Przetarg na obiekt / lokal: częstochowski, Poczesna, Wrzosowa, Hutnicza


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

754 800 zł

298 zł/m2
2 535 m2
Organizator przetargu:
Syndyk
Termin: 2023-05-22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GU p 305/20 sprzeda zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie Warunki Przetargu i Aukcji nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości: udział 1/1 w nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej działki nr 1074/8, 1074/9 położonej w miejscowości Wrzosowa , gmina Poczesna, powiat częstochowski, województwo śląskie, przy ulicy Hutniczej 1 , objętej księgą wieczystą KW Nr ******************* prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie za cenę nie niższą niż 754 800,00 złotych ( słownie : siedemset...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.