyk masy upadłości ***
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

Udział 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu, przy ul. Malenickiej 38 oznaczonej jako działka o nr ewid. 44/17 o powierzchni 417 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 104 m2 dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr ***.

cena wywoławcza 76.900,- zł.

II. Warunki przetargu

1. Zapoznanie się z Regulaminem ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

radomski, Jastrzębia, Dąbrowa Jastrzębska

Syndyk masy upadłości ***

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Jastrzębskiej, gm. Jastrzębia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 192/27 o powierzchni 1.131 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 192 m2 dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z udziałami w działkach nr 192/22 i 192/31 o łącznej powierzchni 2932 m2, d...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

418 200 zł

2 178 zł/m2

192 m2

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

radomski, Jastrzębia, Dąbrowa Jastrzębska

Cena wywoławcza:

418 200 zł

2 178 zł/m2

192 m2

Syndyk masy upadłości ***

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Jastrzębskiej, gm. Jastrzębia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 192/27 o powierzchni 1.131 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 192 m2 dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z udziałami w działkach nr 192/22 i 192/31 o łącznej powierzchni 2932 m2, d...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Tarczyn, Kotorydz, Słoneczna

Syndyk masy upadłości ***

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

Udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kotorydz przy ul. Słonecznej 49, w gminie Tarczyn, oznaczonej jako działka o nr ewid. 98 o powierzchni 7869 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr *** zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 75,53 m2;

cena wywoławcza 32.600,- zł.

II. Warunki prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

32 600 zł

432 zł/m2

76 m2

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Tarczyn, Kotorydz, Słoneczna

Cena wywoławcza:

32 600 zł

432 zł/m2

76 m2

Syndyk masy upadłości ***

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

Udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kotorydz przy ul. Słonecznej 49, w gminie Tarczyn, oznaczonej jako działka o nr ewid. 98 o powierzchni 7869 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr *** zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 75,53 m2;

cena wywoławcza 32.600,- zł.

II. Warunki prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości