Licytacja komornicza obiektu / lokalu: płocki, Słupno, Młynarska


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

620 466,67 zł

1 080 zł/m2
575 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-03-01

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-03-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, 09-407 Płock, pokój XV,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy  Młynarska, 09-472 Słupno , dla której  Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-407 Płock)   prowadzi księgę wieczystą o...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.