Licytacja mieszkania: Łódź, Elektronowa


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

210 750 zł

4 746 zł/m2
44 m2 2 pokoje
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-10-20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Zbigniew Łuczak podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2742/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

- lokalu mieszkalnego położonego przy  Elektronowa 6 lok. 112,Łódź,  94-103 Łodź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.